CÔNG BỐ DANH SÁCH CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 04.2022

Thứ 2, 09/05/2022

Bác Tài ơi, nhằm tạo thêm động lực và hứng khởi cho các Bác Tài, cũng như gắn bó hơn với hành trình đi đơn cùng ShopeeFood, bắt đầu từ tháng 04.2022, ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng vừa qua. 

ShopeeFood xin gửi tặng mỗi Bác Tài trong danh sách này gồm 04 mã ưu đãi ShopeeFood trị giá 25,000đ/mã, áp dụng cho các đơn hàng Food bất kì từ 0đ.
 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

HUB10

TP Hồ Chí Minh

2

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

HUB10

TP Hồ Chí Minh

3

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

HUB10

TP Hồ Chí Minh

4

LÊ MINH SANG

xxxx8161

HUB10

TP Hồ Chí Minh

5

TRẦN CAO TRUNG ĐỨC

xxxx8167

HUB10

TP Hồ Chí Minh

6

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

HUB10

TP Hồ Chí Minh

7

PHẠM DUY KHÁNH

xxxx9008

HUB10

TP Hồ Chí Minh

8

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

HUB10

TP Hồ Chí Minh

9

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

xxxx7619

HUB10

TP Hồ Chí Minh

10

TRẦN VĂN BÌNH

xxxx1113

HUB10

TP Hồ Chí Minh

11

TRẦN VĂN THIẾT

xxxx6554

HUB10

TP Hồ Chí Minh

12

PHAN VĂN LỘC

xxxx3422

HUB10

TP Hồ Chí Minh

13

TRẦN PHƯƠNG DŨNG

xxxx6231

HUB10

TP Hồ Chí Minh

14

LƯU THỊ THÚY AN

xxxx2549

HUB10

TP Hồ Chí Minh

15

LÊ HOÀNG TUẤN ANH

xxxx8552

HUB10

TP Hồ Chí Minh

16

LÊ MẠNH TOÀN

xxxx5647

HUB10

TP Hồ Chí Minh

17

HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN

xxxx2188

HUB10

TP Hồ Chí Minh

18

PHẠM TẤN TÀI

xxxx7839

HUB10

TP Hồ Chí Minh

19

NGUYỄN TẤN PHÁT

xxxx9714

HUB10

TP Hồ Chí Minh

20

NGÔ CAO TRÍ

xxxx6262

HUB10

TP Hồ Chí Minh

21

VÕ MINH TRIẾT

xxxx7631

HUB10

TP Hồ Chí Minh

22

NGUYỄN VĂN KIỆT

xxxx6836

HUB10

TP Hồ Chí Minh

23

HUỲNH KIM NGUYÊN

xxxx0300

HUB10

TP Hồ Chí Minh

24

VŨ CÔNG NGUYÊN

xxxx6719

HUB10

TP Hồ Chí Minh

25

BÙI BÌNH GIANG

xxxx0144

HUB10

TP Hồ Chí Minh

26

ĐỖ HOÀNG PHÚ

xxxx6420

HUB10

TP Hồ Chí Minh

27

TRƯƠNG NHỰT PHI

xxxx1087

HUB10

TP Hồ Chí Minh

28

NGUYỄN HOÀI THUẬN

xxxx8593

HUB10

TP Hồ Chí Minh

29

PHAN THANH NHÀN

xxxx7272

HUB10

TP Hồ Chí Minh

30

PHAN MINH TƯ NGUYÊN

xxxx6425

HUB10

TP Hồ Chí Minh

31

LÊ HOÀNG TÍN

xxxx6063

HUB10

TP Hồ Chí Minh

32

NGÔ HOÀNG THÁI

xxxx2979

HUB10

TP Hồ Chí Minh

33

LÝ THÀNH NGUYÊN

xxxx5277

HUB10

TP Hồ Chí Minh

34

LÂM HOÀI PHÚC

xxxx9420

HUB10

TP Hồ Chí Minh

35

PHẠM NGUYỄN THẾ ANH

xxxx3489

HUB10

TP Hồ Chí Minh

