CHÚC MỪNG 200 CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 05.2022

Thứ 6, 03/06/2022

Nhằm tạo thêm động lực và hứng khởi cho các Bác Tài, cũng như gắn bó hơn với hành trình đi đơn cùng ShopeeFood, ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng tháng 05.2022.

 

ShopeeFood xin gửi tặng mỗi Bác Tài trong danh sách này gồm 02 mã ưu đãi ShopeeFood trị giá 50,000đ/mã, áp dụng cho các đơn hàng Food & Fresh bất kì từ 0đ.


 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

HUB10

TP Hồ Chí Minh

2

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

HUB10

TP Hồ Chí Minh

3

LÂM CHÍ HÙNG

xxxx5779

HUB10

TP Hồ Chí Minh

4

TRẦN CAO TRUNG ĐỨC

xxxx8167

HUB10

TP Hồ Chí Minh

5

NGUYỄN THÚC TÀI

xxxx6015

HUB10

TP Hồ Chí Minh

6

NGÔ HOÀNG THÁI

xxxx2979

HUB10

TP Hồ Chí Minh

7

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

HUB10

TP Hồ Chí Minh

8

SÂM QUỐC HUY

xxxx1947

HUB10

TP Hồ Chí Minh

9

SÍN LIÊU HUY

xxxx9782

HUB10

TP Hồ Chí Minh

10

PHAN HOÀI VŨ

xxxx4352

HUB10

TP Hồ Chí Minh

11

PHAN VĂN LỘC

xxxx3422

HUB10

TP Hồ Chí Minh

12

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

HUB10

TP Hồ Chí Minh

13

LÝ THÀNH NGUYÊN

xxxx5277

HUB10

TP Hồ Chí Minh

14

HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN

xxxx2188

HUB10

TP Hồ Chí Minh

15

LÊ HOÀNG TUẤN ANH

xxxx8552

HUB10

TP Hồ Chí Minh

16

ĐOÀN HỒNG HẢI

xxxx8647

HUB10

TP Hồ Chí Minh

17

NGÔ CAO TRÍ

xxxx6262

HUB10

TP Hồ Chí Minh

18

LƯƠNG HỒNG TRÍ

xxxx4892

HUB10

TP Hồ Chí Minh

19

VÕ CHÍ THÀNH

xxxx1332

HUB10

TP Hồ Chí Minh

20

NGUYỄN TUẤN MẠNH

xxxx4331

HUB10

TP Hồ Chí Minh

21

LÂM HOÀI PHÚC

xxxx9420

HUB10

TP Hồ Chí Minh

22

PHAN QUỐC PHƯỚC

xxxx7625

HUB10

TP Hồ Chí Minh

23

TRẦN LÂM PHONG

xxxx2291

HUB10

TP Hồ Chí Minh

24

TANG QUỐC

xxxx5935

HUB10

TP Hồ Chí Minh

25

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

HUB10

TP Hồ Chí Minh

26

HUỲNH VĂN HÒA

xxxx9742

HUB10

TP Hồ Chí Minh

27

VŨ HOÀNG XUÂN LÃM

xxxx3583

HUB10

TP Hồ Chí Minh

28

TRẦN QUANG KHẢI

xxxx7353

HUB10

TP Hồ Chí Minh

29

ĐẶNG CÔNG NGUYÊN

xxxx4119

HUB10

TP Hồ Chí Minh

30

MÃ TRÙNG DƯƠNG

xxxx3851

HUB10

TP Hồ Chí Minh

31

HUỲNH ĐÌNH LỄ

xxxx7716

HUB10

TP Hồ Chí Minh

32

TRẦN THANH QUANG

xxxx1163

HUB10

TP Hồ Chí Minh

33

TRƯƠNG THANH PHƯƠNG

xxxx8715

HUB10

TP Hồ Chí Minh

34

NGUYỄN HOÀI THUẬN

xxxx8593

HUB10

TP Hồ Chí Minh

35

NGUYỄN TRẦN ANH VIỆT

xxxx5625

HUB10

