CÔNG BỐ BẢNG VÀNG VINH DANH XẾ CHIẾN 2022

Thứ 4, 11/01/2023

 

Thuộc chuỗi hoạt động TRI ÂN BÁC TÀI - ĐƯỜNG DÀI CÓ NHAU năm 2022, chương trình VINH DANH XẾ CHIẾN  được tổ chức từ 06.01.2022 đến 11.01.2022 tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng đã chính thức khép lại cùng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với gần 100 gương mặt được vinh danh, hàng ngàn phần quà tri ân được trao đến tận tay các Bác Tài như lời cảm ơn chân thành nhất từ ShopeeFood.

ShopeeFood xin chân thành cảm ơn sự  hưởng ứng nhiệt tình của các Bác Tài và trân trọng công bố toàn bộ danh sách các Bác Tài vinh danh: 

 

DANH SÁCH VINH DANH XẾ CHIẾN NĂM 2022
STT Mã ID Tài xế Họ & tên GIẢI THƯỞNG Khu vực Loại hình Thâm niên (tháng) Tổng đơn hàng 2022 Tổng quãng đường 2022 (km) Số đánh giá 5 sao Tổng số ngày làm việc 2022
1 xxxx4824 Nguyễn Đăng Hoàng Anh Xế Chiến Siêu Tiệc Hà Nội HUB 13 10072 12715.672 1621 291
2 xxxx7205 Nguyễn Viết Ninh Xế truyền cảm hứng Hà Nội Part-time 59 2271 8954.082 243 290
3 xxxx8489 Nguyễn Ngọc Mẫn Xế truyền cảm hứng Đà Nẵng Part-time 55 5613 11802.275 832 351
4 xxxx0877 Trần Ngoại Ngữ Xế tin cậy Hà Nội Part-time 40 5812 14666.237 809 301
5 xxxx6279 Trần Văn Nhụt Xế tin cậy TPHCM HUB 40 7583 10539.122 1254 309
6 xxxx0449 Đỗ Anh Tuấn Xế tin cậy Đà Nẵng Part-time 38 9529 21705.112 1477 315
7 xxxx0862 Trần Thị Thu Hiền Nữ Xế năng nổ TPHCM HUB 19 9039 15381.277 1537 334
8 xxxx5574 Võ Thị Tâm Hoài Nữ Xế năng nổ Đà Nẵng Part-time 14 9122 18456.667 1323 352
9 xxxx7204 Lê Thùy Dương Nữ Xế năng nổ Hà Nội HUB 44 11579 16399.787 1774 355
10 xxxx3678 Trần Tuấn Điệp Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 14 11785 15076.685 1956 295
11 xxxx0848 Nguyễn Tiến Anh Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 39 12001 15300.236 1778 297
12 xxxx5889 Lê Trần Đức Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 41 12309 14216.271 1609 300
13 xxxx8350 Ngô Quang Thiệu Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 12 11888 17443.557 1893 301
14 xxxx2911 Đỗ Hữu Tùng Thoảng Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 14 13503 17538.375 2033 305
15 xxxx7538 Phạm Quang Huy Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 10 12541 15525.785 1953 305
16 xxxx2188 Hồ Hoàng Xuân Thiên Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 35 12859 18143.95 2030 306
17 xxxx0146 Trần Văn Huấn Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 13 13689 17927.644 2005 311
18 xxxx1290 Hoàng Văn Dư Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 12 13484 17404.893 2070 314
19 xxxx3116 Nguyễn Văn Rực Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 21 11960 14577.932 1558 315
20 xxxx1947 Sâm Quốc Huy Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 41 13188 17728.451 1844 315
21 xxxx5256 Nguyễn Trọng Văn Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 39 13067 16652.976 2026 317
22 xxxx0584 Nguỵ Diệu Hồng Hiếu Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 30 12410 18222.132 1741 317
23 xxxx5779 Lâm Chí Hùng Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 39 13523 18789.619 2140 318
24 xxxx4880 Tô Thất Tuấn Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 38 12939 17316.718 2285 322
25 xxxx7283 Lê Trọng Bắc Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 18 12529 16064.183 1647 326