36

NGUYỄN THÚC TÀI

xxxx6015

HUB10

TP Hồ Chí Minh

37

CAO PHI LONG

xxxx6355

HUB10

TP Hồ Chí Minh

38

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

HUB10

TP Hồ Chí Minh

39

ĐOÀN KIỀU QUỐC VIỆT

xxxx4715

HUB10

TP Hồ Chí Minh

40

TRẦN THANH QUANG

xxxx1163

HUB10

TP Hồ Chí Minh

41

LÊ HÙNG TIẾN

xxxx6719

HUB8

TP Hồ Chí Minh

42

TRƯƠNG HỮU KHANH

xxxx9436

HUB8

TP Hồ Chí Minh

43

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

xxxx1801

HUB8

TP Hồ Chí Minh

44

NGUYỄN HỒNG PHÚC

xxxx3603

HUB8

TP Hồ Chí Minh

45

NGUYỄN MINH HOÀNG

xxxx5624

HUB8

TP Hồ Chí Minh

46

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

HUB8

TP Hồ Chí Minh

47

NGUYỄN HÙNG HẢI

xxxx5796

HUB8

TP Hồ Chí Minh

48

LÊ HOÀI MINH TUẤN

xxxx8137

HUB8

TP Hồ Chí Minh

49

NGUYỄN PHÚ THÀNH

xxxx9367

HUB8

TP Hồ Chí Minh

50

HUỲNH CẨM TƯỜNG

xxxx3539

HUB8

TP Hồ Chí Minh

51

TRẦN ĐẠI HIỆP

xxxx6994

HUB8

TP Hồ Chí Minh

52

ĐẶNG THANH HẢI

xxxx3168

HUB8

TP Hồ Chí Minh

53

TRẦN NGỌC VÂN

xxxx9435

HUB8

TP Hồ Chí Minh

54

NGUYỄN HOÀNG QUI

xxxx4824

HUB8

TP Hồ Chí Minh

55

NGUYỄN CÔNG HẬU

xxxx0273

HUB8

TP Hồ Chí Minh

56

LÊ TRUNG HIẾU

xxxx0697

HUB8

TP Hồ Chí Minh

57

NGUYỄN XUÂN TUYẾN

xxxx9693

HUB8

TP Hồ Chí Minh

58

TRƯƠNG TÀI THIỆN

xxxx6692

HUB8

TP Hồ Chí Minh

59

TIỀN MINH LONG

xxxx0019

HUB8

TP Hồ Chí Minh

60

TRẦN THỊ XUÂN TRANG

xxxx1274

HUB8

TP Hồ Chí Minh

61

KHƯƠNG VĂN LONG

xxxx0691

HUB8

TP Hồ Chí Minh

62

NGUYỄN ĐỨC TÚ 4

xxxx6688

HUB8

TP Hồ Chí Minh

63

NGUYỄN QUẾ LINH

xxxx1557

HUB8

TP Hồ Chí Minh

64

CAO HỮU PHƯỚC

xxxx1980

HUB8

TP Hồ Chí Minh

65

NGUYỄN VĂN CHÍ BẢO

xxxx9693

HUB8

TP Hồ Chí Minh

66

ĐOÀN VŨ QUANG MINH

xxxx4757

HUB8

TP Hồ Chí Minh

67

NGUYỄN PHAN PHÚ SĨ

xxxx0683

HUB8

TP Hồ Chí Minh

68

NGÔ THÀNH CÔNG

xxxx2962

HUB8

TP Hồ Chí Minh

69

LÝ NHẬT HOÀ

xxxx2105

HUB8

TP Hồ Chí Minh

70

ĐOÀN NHỰT THANH

xxxx8817

HUB8

TP Hồ Chí Minh

71

TRỊNH ANH KHÔI

xxxx2217

HUB5

TP Hồ Chí Minh

72

VŨ CÔNG HOÀNG

xxxx7643

HUB5

TP Hồ Chí Minh

73

VÕ NGUYỄN MINH TÙNG

xxxx7156

HUB5

TP Hồ Chí Minh

74

LÊ MINH HOÀNG

xxxx1958

HUB5

TP Hồ Chí Minh

75

PHẠM QUỐC BẢO

xxxx4206

HUB5

TP Hồ Chí Minh

76

NGUYỄN THỊ HẬU

xxxx9552

HUB5

TP Hồ Chí Minh

77

LẦU TỔ NHƠN

xxxx8237

HUB5

TP Hồ Chí Minh

78

LU HẢO Ý

xxxx6812

HUB5

TP Hồ Chí Minh

79

NGUYỄN HOÀNG TUYẾT VY

xxxx6926

HUB5

TP Hồ Chí Minh

80

NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG

xxxx7899

HUB5

TP Hồ Chí Minh

81

NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

xxxx8854

HUB5

TP Hồ Chí Minh

82

NGUYỄN PHƯỚC HÙNG

xxxx4107

HUB5

TP Hồ Chí Minh

83

VÕ MINH

xxxx8307

HUB5

TP Hồ Chí Minh

84

MAI TRẦN BẢO

xxxx5201

HUB5

TP Hồ Chí Minh

85

THÍCH GIA VĂN

xxxx8931

HUB5

TP Hồ Chí Minh

86

NGUYỄN DƯƠNG MINH THÀNH

xxxx0248

HUB5

TP Hồ Chí Minh

87

LÊ TÂN

xxxx9971

HUB5

TP Hồ Chí Minh

88

BÙI HUY HOÀNG

xxxx9163

HUB5

TP Hồ Chí Minh

89

HUỲNH THANH DIỆU

xxxx9345

HUB5

TP Hồ Chí Minh

90

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

xxxx4807

HUB5

TP Hồ Chí Minh

91

BÙI THANH LIÊM

xxxx4243

HUB5

TP Hồ Chí Minh

92

NGUYỄN HỮU NHÂN HẬU

xxxx9375

HUB3

TP Hồ Chí Minh

93

LÝ MINH HOÀ

xxxx8406

HUB3

TP Hồ Chí Minh

94

LƯƠNG TẤN THÀNH

xxxx8708

HUB3

TP Hồ Chí Minh

95

TRẦN ĐÌNH HẢI

xxxx7773

HUB3

TP Hồ Chí Minh

96

TRỊNH NHẬT QUANG

xxxx2774

HUB3

TP Hồ Chí Minh

97

LƯU VĨNH BÓ

xxxx6061

HUB3

TP Hồ Chí Minh

98

PHẠM ĐỨC NGỌC

xxxx8051

HUB3

TP Hồ Chí Minh

99

PHẠM NGỌC DŨNG

xxxx2722

HUB3

TP Hồ Chí Minh

100

TRẦN ĐỨC TÂM

xxxx9010

HUB10

Hà Nội

101

ĐỖ HỮU TÙNG THOẢNG

xxxx2911

HUB10

Hà Nội

102

HOÀNG VĂN DƯ

xxxx1290

HUB10

Hà Nội

103

PHẠM CÔNG THỊNH

xxxx2870

HUB10

Hà Nội

104

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx0848

HUB10

Hà Nội

105

NGUYỄN TOÀN TRUNG

xxxx5386

HUB10

Hà Nội

106

HOÀNG BÍCH NGỌC

xxxx0940

HUB10

Hà Nội

107

ĐỖ VĂN SƠN

xxxx7203

HUB10

Hà Nội

108

TRẦN VĂN HUẤN

xxxx0146

HUB10

Hà Nội

109

TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG

xxxx0062

HUB10

Hà Nội

110

LÊ TRUNG THẮNG

xxxx4749

HUB10

Hà Nội

111

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx2715

HUB10

Hà Nội

112

NGUYỄN MẠNH KHÔI

xxxx0019

HUB10

Hà Nội

113

ĐÀO DUY ANH

xxxx2740

HUB10

Hà Nội

114

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

HUB10

Hà Nội

115

ĐỖ CÔNG ANH VŨ

xxxx1068

HUB10

Hà Nội

116

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx9574

HUB10

Hà Nội

117

NGUYỄN VĂN BÌNH

xxxx3436

HUB10

Hà Nội

118

CHU TRẦN NHẤT

xxxx5107

HUB10

Hà Nội

119

NGUYỄN DUY HOÀNG

xxxx3201

HUB10

Hà Nội

120

NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾU

xxxx0584

HUB10

Hà Nội

121

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

HUB10

Hà Nội

122

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

xxxx4675

HUB10

Hà Nội

123

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

HUB10

Hà Nội

124

NGUYỄN TRỌNG TÚ

xxxx8677

HUB10

Hà Nội

125

PHẠM THẾ VŨ

xxxx8808

HUB10

Hà Nội

126

