CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 09.2022

Thứ 5, 06/10/2022

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 09.2022 vừa qua. Chi tiết quà tặng đã được gửi cho Bác Tài tại mục thông báo trên ứng dụng ShopeeFood Driver. Hãy mở ứng dụng kiểm tra và nhận quà ngay nhé!

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

2

LÝ THÀNH NGUYÊN

xxxx5277

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

3

NGUYỄN NHẤT XỊN

xxxx0998

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

4

TRẦN THANH QUANG

xxxx1163

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

5

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

6

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

7

LÂM CHÍ HÙNG

xxxx5779

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

8

PHẠM QUỐC TOÀN

xxxx3952

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

9

HUỲNH VĂN

xxxx9742

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

10

NGUYỄN THÚC TÀI

xxxx6015

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

11

PHAN QUỐC PHƯỚC

xxxx7625

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

12

SÂM QUỐC HUY

xxxx1947

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

13

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

14

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

xxxx6046

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

15

LÊ MẠNH TOÀN

xxxx5647

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

16

VÕ NGUYỄN MINH TÙNG

xxxx7156

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

17

TRẦN PHƯƠNG DŨNG

xxxx6231

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

18

ĐẶNG NHỰT PHÚ QUÝ

xxxx1232

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

19

PHẠM THÀNH TRUNG

xxxx4050

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

20

TRẦN LÂM PHONG

xxxx2291

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

21

VÕ TRƯỜNG BÁ

xxxx8895

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

22

HÀ KIẾN DŨNG

xxxx7390

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

23

NGUYỄN VĂN HUY

xxxx5579

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

24

LÊ MINH

xxxx8161

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

25

PHÙNG QUANG THÁI

xxxx1822

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

26

PHAN HOÀI VŨ

xxxx4352

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

27

PHẠM DUY KHÁNH

xxxx9008

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

28

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

29

LÝ THÁI TÙNG

xxxx0791

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

30

GIANG DIỆU DÂN

xxxx6573

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

31

PHẠM QUANG VINH

xxxx6389

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

32

VÕ THANH QUANG VINH

xxxx0163

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

33

ĐẶNG CÔNG NGUYÊN

xxxx4119

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

34

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

35

ĐINH VIỆT TOÀN

xxxx1256

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

36

PHÙNG QUANG THÔNG

xxxx4020

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

37

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

xxxx9088

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

38

NGÔ HOÀNG THÁI

xxxx2979

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

39