26 xxxx4050 Phạm Thành Trung Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 49 15872 22356.647 2583 329
27 xxxx2293 Trương Anh Bình Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 30 12368 15174.002 1930 336
28 xxxx2544 Hoàng Văn Nam Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 38 12188 13412.673 1600 336
29 xxxx4708 Trần Tuấn Khải Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 39 12979 18212.065 2282 341
30 xxxx4126 Trần Trường Vủ Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 57 13549 19152.86 2118 342
31 xxxx9345 Nguyễn Đức Minh Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 12 15694 22628.692 2583 345
32 xxxx1691 Nguyễn Trung Hậu Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 22 14905 21624.052 3323 345
33 xxxx5540 Nguyễn Văn Tiến Chiến thủ săn đơn _ HUB Hà Nội HUB 12 14621 20025.723 2276 347
34 xxxx8167 Trần Cao Trung Đức Chiến thủ săn đơn _ HUB TPHCM HUB 55 12852 15186.381 2509 348
35 xxxx0544 Huỳnh Duy Chiến thủ săn đơn _ Part-time Đà Nẵng Part-time 32 10059 21405.005 1206 252
36 xxxx0551 Nguyễn Ngọc Minh Thành Chiến thủ săn đơn _ Part-time Đà Nẵng Part-time 17 10513 22387.135 1408 300
37 xxxx9010 Trần Đức Tâm Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 17 10950 17147.548 1752 304
38 xxxx5293 Nguyễn Trường Vinh Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 38 10846 26375.243 1571 312
39 xxxx5554 Trần Quốc Qui Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 38 10677 15691.283 1685 312
40 xxxx5340 Lê Cung Viễn Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 38 10672 11411.243 1649 313
41 xxxx8438 Trần Thị Bích Liên Chiến thủ săn đơn _ Part-time Đà Nẵng Part-time 37 11702 25214.889 1594 321
42 xxxx0376 Hồ Công Minh Chiến thủ săn đơn _ Part-time Đà Nẵng Part-time 32 10160 17875.843 1474 321
43 xxxx9364 Nguyễn Huy Vũ Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 28 10749 26916.812 1429 323
44 xxxx8927 Hoàng Văn Hà Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 31 11457 21652.697 1413 326
45 xxxx7881 Chung Chí Tiến Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 25 12667 26917.677 1610 338
46 xxxx8930 Mai Văn Lương Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 42 11189 22526.151 1596 340
47 xxxx3065 Tạ Hoài Nam Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 39 11163 13366.872 1643 340
48 xxxx7023 Triệu Hồng Cao Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 30 12632 29436.699 1601 342
49 xxxx4515 Dương Văn Ban Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 33 11931 27625.939 1536 343
50 xxxx8213 Đoàn Văn Thịnh Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 39 11311 19344.354 1455 345
51 xxxx1484 Nguyễn Thành Công Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 30 12082 40361.008 1617 345
52 xxxx3201 Nguyễn Duy Hoàng Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 36 11903 23300.365 1763 348
53 xxxx0205 Lê Đức Tài Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 51 10652 28453.668 1500 349
54 xxxx6725 Đinh Hồng Mạnh Chiến thủ săn đơn _ Part-time Hà Nội Part-time 24 11746 22924.04 1631 351
55 xxxx4544 Trương Quốc Tuấn Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 35 10477 26058.648 1588 353
56 xxxx0770 Võ Chí Công Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 14 10706 25880.816 1346 354
57 xxxx9390 Đồng Văn Tiến Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 18 10915 35830.213 1527 356