TP Hồ Chí Minh

36

LÊ VĂN ĐỊNH

xxxx4618

HUB10

TP Hồ Chí Minh

37

HÀ KIẾN DŨNG

xxxx7390

HUB10

TP Hồ Chí Minh

38

PHẠM QUANG VINH

xxxx6389

HUB10

TP Hồ Chí Minh

39

NGUYỄN THANH TÚ

xxxx6635

HUB10

TP Hồ Chí Minh

40

PHÙNG QUANG THÁI

xxxx1822

HUB10

TP Hồ Chí Minh

41

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

HUB8

TP Hồ Chí Minh

42

ĐỖ TIẾN ĐẠT

xxxx7387

HUB8

TP Hồ Chí Minh

43

NGUYỄN QUỐC VINH

xxxx4623

HUB8

TP Hồ Chí Minh

44

LÊ VINH QUANG

xxxx3126

HUB8

TP Hồ Chí Minh

45

LÊ HOÀI MINH TUẤN

xxxx8137

HUB8

TP Hồ Chí Minh

46

TRẦN THỊ THANH VY

xxxx5479

HUB8

TP Hồ Chí Minh

47

LƯU GIA KIỆT

xxxx7191

HUB8

TP Hồ Chí Minh

48

NGUYỄN TUẤN THỊNH

xxxx4858

HUB8

TP Hồ Chí Minh

49

DƯƠNG QUẢNG HÁN

xxxx1505

HUB8

TP Hồ Chí Minh

50

NGUYỄN VĂN CHÍ BẢO

xxxx9693

HUB8

TP Hồ Chí Minh

51

HUỲNH CẨM TƯỜNG

xxxx3539

HUB8

TP Hồ Chí Minh

52

LÝ THỊ TRÀ MY

xxxx2014

HUB8

TP Hồ Chí Minh

53

TRẦN NGỌC VÂN

xxxx9435

HUB8

TP Hồ Chí Minh

54

NGUYỄN MINH HOÀNG

xxxx5624

HUB8

TP Hồ Chí Minh

55

LÝ VĂN TÂM

xxxx7520

HUB8

TP Hồ Chí Minh

56

NGÔ MINH TÀI

xxxx3861

HUB8

TP Hồ Chí Minh

57

NGUYỄN BẢO LONG

xxxx7219

HUB8

TP Hồ Chí Minh

58

NGUYỄN TRÍ TÂM

xxxx7692

HUB8

TP Hồ Chí Minh

59

LƯU KIÊN HÁN

xxxx9900

HUB8

TP Hồ Chí Minh

60

PHẠM SỬU TÝ

xxxx8351

HUB8

TP Hồ Chí Minh

61

PHAN GIA BẢO

xxxx0064

HUB8

TP Hồ Chí Minh

62

TRẦN THỊ XUÂN TRANG

xxxx1274

HUB8

TP Hồ Chí Minh

63

TRƯƠNG HOÀNG MINH

xxxx3776

HUB8

TP Hồ Chí Minh

64

VŨ THANH THIỆN

xxxx7915

HUB8

TP Hồ Chí Minh

65

PHẠM QUANG CHÂU

xxxx1718

HUB8

TP Hồ Chí Minh

66

HUỲNH MINH NHỰT

xxxx5398

HUB8

TP Hồ Chí Minh

67

TRẦN HOÀNG TẤN

xxxx5149

HUB8

TP Hồ Chí Minh

68

TRẦN TRUNG HƯNG

xxxx9317

HUB8

TP Hồ Chí Minh

69

PHÙNG VÕ NGỌC TƯỜNG

xxxx6846

HUB8

TP Hồ Chí Minh

70

TIỀN MINH LONG

xxxx0019

HUB8

TP Hồ Chí Minh

71

LÊ MINH THANH

xxxx4408

HUB5

TP Hồ Chí Minh

72

TRẦN XUÂN DUY THANH

xxxx7193

HUB5

TP Hồ Chí Minh

73

VŨ CÔNG HOÀNG

xxxx7643

HUB5

TP Hồ Chí Minh

74

LẦU TỔ NHƠN

xxxx8237

HUB5

TP Hồ Chí Minh

75

LU HẢO Ý

xxxx6812

HUB5

TP Hồ Chí Minh

76

NGUYỄN MẬU THÁI BẢO

xxxx2778

HUB5

TP Hồ Chí Minh

77

PHẠM NGỌC PHÁT

xxxx9116

HUB5

TP Hồ Chí Minh

78

PHẠM QUỐC BẢO

xxxx4206

HUB5

TP Hồ Chí Minh

79

BÙI HUY HOÀNG

xxxx9163

HUB5

TP Hồ Chí Minh

80

NGUYỄN PHƯỚC HÙNG

xxxx4107

HUB5

TP Hồ Chí Minh

81

LÊ MINH HOÀNG

xxxx1958

HUB5

TP Hồ Chí Minh

82

PHẠM NAM TRIỀU

