CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 11.2022

Thứ 5, 15/12/2022

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 11.2022 vừa qua. Chi tiết quà tặng đã được gửi cho Bác Tài tại mục thông báo trên ứng dụng ShopeeFood Driver. Hãy mở ứng dụng kiểm tra và nhận quà ngay nhé!

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG

xxxx5085

HUB10

TP. HCM

2

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

HUB10

TP. HCM

3

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

HUB10

TP. HCM

4

NGÔ ĐÌNH QUÂN

xxxx9133

HUB10

TP. HCM

5

HUỲNH VĂN HÒA

xxxx9742

HUB10

TP. HCM

6

LÂM CHÍ HÙNG

xxxx5779

HUB10

TP. HCM

7

NGUYỄN TUẤN MẠNH

xxxx4331

HUB10

TP. HCM

8

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

HUB10

TP. HCM

9

LÝ THÀNH NGUYÊN

xxxx5277

HUB10

TP. HCM

10

HUỲNH CẨM TƯỜNG

xxxx3539

HUB10

TP. HCM

11

PHẠM QUỐC TOÀ

xxxx3952

HUB10

TP. HCM

12

TRẦN ĐỨC HUY

xxxx3382

HUB10

TP. HCM

13

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

HUB10

TP. HCM

14

BÙI BÌNH GIANG

xxxx0144

HUB10

TP. HCM

15

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

HUB10

TP. HCM

16

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

HUB10

TP. HCM

17

ĐẶNG CÔNG NGUYÊ

xxxx4119

HUB10

TP. HCM

18

NGUYỄN VĂN BÉ HIỀN

xxxx2336

HUB10

TP. HCM

19

NGUYỄN NHẬT NAM

xxxx8317

HUB10

TP. HCM

20

ĐẶNG NHỰT PHÚ QUÝ

xxxx1232

HUB10

TP. HCM

21

HỒ QUỐC VIỆT

xxxx7682

HUB10

TP. HCM

22

PHAN QUỐC PHƯỚC

xxxx7625

HUB10

TP. HCM

23

TRẦN THANH HUYỀN

xxxx7647

HUB10

TP. HCM

24

NGUYỄN TUẤN VINH

xxxx5075

HUB10

TP. HCM

25

NGUYỄN VĂN DIỄN

xxxx8833

HUB10

TP. HCM

26

HỶ QUYỀN THÀNH

xxxx8650

HUB10

TP. HCM

27

NGÔ HOÀNG THÁI

xxxx2979

HUB10

TP. HCM

28

TẠ HOÀNG KHÁNH

xxxx9656

HUB10

TP. HCM

29

LÊ MẠNH TOÀN

xxxx5647

HUB10

TP. HCM

30

NGUYỄN VĂN HUY

xxxx5579

HUB10

TP. HCM

31

HOÀNG THANH TÚ

xxxx1518

HUB10

TP. HCM

32

PHÙNG QUANG THÁI

xxxx1822

HUB10

TP. HCM

33

NGUYỄN LÊ ĐẮC HIỂN

xxxx9244

HUB10

TP. HCM

34

TRẦN VĂN THÀNH

xxxx8230

HUB10

TP. HCM

35

TRẦN THANH QUANG

xxxx1163

HUB10

TP. HCM

36

TRẦN THỊ KIM NGÂ

xxxx5587

HUB10

TP. HCM

37

PHAN HOÀI VŨ

xxxx4352

HUB10

TP. HCM

38

PHẠM DUY KHÁNH

xxxx9008

HUB10

TP. HCM

39

LƯƠNG HỒNG TRÍ

xxxx4892

HUB10