NÔNG VĂN QUANG

xxxx7070

HUB10

Hà Nội

127

PHẠM TUẤN HOÀNG

xxxx6297

HUB10

Hà Nội

128

HOÀNG VĂN NAM

xxxx2544

HUB10

Hà Nội

129

ĐẶNG VĂN BÍNH

xxxx5080

HUB10

Hà Nội

130

TRẦN PHƯƠNG THẢO

xxxx5997

HUB10

Hà Nội

131

NGUYỄN THANH SƠN

xxxx6901

HUB10

Hà Nội

132

NINH DUY THẮNG

xxxx4971

HUB10

Hà Nội

133

NGUYỄN VĂN AN

xxxx3695

HUB10

Hà Nội

134

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

HUB10

Hà Nội

135

NGUYỄN HỒNG HIỆP

xxxx6945

HUB10

Hà Nội

136

NGUYỄN TRUNG HIẾU

xxxx1861

HUB10

Hà Nội

137

NGUYỄN VĂN LONG

xxxx3196

HUB10

Hà Nội

138

THÁI BÁ NHỚ

xxxx6698

HUB10

Hà Nội

139

PHẠM QUANG THẮNG

xxxx6173

HUB10

Hà Nội

140

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

HUB8

Hà Nội

141

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

HUB8

Hà Nội

142

DƯƠNG HỮU HẢI

xxxx8443

HUB8

Hà Nội

143

NGUYỄN THU HƯƠNG

xxxx3313

HUB8

Hà Nội

144

VŨ THỊ THÚY

xxxx7694

HUB8

Hà Nội

145

TRẦN TIẾN MẠNH

xxxx5302

HUB8

Hà Nội

146

NGUYỄN DUY THÀNH

xxxx1390

HUB8

Hà Nội

147

AN VIẾT DŨNG

xxxx9031

HUB8

Hà Nội

148

LÊ TIẾN MẠNH

xxxx4318

HUB8

Hà Nội

149

NGUYỄN VĂN LỢI

xxxx3584

HUB8

Hà Nội

150

PHAN VĂN KHẢI

xxxx6593

HUB8

Hà Nội

151

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

xxxx0043

HUB8

Hà Nội

152

ĐẶNG NGỌC HƯNG

xxxx4544

HUB8

Hà Nội

153

BÙI NGỌC TRUNG

xxxx1727

HUB8

Hà Nội

154

TRẦN THÀNH CÔNG

xxxx6778

HUB8

Hà Nội

155

ĐỖ TUẤN HIỆP

xxxx9118

HUB8

Hà Nội

156

PHẠM THANH TÚ

xxxx8414

HUB8

Hà Nội

157

NGÔ VĂN DƯƠNG

xxxx9774

HUB8

Hà Nội

158

NGUYỄN ĐỨC AN

xxxx0042

HUB8

Hà Nội

159

NGUYỄN THANH TÚ

xxxx8854

HUB8

Hà Nội

160

PHẠM DUY KHIÊM

xxxx4626

HUB8

Hà Nội

161

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

xxxx4623

HUB8

Hà Nội

162

PHAN VIỆT ANH

xxxx4064

HUB8

Hà Nội

163

BÙI VĂN MẠNH

xxxx2380

HUB8

Hà Nội

164

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

xxxx4133

HUB8

Hà Nội

165

NGUYỄN VIỆT TRUNG

xxxx1673

HUB8

Hà Nội

166

NGUYỄN NGỌC THẠCH

xxxx5842

HUB8

Hà Nội

167

ĐẶNG ANH TUẤN

xxxx6944

HUB8

Hà Nội

168

VŨ THỊ HUỆ

xxxx1636

HUB8

Hà Nội

169

TRƯƠNG NGỌC TÚ

xxxx7855

HUB8

Hà Nội

170

ĐÀO XUÂN TRUNG

xxxx7535

HUB5

Hà Nội

171

TRƯƠNG ĐỨC ANH

xxxx1837

HUB5

Hà Nội

172

VŨ BÍCH NGỌC

xxxx7826

HUB5

Hà Nội

173

NGUYỄN DUY LINH

xxxx1898

HUB5

Hà Nội

174

NGUYỄN DUY VŨ

xxxx7479

HUB5

Hà Nội

175

NGUYỄN TRỌNG LÂM

xxxx1276

HUB5

Hà Nội

176

NGUYỄN QUỐC ANH

xxxx5467

HUB5

Hà Nội

177

NGUYỄN THUỲ TRANG

xxxx2668

HUB5

Hà Nội