xxxx0147

HUB5

TP Hồ Chí Minh

83

NGUYỄN THỊ HẬU

xxxx9552

HUB5

TP Hồ Chí Minh

84

LẠC VĨ BANG

xxxx4340

HUB5

TP Hồ Chí Minh

85

TRỊNH ANH KHÔI

xxxx2217

HUB5

TP Hồ Chí Minh

86

MAI TRẦN BẢO

xxxx5201

HUB5

TP Hồ Chí Minh

87

NGUYỄN HOÀNG PHONG

xxxx3581

HUB5

TP Hồ Chí Minh

88

TĂNG PHƯỚC HOÀ

xxxx1701

HUB5

TP Hồ Chí Minh

89

PHAN ANH TUẤN

xxxx7231

HUB5

TP Hồ Chí Minh

90

TRẦN TRỌNG BÌNH

xxxx6026

HUB5

TP Hồ Chí Minh

91

TRẦN TẤT TÚ

xxxx7923

HUB5

TP Hồ Chí Minh

92

LÝ TRÍ VĨ

xxxx4721

HUB3

TP Hồ Chí Minh

93

LƯƠNG TẤN THÀNH

xxxx8708

HUB3

TP Hồ Chí Minh

94

HỨA MINH TÀI

xxxx4184

HUB3

TP Hồ Chí Minh

95

LÝ TÚ MỴ

xxxx0485

HUB3

TP Hồ Chí Minh

96

TRẦN THANH TUẤN

xxxx4118

HUB3

TP Hồ Chí Minh

97

TRƯƠNG QUỐC THẮNG

xxxx2068

HUB3

TP Hồ Chí Minh

98

PHẠM THÁI HOÀ

xxxx4409

HUB3

TP Hồ Chí Minh

99

TRẦN HOÀNG HUY

xxxx5199

HUB3

TP Hồ Chí Minh

100

TRẦN ĐỨC TÂM

xxxx9010

HUB10

Hà Nội

101

NGUYỄN TOÀN TRUNG

xxxx5386

HUB10

Hà Nội

102

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

xxxx4317

HUB10

Hà Nội

103

PHẠM THẾ VŨ

xxxx8808

HUB10

Hà Nội

104

NGUYỄN DUY HOÀNG

xxxx3201

HUB10

Hà Nội

105

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

HUB10

Hà Nội

106

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

HUB10

Hà Nội

107

NGUYỄN VĂN BÌNH

xxxx3436

HUB10

Hà Nội

108

PHẠM VĂN ĐIỀN

xxxx8453

HUB10

Hà Nội

109

NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾU

xxxx0584

HUB10

Hà Nội

110

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx2715

HUB10

Hà Nội

111

TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG

xxxx0062

HUB10

Hà Nội

112

TẠ THANH TIẾN

xxxx3496

HUB10

Hà Nội

113

CHU TRẦN NHẤT

xxxx5107

HUB10

Hà Nội

114

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

xxxx4675

HUB10

Hà Nội

115

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

HUB10

Hà Nội

116

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

HUB10

Hà Nội

117

NÔNG VĂN QUANG

xxxx7070

HUB10

Hà Nội

118

NGUYỄN TRUNG KIÊN

xxxx5516

HUB10

Hà Nội

119

ĐÀO DUY ANH

xxxx2740

HUB10

Hà Nội

120

LÊ THÙY DƯƠNG

xxxx7204

HUB10

Hà Nội

121

NGÔ THỊ MỸ HẠNH

xxxx2065

HUB10

Hà Nội

122

VĂN TUẤN LINH

xxxx8588

HUB10

Hà Nội

123

PHẠM QUANG KHỞI

xxxx0870

HUB10

Hà Nội

124

VŨ HOÀNG NHẬT

xxxx9917

HUB10

Hà Nội

125

TRẦN THỊ ÁNH TRÀ

xxxx1153

HUB10

Hà Nội

126

ĐỖ VĂN TRUNG

xxxx6841

HUB10

Hà Nội

127