TP. HCM

40

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

HUB10

TP. HCM

41

HỨA MẠNH HÙNG

xxxx8683

HUB8

TP. HCM

42

TẠ VĂN PHƯỚC

xxxx4778

HUB8

TP. HCM

43

NGUYỄN HOÀNG TÚ

xxxx3647

HUB8

TP. HCM

44

QUÁCH CHÍ LÂM

xxxx1084

HUB8

TP. HCM

45

LÝ THANH TÚ

xxxx4304

HUB8

TP. HCM

46

NGUYỄN QUỐC VINH

xxxx4623

HUB8

TP. HCM

47

VÕ KIM NGÂN

xxxx0716

HUB8

TP. HCM

48

HỒ HỮU HIẾU

xxxx7707

HUB8

TP. HCM

49

TRẦN THÁI HOÀ

xxxx4555

HUB8

TP. HCM

50

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

HUB8

TP. HCM

51

HỒNG MINH LUÂN

xxxx4505

HUB8

TP. HCM

52

VÕ HOÀNG LĂM

xxxx1675

HUB8

TP. HCM

53

NGUYỄN VĂN HẬU

xxxx6265

HUB8

TP. HCM

54

PHÓNG QUANG THÁNH

xxxx8055

HUB8

TP. HCM

55

NGUYỄN THANH SANG

xxxx5177

HUB8

TP. HCM

56

LÊ PHƯƠNG BÌNH

xxxx5287

HUB8

TP. HCM

57

NGUYỄN AN KHÔI

xxxx7090

HUB8

TP. HCM

58

TỪ THÀNH TÀI

xxxx6427

HUB8

TP. HCM

59

NGÔ THÀNH CÔNG

xxxx2962

HUB8

TP. HCM

60

HOÀNG THẾ DUY

xxxx8752

HUB8

TP. HCM

61

CAO VĂN LÂM

xxxx1954

HUB8

TP. HCM

62

NGUYỄN CÔNG KỲ

xxxx3789

HUB8

TP. HCM

63

VĂN ĐÌNH ÚT

xxxx6437

HUB8

TP. HCM

64

TÔ GIA KỲ

xxxx5490

HUB8

TP. HCM

65

LÊ THÀNH TÂM

xxxx4579

HUB8

TP. HCM

66

HUỲNH CHÍ CHUNG

xxxx4920

HUB8

TP. HCM

67

HUỲNH MINH NHỰ

xxxx5398

HUB8

TP. HCM

68

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

xxxx3887

HUB8

TP. HCM

69

NGUYỄN QUỐC HÒA

xxxx4443

HUB8

TP. HCM

70

NGUYỄN TUẤN THỊNH

xxxx4858

HUB8

TP. HCM

71

LÊ HỒNG NGUYÊ

xxxx3803

HUB5

TP. HCM

72

LÊ MINH THANH

xxxx4408

HUB5

TP. HCM

73

NGUYỄN NGỌC ANH 1

xxxx1120

HUB5

TP. HCM

74

NGUYỄN BẢO ANH

xxxx3528

HUB5

TP. HCM

75

TRẦN XUÂN DUY THANH

xxxx7193

HUB5

TP. HCM

76

NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

xxxx0889

HUB5

TP. HCM

77

HOẮC KIẾN UY

xxxx6327

HUB5

TP. HCM

78

NGUYỄN TẤN THÀNH

xxxx3012

HUB5

TP. HCM

79

ĐẶNG HOÀI MINH

xxxx4538

HUB5

TP. HCM

80

NGUYỄN HẢI ĐẰNG

xxxx0411

HUB5

TP. HCM

81

HOÀNG NGUYÊN TUẤN

xxxx8964

HUB5

TP. HCM

82

NGUYỄN CÔNG HỌC

xxxx0061

HUB5

TP. HCM

83

TRẦN ANH TUẤN

xxxx8757

HUB5

TP. HCM

84

NGUYỄN MINH MẪN

xxxx7626

HUB5

TP. HCM

85

TRẦN VĂN SINH

xxxx2036

HUB5

TP. HCM

86

LẠI QUỐC THIỆN

xxxx8193

HUB5

TP. HCM

87

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx1027