ĐINH NHẬT DUY

xxxx0476

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

40

LÊ VĂN ĐỊNH

xxxx4618

Hub 10

TP Hồ Chí Minh

41

HỨA MẠNH HÙNG

xxxx8683

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

42

LÝ THANH TÚ

xxxx4304

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

43

CAO THANH TRÚC LINH

xxxx7130

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

44

HUỲNH THANH DANH

xxxx3624

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

45

LÊ KHÁNH QUYẾT

xxxx7552

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

46

VÕ THANH TUYẾN

xxxx2580

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

47

TỪ THÀNH TÀI

xxxx6427

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

48

NGUYỄN QUỐC HÒA

xxxx4443

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

49

TÔ GIA KỲ

xxxx5490

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

50

PHẠM THANH LONG 0

xxxx2840

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

51

HỒ HỮU HIẾU

xxxx7707

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

52

NGUYỄN THANH TÙNG

xxxx9126

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

53

TRẦN THÁI HOÀ

xxxx4555

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

54

NGUYỄN QUANG MINH

xxxx5495

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

55

LÊ NHỰT MINH

xxxx8272

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

56

NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH

xxxx8410

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

57

NGUYỄN TUẤN THỊNH

xxxx4858

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

58

VƯƠNG THẾ TRUNG

xxxx7604

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

59

TRẦN NGỌC THẠCH

xxxx3892

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

60

HUỲNH MINH NHỰT

xxxx5398

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

61

VŨ BÁ SANG

xxxx9161

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

62

VÕ THIỆN TOÀN

xxxx6297

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

63

NGUYỄN AN KHÔI

xxxx7090

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

64

VÕ KHẮC PHONG

xxxx4963

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

65

NGÔ THÀNH CÔNG

xxxx2962

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

66

PHẠM MINH TÂM

xxxx1754

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

67

VÕ KIM NGÂN

xxxx0716

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

68

NGUYỄN THIÊN VŨ

xxxx1337

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

69

LÊ QUANG BÌNH

xxxx6303

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

70

HUỲNH NGỌC THANH TUẤN

xxxx4589

Hub 8

TP Hồ Chí Minh

71

ĐỖ NGUYỄN NHẬT MINH

xxxx6915

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

72

LÊ MINH THANH

xxxx4408

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

73

NGUYỄN CÔNG HỌC

xxxx0061

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

74

TÔN THẤT HOÀNG LONG

xxxx1997

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

75

VƯƠNG CẨM PHÚC

xxxx4649

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

76

HOÀNG NGUYÊN TUẤN

xxxx8964

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

77

ĐẶNG HOÀI MINH

xxxx4538

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

78

TRẦN XUÂN DUY THANH

xxxx7193

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

79

NGUYỄN DƯƠNG MINH THÀNH

xxxx0248