NGUYỄN HỒNG HIỆP

xxxx6945

HUB10

Hà Nội

128

NGUYỄN VĂN RỰC

xxxx3116

HUB10

Hà Nội

129

NGUYỄN MẠNH KHÔI

xxxx0019

HUB10

Hà Nội

130

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx4849

HUB10

Hà Nội

131

NGÔ QUÍ ANH

xxxx1947

HUB10

Hà Nội

132

LÊ DUY QUYỀN

xxxx1443

HUB10

Hà Nội

133

ĐỖ CÔNG ANH VŨ

xxxx1068

HUB10

Hà Nội

134

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

xxxx5646

HUB10

Hà Nội

135

HOÀNG TÙNG BÁCH

xxxx4608

HUB10

Hà Nội

136

TRỊNH VĂN ĐỨC

xxxx0492

HUB10

Hà Nội

137

TRẦN MẠNH HÙNG

xxxx0646

HUB10

Hà Nội

138

LÊ QUỐC ĐẠT

xxxx4907

HUB10

Hà Nội

139

NGUYỄN VĂN HƯỞNG

xxxx2510

HUB10

Hà Nội

140

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

HUB8

Hà Nội

141

NGUYỄN KHẮC TUẤN

xxxx0464

HUB8

Hà Nội

142

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

HUB8

Hà Nội

143

HOÀNG QUANG THANH

xxxx4530

HUB8

Hà Nội

144

LÊ HUY HOÀNG

xxxx5796

HUB8

Hà Nội

145

DƯƠNG HỮU HẢI

xxxx8443

HUB8

Hà Nội

146

NGUYỄN DUY VŨ

xxxx7479

HUB8

Hà Nội

147

NGUYỄN DUY THÀNH

xxxx1390

HUB8

Hà Nội

148

NGUYỄN THỊ THU

xxxx4704

HUB8

Hà Nội

149

VŨ NGỌC THIÊN

xxxx4838

HUB8

Hà Nội

150

BÙI VĂN MẠNH

xxxx2380

HUB8

Hà Nội

151

PHAN BẢO LÂM

xxxx2907

HUB8

Hà Nội

152

VŨ THỊ HUỆ

xxxx1636

HUB8

Hà Nội

153

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

xxxx0043

HUB8

Hà Nội

154

LÊ VIỆT HOÀNG

xxxx8751

HUB8

Hà Nội

155

ĐẶNG NGỌC HƯNG

xxxx4544

HUB8

Hà Nội

156

PHAN VĂN KHẢI

xxxx6593

HUB8

Hà Nội

157

HOÀNG ANH TÚ

xxxx3522

HUB8

Hà Nội

158

NGUYỄN NGỌC THẠCH

xxxx5842

HUB8

Hà Nội

159

NGUYỄN NGỌC ANH

xxxx3631

HUB8

Hà Nội

160

NGUYỄN ĐẮC TRUNG

xxxx5083

HUB8

Hà Nội

161

NGUYỄN BÁ THÀNH

xxxx4268

HUB8

Hà Nội

162

PHẠM VĂN TÂN

xxxx3993

HUB8

Hà Nội

163

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

xxxx4133

HUB8

Hà Nội

164

KIỀU LÊ TÙNG

xxxx1029

HUB8

Hà Nội

165

NGUYỄN TUẤN HÙNG

xxxx1958

HUB8

Hà Nội

166

NGUYỄN VĂN TÙNG

xxxx1980

HUB8

Hà Nội

167

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

xxxx6732

HUB8

Hà Nội

168

NGUYỄN QUANG TRUNG

xxxx1254

HUB8

Hà Nội

169

HOÀNG TUẤN ANH

xxxx4612

HUB8

Hà Nội

170

ĐỖ HỮU THÁI

xxxx8401

HUB5

Hà Nội

171

DƯƠNG BẢO MINH

xxxx8490

HUB5

Hà Nội

172

PHẠM VIẾT HOẠCH

xxxx5070

HUB5

Hà Nội

173

TRẦN ĐÌNH TIÊN

xxxx3807

HUB5

Hà Nội

174

TRƯƠNG ĐỨC ANH

xxxx1837

HUB5

Hà Nội

175

LÊ THANH THÚY

xxxx7042

HUB5

Hà Nội

176

NGUYỄN QUỐC ANH