HUB5

TP. HCM

88

ĐÀO ĐẠI PHONG

xxxx3238

HUB5

TP. HCM

89

HUỲNH MINH SANG

xxxx8111

HUB5

TP. HCM

90

LÂM MÂN ĐỨC

xxxx3076

HUB5

TP. HCM

91

QUÁCH TRIỆU NGUYÊN

xxxx9880

HUB5

TP. HCM

92

LÝ TRÍ VĨ

xxxx4721

HUB3

TP. HCM

93

DƯƠNG TẤN PHONG

xxxx3330

HUB3

TP. HCM

94

PHẠM THANH TOÀN

xxxx8065

HUB3

TP. HCM

95

LÊ QUANG NGUYÊN

xxxx4280

HUB3

TP. HCM

96

ĐỖ MINH HƯNG

xxxx4241

HUB3

TP. HCM

97

HÀNG BẢO THÔNG

xxxx5555

HUB3

TP. HCM

98

VÕ MINH GIÁP

xxxx9395

HUB3

TP. HCM

99

TRƯƠNG HOÀI THANH

xxxx6996

HUB3

TP. HCM

100

PHẠM VĂN TIẾN

xxxx9497

HUB10

Hà Nội

101

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

HUB10

Hà Nội

102

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

HUB10

Hà Nội

103

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

HUB10

Hà Nội

104

HOÀNG VĂN DƯ

xxxx1290

HUB10

Hà Nội

105

ĐAN PHƯƠNG THẮNG

xxxx5749

HUB10

Hà Nội

106

TRẦN VĂN HUẤN

xxxx0146

HUB10

Hà Nội

107

NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾ

xxxx0584

HUB10

Hà Nội

108

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

HUB10

Hà Nội

109

NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG ANH

xxxx4824

HUB10

Hà Nội

110

ĐẶNG HỒNG DƯƠNG

xxxx8899

HUB10

Hà Nội

111

HOÀNG VĂN NAM

xxxx2544

HUB10

Hà Nội

112

CHU TRẦN NHẤT

xxxx5107

HUB10

Hà Nội

113

NGUYỄN THÙY LINH

xxxx5777

HUB10

Hà Nội

114

NGUYỄN VĂN THẠO

xxxx1806

HUB10

Hà Nội

115

TRẦN VĂN TRƯỜNG

xxxx8040

HUB10

Hà Nội

116

PHẠM QUANG THẮNG

xxxx6173

HUB10

Hà Nội

117

NGUYỄN THÀNH NAM

xxxx1649

HUB10

Hà Nội

118

ĐỖ HỮU TÙNG THOẢNG

xxxx2911

HUB10

Hà Nội

119

PHÙNG ĐỨC THIỆN

xxxx2942

HUB10

Hà Nội

120

NGÔ VĂN QUÂN

xxxx7535

HUB10

Hà Nội

121

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

xxxx1723

HUB10

Hà Nội

122

LÊ HUY HOÀNG

xxxx5796

HUB10

Hà Nội

123

BÙI MINH TUẤN

xxxx2508

HUB10

Hà Nội

124

NGUYỄN VĂN HIẾU

xxxx6773

HUB10

Hà Nội

125

NGUYỄN VĂN RỰC

xxxx3116

HUB10

Hà Nội

126

ĐỖ HOÀNG TRUNG

xxxx3831

HUB10

Hà Nội

127

NGUYỄN THỊ THU HUYỀ

xxxx1717

HUB10

Hà Nội

128

VĂN TUẤN LINH

xxxx8588

HUB10

Hà Nội

129

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

xxxx5646

HUB10

Hà Nội

130

NGUYỄN MINH TOẢN

xxxx1765

HUB10

Hà Nội