58 xxxx0211 Huỳnh Phú Tâm Chiến thủ săn đơn _ Part-time TPHCM Part-time 11 13566 38372.377 2100 357
59 xxxx6896 Nguyễn Duy Trung Chiến thủ săn đơn _ Part-time Đà Nẵng Part-time 35 16175 34315.334 2092 358
60 xxxx5635 Bùi Hữu Thanh Xế đồng hành TPHCM Part-time 73 1795 6437.79 245 164
61 xxxx3431 Nguyễn Hoàng An Xế đồng hành TPHCM Part-time 74 1861 7164.056 205 174
62 xxxx7682 Trần Mậu Tươi Xế đồng hành Đà Nẵng Part-time 77 3839 5572.721 521 208
63 xxxx6025 Lê Lương Trọng Xế đồng hành TPHCM Part-time 70 6666 25607.617 611 294
64 xxxx2588 Lý Văn Thanh Xế đồng hành TPHCM HUB 75 5461 7692.253 738 211
65 xxxx3968 Nguyễn Hồng Phát Xế đồng hành TPHCM HUB 76 5717 6942.025 884 233
66 xxxx4001 Nguyễn Văn Mạnh Xế đồng hành Hà Nội Part-time 72 1749 5848.434 242 238
67 xxxx5900 Mai Đăng Thanh Xế đồng hành TPHCM Part-time 72 5147 28264.57 432 317
68 xxxx0783 Huỳnh Văn Toàn Xế đồng hành TPHCM Part-time 79 2899 8329.244 387 265
69 xxxx7339 Đinh Trường Tuấn Xế đồng hành Hà Nội Part-time 80 1367 3016.82 161 286
70 xxxx4553 Trần Duy Sơn Xế đồng hành TPHCM Part-time 72 3239 13524.853 416 303
71 xxxx1554 Nguyễn Quốc Bảo Duy Xế đồng hành TPHCM Part-time 72 6262 28175.748 683 306
72 xxxx0321 Phan Tuấn Anh Xế đồng hành TPHCM Part-time 75 5812 16323.516 900 313
73 xxxx6567 Từ Vinh Hưng Xế đồng hành TPHCM Part-time 77 5104 16735.138 627 314
74 xxxx8161 Lê Minh Sang Xế đồng hành TPHCM HUB 70 12018 15780.72 1893 315
75 xxxx5797 Trần Văn Thành Xế đồng hành TPHCM Part-time 72 7028 34290.754 636 322
76 xxxx9357 Nguyễn Hoàng Long Xế đồng hành Hà Nội Part-time 70 5089 14775.821 669 322
77 xxxx0348 Võ Quang Minh Xế đồng hành TPHCM Part-time 75 7356 29945.41 766 325
78 xxxx3009 Bùi Quang Bình Xế đồng hành TPHCM HUB 76 7833 13518.059 1362 328
79 xxxx0998 Nguyễn Nhất Xịn Xế đồng hành TPHCM HUB 85 13391 17833.284 2133 329
80 xxxx4314 Lê Minh Hải Xế đồng hành TPHCM Part-time 75 4285 19136.056 418 329
81 xxxx9507 Trần Quốc Hoan Xế đồng hành TPHCM Part-time 72 4221 13683.177 534 331
82 xxxx6776 Đinh Ngọc Tùng Xế đồng hành Hà Nội HUB 56 10356 16967.584 1442 333
83 xxxx0992 Nguyễn Phi Hùng Xế đồng hành TPHCM Part-time 85 7518 22983.75 1048 337
84 xxxx9019 Đỗ khắc Hậu Xế đồng hành Hà Nội Part-time 70 4916 13256.162 648 340
85 xxxx8220 Nguyễn Trọng Nhân Xế đồng hành TPHCM Part-time 79 7305 23452.763 1044 341
86 xxxx1796 Trương Anh Tuấn Xế đồng hành TPHCM Part-time 71 7292 28179.988 809 353
87 xxxx2427 Võ Tấn Trường Thịnh Xế đồng hành TPHCM Part-time 72 5113 30402.113 213 354
88 xxxx4543 Nguyễn Minh Thắng Xế đồng hành TPHCM Part-time 57 10647 41493.505 1302 357
89 xxxx5617 Trần Thị Bích Hạnh Xế đồng hành TPHCM HUB 62 12476 16365.747 2303 357

 

 

Khép lại chương trình VINH DANH XẾ CHIẾN 2022 và tiếp tục mở ra nhiều hoạt động thú vị đón chào Tết Nguyên Đán 2023, ShopeeFood tin rằng những món quà này sẽ phần nào tiếp thêm năng lượng giúp Bác Tài hăng hái hoạt động và gắn bó nhiều hơn cùng ShopeeFood. 

Sau cùng, mỗi đóng góp của Bác Tài đều đáng trân trọng. Vì vậy, trong hành trình 2023, ShopeeFood vẫn nỗ lực để mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều chương trình thưởng hấp dẫn để khích lệ các Bác Tài.

Mến chúc Bác Tài nhiều sức khỏe cùng năm mới rực rỡ và thắng lợi. 

*Chi tiết chuỗi hoạt động TRI ÂN BÁC TÀI tại: https://bit.ly/Tri-an-Bac-Tai-2022

Trân trọng, 

Đội ngũ ShopeeFood