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

80

NGUYỄN NGỌC ANH 15

xxxx1120

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

81

TRẦN NGỌC LÂM

xxxx2561

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

82

NGUYỄN XUÂN TUYẾN

xxxx9693

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

83

ĐẶNG NGỌC BẢO CƯỜNG

xxxx9346

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

84

HỒNG THẠNH PHONG

xxxx2538

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

85

NGUYỄN HÙNG LINH

xxxx3524

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

86

MẠC LONG HẢI

xxxx1057

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

87

TRẦN THIỆN QUÂN

xxxx3738

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

88

ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG

xxxx1183

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

89

NGUYỄN HẢI ĐẰNG

xxxx0411

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

90

HOẮC KIẾN UY

xxxx6327

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

91

PHÙNG VĨNH THĂNG

xxxx8255

Hub 5

TP Hồ Chí Minh

92

HUỲNH TUẤN AN

xxxx2275

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

93

DƯƠNG TẤN PHONG

xxxx3330

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

94

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 5

xxxx9916

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

95

PHẠM QUANG DUY

xxxx1843

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

96

LÝ TRÍ VĨ

xxxx4721

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

97

TRƯƠNG HOÀI THANH

xxxx6996

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

98

TRẦN ANH THƯ

xxxx0861

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

99

NGUYỄN LÊ GIA HUY

xxxx3261

Hub 3

TP Hồ Chí Minh

100

PHẠM CÔNG THỊNH

xxxx2870

Hub 10

Hà Nội

101

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

Hub 10

Hà Nội

102

NGUYỄN TRUNG KIÊN

xxxx5516

Hub 10

Hà Nội

103

LÊ TRẦN ĐỨC

xxxx5889

Hub 10

Hà Nội

104

NGÔ QUANG THIỆU

xxxx8350

Hub 10

Hà Nội

105

NGUYỄN VĂN RỰC

xxxx3116

Hub 10

Hà Nội

106

ĐÀO NHƯ HẢI

xxxx9229

Hub 10

Hà Nội

107

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx0848

Hub 10

Hà Nội

108

NGUYỄN VĂN SƠN

xxxx8056

Hub 10

Hà Nội

109

TRẦN VĂN TRƯỜNG

xxxx8040

Hub 10

Hà Nội

110

HOÀNG VIỆT KHÁNH

xxxx2618

Hub 10

Hà Nội

111

NGUYỄN THÙY LINH

xxxx5777

Hub 10

Hà Nội

112

NGÔ QUÍ ANH

xxxx1947

Hub 10

Hà Nội

113

TRẦN VIỆT DŨNG

xxxx0619

Hub 10

Hà Nội

114

LÊ QUỐC ĐẠT

xxxx4907

Hub 10

Hà Nội

115

NGUYỄN HỒNG HIỆP

xxxx6945

Hub 10

Hà Nội

116

PHÙNG HỒNG THÁI

xxxx3698

Hub 10

Hà Nội

117

NGUYỄN ANH TÚ

xxxx0646

Hub 10

Hà Nội

118

TRẦN THỊ ÁNH TRÀ

xxxx1153

Hub 10

Hà Nội

119

NGÔ ĐỨC QUANG

xxxx9461

Hub 10

Hà Nội

120

TRỊNH PHƯƠNG MAI

xxxx3274

Hub 10

Hà Nội

121

LÊ THÙY DƯƠNG

xxxx7204

Hub 10

Hà Nội

122

NGÔ NGỌC LÂN

xxxx3001

Hub 10

Hà Nội

123

NGUYỄN THỊ HẢI

xxxx4212

Hub 10

Hà Nội

124

LÊ TRUNG THẮNG

xxxx4749

Hub 10

Hà Nội

125

NGUYỄN TRUNG HIẾU

xxxx0088

Hub 10

Hà Nội

126

NGUỴ DIỆU HỒNG HIẾU

xxxx0584

Hub 10

Hà Nội

127

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

xxxx2020

Hub 10

Hà Nội

128

PHẠM QUANG KHỞI

xxxx0870

Hub 10

Hà Nội

129

NGÔ QUANG LỘC

xxxx5388

Hub 10

Hà Nội

130

LÊ HUY HOÀNG

xxxx5796

Hub 10

Hà Nội

131

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

Hub 10

Hà Nội

132

BÙI THỊ NGA

xxxx2306