131

NGUYỄN TRUNG HIẾU

xxxx0088

HUB10

Hà Nội

132

NGÔ QUANG THIỆU

xxxx8350

HUB10

Hà Nội

133

TRẦN TUẤN ĐIỆP

xxxx3678

HUB10

Hà Nội

134

ĐỖ VĂN DUY

xxxx2745

HUB10

Hà Nội

135

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx6429

HUB10

Hà Nội

136

NGUYỄN HỒNG LIÊN

xxxx6952

HUB10

Hà Nội

137

PHÙNG QUỐC ĐỊNH

xxxx1909

HUB10

Hà Nội

138

NGUYỄN MẠNH HÙN

xxxx7059

HUB10

Hà Nội

139

TRỊNH VIẾT DUYỆT

xxxx9886

HUB10

Hà Nội

140

NGUYỄN KHẮC TUẤN

xxxx0464

HUB8

Hà Nội

141

NGUYỄN HỮU HUY

xxxx7695

HUB8

Hà Nội

142

PHẠM CÔNG THƯỞNG

xxxx4187

HUB8

Hà Nội

143

PHẠM BÁ THAO

xxxx6057

HUB8

Hà Nội

144

NGUYỄN ĐÌNH NAM

xxxx0933

HUB8

Hà Nội

145

TRẦN QUANG LONG

xxxx6200

HUB8

Hà Nội

146

LÊ NGỌC SƠN

xxxx3209

HUB8

Hà Nội

147

NGUYỄN BẰNG GIANG

xxxx4170

HUB8

Hà Nội

148

PHẠM DUY KHIÊ

xxxx4626

HUB8

Hà Nội

149

LƯU XUÂN HUY

xxxx6128

HUB8

Hà Nội

150

LÊ VĂN QUÝ

xxxx9069

HUB8

Hà Nội

151

ĐÀO THÁI HOÀNG

xxxx9472

HUB8

Hà Nội

152

NGUYỄN DUY LỢI

xxxx8557

HUB8

Hà Nội

153

NGUYỄN THỊ NGA

xxxx4942

HUB8

Hà Nội

154

DƯƠNG TUẤN MẠNH

xxxx4930

HUB8

Hà Nội

155

VŨ ĐỨC VIỆT

xxxx1538

HUB8

Hà Nội

156

ĐÀO ANH TUẤN

xxxx6423

HUB8

Hà Nội

157

NGUYỄN THÀNH LỘC

xxxx0533

HUB8

Hà Nội

158

CAO ĐỨC CƯỜNG

xxxx5070

HUB8

Hà Nội

159

VÕ THANH ĐỨC

xxxx8718

HUB8

Hà Nội

160

HOÀNG LÊ NAM HẢI

xxxx6820

HUB8

Hà Nội

161

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx4705

HUB8

Hà Nội

162

ĐINH NGỌC TÙNG

xxxx6776

HUB8

Hà Nội

163

NGUYỄN MINH NGỌC

xxxx4565

HUB8

Hà Nội

164

ĐỖ TIẾN ĐẠT

xxxx9179

HUB8

Hà Nội

165

PHẠM NGỌC THÀNH

xxxx9358

HUB8

Hà Nội

166

LÊ VIỆT HOÀNG

xxxx8751

HUB8

Hà Nội

167

VŨ VIỆT ANH

xxxx3978

HUB8

Hà Nội

168

CAO ĐẮC MINH

xxxx6799

HUB8

Hà Nội

169

DƯƠNG THANH VIỆT

xxxx7193

HUB8

Hà Nội

170

NGUYỄN ANH HUÂN

xxxx0545

HUB5

Hà Nội

171

TRẦN MINH TÀI

xxxx6853

HUB5

Hà Nội

172

NGUYỄN NGỌC TÚ

xxxx4245

HUB5

Hà Nội

173

LÊ TUẤN NGHĨA

xxxx1324

HUB5

Hà Nội

174

NGUYỄN THANH TUẤN

xxxx3944

HUB5

Hà Nội

175

HUỲNH MẠNH TÚ

xxxx9046

HUB5

Hà Nội

176

BÙI THU TRANG

xxxx1063

HUB5

Hà Nội

177

PHẠM VĂN LỢI

xxxx0911

HUB5

Hà Nội

178

TRỊNH HỮU TUẤN

xxxx8316

HUB5

Hà Nội

179

ĐOÀN VĂN HUY

xxxx6921

HUB5

Hà Nội

180

NGUYỄN MINH NGHĨA