xxxx0260

HUB5

Hà Nội

177

LƯU SƠN DƯƠNG

xxxx8862

HUB5

Hà Nội

178

ĐÀO XUÂN TRUNG

xxxx7535

HUB5

Hà Nội

179

ĐỖ TUẤN ANH

xxxx0362

HUB5

Hà Nội

180

VŨ BÍCH NGỌC

xxxx7826

HUB5

Hà Nội

181

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

xxxx3072

HUB5

Hà Nội

182

TRẦN DẢN CÓONG

xxxx0496

HUB5

Hà Nội

183

ĐỖ ANH DŨNG

xxxx7218

HUB5

Hà Nội

184

PHẠM VĂN TIẾN

xxxx9497

HUB5

Hà Nội

185

NGUYỄN HỒNG SƠN

xxxx9800

HUB5

Hà Nội

186

NGUYỄN ÁNH NGỌC

xxxx3482

HUB5

Hà Nội

187

BÙI THU TRANG

xxxx1063

HUB5

Hà Nội

188

NGUYỄN VĂN HẢI

xxxx8939

HUB5

Hà Nội

189

NGUYỄN THẾ TIẾN

xxxx1492

HUB5

Hà Nội

190

PHẠM CÔNG HIỆP

xxxx7185

HUB5

Hà Nội

191

LƯƠNG HOÀNG ANH

xxxx6993

HUB3

Hà Nội

192

NGUYỄN THỊ THU VÂN

xxxx2084

HUB3

Hà Nội

193

NGUYỄN TRUNG DU

xxxx1454

HUB3

Hà Nội

194

DƯƠNG THẾ BẬT

xxxx9091

HUB3

Hà Nội

195

MAI THỊ THU UYÊN

xxxx2079

HUB3

Hà Nội

196

PHẠM THĂNG LONG

xxxx1482

HUB3

Hà Nội

197

TRẦN MẠNH QUANG

xxxx6577

HUB3

Hà Nội

198

LƯƠNG ĐỨC MINH

xxxx2452

HUB3

Hà Nội

199

TRỊNH MINH HÙNG

xxxx6523

HUB5

Hải Phòng

200

BÙI VIỆT HÀ

xxxx1143

HUB5

Hải Phòng


 

Hướng dẫn sử dụng mã ưu đãi

 

  • Cách 1: Truy cập mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood > chọn Ví Voucher > chọn mục Có hiệu lực để kiểm tra mã và chọn Sử dụng.
  • Cách 2: Đặt món bất kỳ trên Ứng dụng ShopeeFood. Tại phần thanh toán, chọn Khuyến mãi > Chọn mã ưu đãi “CAOTHUXEHUBT5” trị giá 50,000đ.

 

(*) Lưu ý:

  • Mã ưu đãi có hiệu lực từ ngày 08.06.2022 - 06.07.2022 và được gửi đến tài khoản ShopeeFood có số điện thoại trùng với số đã đăng ký tài khoản ShopeeFood Driver của Tài xế.
  • Mã ưu đãi có thể được dùng khi đặt món trên Ứng dụng ShopeeFood hoặc mục ShopeeFood trên Ứng dụng Shopee.
  • Trường hợp Tài xế đặt đơn hàng trên ShopeeFood và có sử dụng mã ưu đãi, tuy nhiên đơn hàng bị hủy vì lý do khách quan như không tìm được Tài xế, Quán hủy đơn,...Tài xế hãy yên tâm vì sẽ được ShopeeFood hoàn lại mã ưu đãi trong vòng 24 giờ kể từ khi ShopeeFood có thông báo xử lý đơn hàng. Để xem thông tin cụ thể về các trường hợp được hoàn lại mã ưu đãi, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood > tìm kiếm bài viết Mã ưu đãi của tôi được hoàn lại trong trường hợp nào?

 

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách, hãy kiểm tra mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, chọn Ví Voucher và nhận ngay “món quà” cảm ơn đến từ ShopeeFood nhé!