178

NGUYỄN TRÍ TRUNG

xxxx5291

HUB5

Hà Nội

179

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

xxxx3072

HUB5

Hà Nội

180

NGUYỄN CHIẾN HỮU

xxxx6034

HUB5

Hà Nội

181

LÊ HOÀNG MINH THẮNG

xxxx6064

HUB5

Hà Nội

182

NGUYÊN XUÂN PHƯƠNG

xxxx0309

HUB5

Hà Nội

183

NGUYỄN THANH ĐỨC

xxxx3662

HUB5

Hà Nội

184

NGUYỄN THÀNH TRUNG

xxxx1826

HUB5

Hà Nội

185

ĐẶNG VĂN DUY

xxxx1517

HUB5

Hà Nội

186

TRỊNH VÂN ANH

xxxx9474

HUB5

Hà Nội

187

NGUYỄN QUỐC ANH

xxxx0260

HUB5

Hà Nội

188

NGUYỄN SỸ HUY

xxxx6491

HUB5

Hà Nội

189

NGUYỄN NHƯ AN

xxxx4305

HUB5

Hà Nội

190

PHẠM ĐỨC CƠ

xxxx2498

HUB5

Hà Nội

191

TRƯƠNG VĂN THẢO

xxxx4872

HUB3

Hà Nội

192

NGUYỄN HỒNG SÂM

xxxx8715

HUB3

Hà Nội

193

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx6613

HUB3

Hà Nội

194

NGUYỄN VĂN YÊN

xxxx5160

HUB3

Hà Nội

195

HỒ MẠNH DŨNG

xxxx7449

HUB3

Hà Nội

196

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

xxxx1488

HUB3

Hà Nội

197

VŨ PHƯƠNG LINH

xxxx9953

HUB3

Hà Nội

198

TRẦN NGỌC DUY

xxxx8703

HUB3

Hà Nội

199

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG LONG

xxxx5623

HUB5S

Hải Phòng

200

BÙI VIỆT HÀ

xxxx1143

HUB5C

Hải Phòng

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ ƯU ĐÃI

  • Cách 1: Truy cập mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood > chọn Ví Voucher > chọn mục Có hiệu lực để kiểm tra mã và chọn Sử dụng.
  • Cách 2: Đặt món bất kỳ trên Ứng dụng ShopeeFood. Tại phần thanh toán, chọn Khuyến mãi > Chọn mã ưu đãi “CAOTHUXEHUBT4” trị giá 25,000đ.

(*) Lưu ý:

  • Mã ưu đãi có hiệu lực từ ngày 06.05.2022 - 01.06.2022 và được gửi đến tài khoản ShopeeFood có số điện thoại trùng với số đã đăng ký tài khoản ShopeeFood Driver của Tài xế.
  • Mã ưu đãi có thể được dùng khi đặt món trên Ứng dụng ShopeeFood hoặc mục ShopeeFood trên Ứng dụng Shopee.
  • Trường hợp Tài xế đặt đơn hàng trên ShopeeFood và có sử dụng mã ưu đãi, tuy nhiên đơn hàng bị hủy vì lý do khách quan như không tìm được Tài xế, Quán hủy đơn,...Tài xế hãy yên tâm vì sẽ được ShopeeFood hoàn lại mã ưu đãi trong vòng 24 giờ kể từ khi ShopeeFood có thông báo xử lý đơn hàng. Để xem thông tin cụ thể về các trường hợp được hoàn lại mã ưu đãi, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood > tìm kiếm bài viết Mã ưu đãi của tôi được hoàn lại trong trường hợp nào?

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách! Hãy kiểm tra mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, chọn Ví Voucher và nhận ngay “món quà” cảm ơn đến từ ShopeeFood nhé!