xxxx8499

HUB5

Hà Nội

181

VŨ ĐỨC MẠNH

xxxx4127

HUB5

Hà Nội

182

NGÔ TUẤN ANH

xxxx4913

HUB5

Hà Nội

183

NGUYỄN HỮU TUẤN

xxxx0900

HUB5

Hà Nội

184

TRẦN ĐỨC TÀI

xxxx3872

HUB5

Hà Nội

185

TRẦN VĂN TÙNG

xxxx4919

HUB5

Hà Nội

186

NGUYỄN QUYẾT TIẾN

xxxx5805

HUB5

Hà Nội

187

ĐẶNG THU HUYỀN

xxxx0569

HUB5

Hà Nội

188

NGUYỄN MẠNH TUẤN

xxxx7574

HUB5

Hà Nội

189

ĐỔNG THUÝ HẠNH

xxxx1839

HUB5

Hà Nội

190

TRƯƠNG ĐỨC ANH

xxxx1837

HUB5

Hà Nội

191

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

xxxx2442

HUB3

Hà Nội

192

NGUYỄN NHƯ TÂM

xxxx3077

HUB3

Hà Nội

193

PHAN ĐÌNH SÁNG

xxxx6934

HUB3

Hà Nội

194

PHẠM VĂN QUYẾN

xxxx3797

HUB3

Hà Nội

195

NGUYỄN THANH TÙNG

xxxx9898

HUB3

Hà Nội

196

NGUYỄN ĐỨC NHẬT

xxxx8330

HUB3

Hà Nội

197

DƯƠNG XUÂN NHÂN

xxxx7525

HUB3

Hà Nội

198

NGUYỄN PHÚC DƯƠNG

xxxx8776

HUB3

Hà Nội

199

BÙI THÙY DUNG

xxxx1584

HUB5S

Hải Phòng

200

TRẦN ĐÌNH ĐẠT

xxxx1272

HUB5C

Hải Phòng

 

Hướng dẫn sử dụng mã ưu đãi

 

Cách 1: Truy cập mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood > chọn Ví Voucher > chọn mục Có hiệu lực để kiểm tra mã và chọn Sử dụng.

 

Cách 2: Đặt món bất kỳ trên Ứng dụng ShopeeFood. Tại phần thanh toán, chọn Khuyến mãi > Chọn mã ưu đãi “CAOTHUXEHUBT11” trị giá 100,000đ.

 

(*) Lưu ý:

  • Mã ưu đãi có hiệu lực từ ngày 14.12.2022 - 13.01.2023 và được gửi đến tài khoản ShopeeFood có số điện thoại trùng với số đã đăng ký tài khoản ShopeeFood Driver của Tài xế.
  • Mã ưu đãi có thể được dùng khi đặt món trên Ứng dụng ShopeeFood hoặc mục ShopeeFood trên Ứng dụng Shopee.
  • Trường hợp Tài xế đặt đơn hàng trên ShopeeFood và có sử dụng mã ưu đãi, tuy nhiên đơn hàng bị hủy vì lý do khách quan như không tìm được Tài xế, Quán hủy đơn,...Tài xế hãy yên tâm vì sẽ được ShopeeFood hoàn lại mã ưu đãi trong vòng 24 giờ kể từ khi ShopeeFood có thông báo xử lý đơn hàng. Để xem thông tin cụ thể về các trường hợp được hoàn lại mã ưu đãi, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood > tìm kiếm bài viết Mã ưu đãi của tôi được hoàn lại trong trường hợp nào?

 

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách, hãy kiểm tra mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, chọn Ví Voucher và nhận ngay “món quà” cảm ơn đến từ ShopeeFood nhé!