BẢN TIN VI PHẠM BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ THÁNG 06.2023

Thứ 5, 06/07/2023

Quý Tài xế thân mến,

 

Thời gian qua, ShopeeFood tiếp tục ghi nhận các trường hợp vi phạm quy định thuộc Bộ quy tắc ứng xử (QTUX). Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là trường hợp Tài xế thực hiện sai quy trình giao/nhận đơn hàng nhằm gian lận cước phí và/hoặc trục lợi giá trị của đơn hàng đã có chiều hướng giảm, cụ thể:

 

 

(*) Tên người vi phạm đã được ẩn bớt hoặc thay đổi vì lý do bảo mật.

 

(ShopeeFood sẽ không hỗ trợ giải trình vi phạm, trừ các vi phạm Sai quy trình trả hàng, Không có trách nhiệm trong quá trình thực hiện đơn hàng, Không liên lạc được với SĐT Tài xế đăng ký với Công ty trong nhiều lần)

 

Nhằm đảm bảo thu nhập và lợi ích lâu dài, Tài xế lưu ý luôn ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp và KHÔNG VI PHẠM Bộ Quy tắc ứng xử nhé.

 

Mến chúc Quý Tài xế nhiều sức khỏe, hăng hái hoạt động và gia tăng thu nhập cùng ShopeeFood.

 

Trân trọng,

 

Đội ngũ ShopeeFood.