Hub 10

Hà Nội

133

VĂN TUẤN LINH

xxxx8588

Hub 10

Hà Nội

134

PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA

xxxx6201

Hub 10

Hà Nội

135

TRỊNH VIẾT DUYỆT

xxxx9886

Hub 10

Hà Nội

136

PHẠM VĂN ĐIỀN

xxxx8453

Hub 10

Hà Nội

137

TRẦN THỊ MINH HƯƠNG

xxxx9318

Hub 10

Hà Nội

138

NGUYỄN HỮU THỊNH

xxxx6760

Hub 10

Hà Nội

139

BÙI ANH XUÂN

xxxx5587

Hub 10

Hà Nội

140

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

Hub 8

Hà Nội

141

NGUYỄN KHẮC TUẤN

xxxx0464

Hub 8

Hà Nội

142

NGUYỄN THỊ THỦY

xxxx3647

Hub 8

Hà Nội

143

PHẠM CÔNG THƯỞNG

xxxx4187

Hub 8

Hà Nội

144

NGUYỄN HỮU HUY

xxxx7695

Hub 8

Hà Nội

145

ĐINH NGỌC TÙNG

xxxx6776

Hub 8

Hà Nội

146

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRI

xxxx6640

Hub 8

Hà Nội

147

LÊ TUẤN ANH

xxxx4808

Hub 8

Hà Nội

148

ĐÀO THÁI HOÀNG

xxxx9472

Hub 8

Hà Nội

149

NGUYỄN HẢI BẰNG

xxxx4162

Hub 8

Hà Nội

150

NGUYỄN VĂN HẬU

xxxx3689

Hub 8

Hà Nội

151

BÙI VĂN MẠNH

xxxx2380

Hub 8

Hà Nội

152

PHÙNG NGỌC LY

xxxx6613

Hub 8

Hà Nội

153

ĐẶNG HUY HOÀNG

xxxx3653

Hub 8

Hà Nội

154

DƯƠNG HỮU HẢI

xxxx8443

Hub 8

Hà Nội

155

NGUYỄN HUY HOÀNG

xxxx6613

Hub 8

Hà Nội

156

NGUYỄN ĐÌNH NAM

xxxx0933

Hub 8

Hà Nội

157

VŨ ĐỨC VIỆT

xxxx1538

Hub 8

Hà Nội

158

NGUYỄN THỊ THU

xxxx4704

Hub 8

Hà Nội

159

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

xxxx0157

Hub 8

Hà Nội

160

ĐÀO ANH TUẤN

xxxx6423

Hub 8

Hà Nội

161

LÊ NGỌC SƠN

xxxx3209

Hub 8

Hà Nội

162

PHẠM DUY KHIÊM

xxxx4626

Hub 8

Hà Nội

163

NGUYỄN THỊ NGA

xxxx4942

Hub 8

Hà Nội

164

PHAN VIỆT ANH

xxxx4064

Hub 8

Hà Nội

165

ĐINH QUANG HUY

xxxx2807

Hub 8

Hà Nội

166

NGUYỄN THÀNH LỘC

xxxx0533

Hub 8

Hà Nội

167

NGUYỄN HỒNG LIÊN

xxxx6952

Hub 8

Hà Nội

168

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG

xxxx3679

Hub 8

Hà Nội

169

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

xxxx6732

Hub 8

Hà Nội

170

NGUYỄN NGỌC TÚ

xxxx4245

Hub 5

Hà Nội

171

NGUYỄN THANH TUẤN

xxxx3944

Hub 5

Hà Nội

172

NGUYỄN QUYẾT TIẾN

xxxx5805

Hub 5

Hà Nội

173

TRỊNH VÂN ANH

xxxx9474

Hub 5

Hà Nội

174

NGUYỄN LAM PHƯƠNG

xxxx1612

Hub 5

Hà Nội

175

TRẦN ĐỨC TÀI

xxxx3872

Hub 5

Hà Nội

176

NGUYỄN MẠNH TUẤN

xxxx7574

Hub 5

Hà Nội

177

TRƯƠNG ĐỨC ANH

xxxx1837

Hub 5

Hà Nội

178

TRỊNH THUÝ HẰNG

xxxx1764

Hub 5

Hà Nội

179

NGUYỄN QUỐC BẢO

xxxx7611

Hub 5

Hà Nội

180

NGUYỄN ANH HUÂN

xxxx0545

Hub 5

Hà Nội

181

NGUYỄN ANH HỒNG

xxxx6446

Hub 5

Hà Nội

182

BÙI MINH HÙNG

xxxx9099

Hub 5

Hà Nội

183

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

xxxx9640

Hub 5

Hà Nội

184

NGUYỄN CÔNG THAO

xxxx2769

Hub 5

Hà Nội

185

NGUYỄN HỮU TUẤN

xxxx0900

Hub 5

Hà Nội

186

NGUYỄN THUỲ DUNG

xxxx5293

Hub 5

Hà Nội

187

NGUYỄN ANH QUÂN

xxxx0400

Hub 5

Hà Nội

188

VŨ QUỐC DŨNG

xxxx2920

Hub 5

Hà Nội

189

ĐỔNG THUÝ HẠNH

xxxx1839

Hub 5

Hà Nội

190

BÙI THU TRANG

xxxx1063

Hub 5

Hà Nội

191

NGUYỄN NHƯ TÂM

xxxx3077

Hub 3

Hà Nội

192

DƯƠNG XUÂN NHÂN

xxxx7525

Hub 3

Hà Nội

193

NGUYỄN ĐỨC NHẬT

xxxx8330

Hub 3

Hà Nội

194

PHẠM VĂN QUYẾN

xxxx3797

Hub 3

Hà Nội

195

NGUYỄN THANH TOÀN

xxxx5360

Hub 3

Hà Nội

196

NGUYỄN PHÚC DƯƠNG

xxxx8776

Hub 3

Hà Nội

197

TRẦN TIẾN ĐẠT

xxxx3515

Hub 3

Hà Nội

198

VŨ VIỆT ANH

xxxx9344

Hub 3

Hà Nội

199

TRỊNH MINH HÙNG

xxxx6523

Hub 5 S

Hải Phòng

200

BÙI THÙY DUNG

xxxx1584

Hub 5 C

Hải Phòng