CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CAO THỦ XẾ HUB THÁNG 12.2022

Thứ 2, 09/01/2023

ShopeeFood trân trọng vinh danh 200 Tài xế HUB đã hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong tháng 12.2022 vừa qua. Chi tiết quà tặng đã được gửi cho Bác Tài tại mục thông báo trên ứng dụng ShopeeFood Driver. Hãy mở ứng dụng kiểm tra và nhận quà ngay nhé!

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÃ ID TÀI XẾ

CA LÀM VIỆC

KHU VỰC

1

ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG

xxxx5085

HUB10

TP. HCM

2

NGUYỄN ĐỨC MINH

xxxx9345

HUB10

TP. HCM

3

PHAN QUỐC PHƯỚC

xxxx7625

HUB10

TP. HCM

4

NGUYỄN TRUNG HẬU

xxxx1691

HUB10

TP. HCM

5

TRẦN TRƯỜNG VỦ

xxxx4126

HUB10

TP. HCM

6

NGUYỄN TUẤN MẠNH

xxxx4331

HUB10

TP. HCM

7

LÊ MẠNH TOÀN

xxxx5647

HUB10

TP. HCM

8

PHAN TUẤN

xxxx0445

HUB10

TP. HCM

9

LÊ KHÁNH QUYẾT

xxxx7552

HUB10

TP. HCM

10

PHẠM TUẤN TÀI

xxxx4299

HUB10

TP. HCM

11

LÊ MINH

xxxx8161

HUB10

TP. HCM

12

TRẦN TUẤN KHẢI

xxxx4708

HUB10

TP. HCM

13

HUỲNH KIM THẮN

xxxx0423

HUB10

TP. HCM

14

NGUYỄN ĐÌNH THUẬN

xxxx8629

HUB10

TP. HCM

15

TÔ PHƯỚC LỢI

xxxx5043

HUB10

TP. HCM

16

NGUYỄN VĂN DIỄN

xxxx8833

HUB10

TP. HCM

17

NGUYỄN QUỐC HÙNG

xxxx7606

HUB10

TP. HCM

18

TRẦN ĐỨC TÒNG

xxxx5455

HUB10

TP. HCM

19

TRẦN BẢO THANH

xxxx1301

HUB10

TP. HCM

20

HUỲNH CẨM TƯỜNG

xxxx3539

HUB10

TP. HCM

21

HOÀNG THANH TÚ

xxxx1518

HUB10

TP. HCM

22

HUỲNH QUANG THIÊN

xxxx8455

HUB10

TP. HCM

23

PHẠM QUỐC TOÀ

xxxx3952

HUB10

TP. HCM

24

NGUYỄN VĂN HUY

xxxx5579

HUB10

TP. HCM

25

NGÔ ĐÌNH QUÂN

xxxx9133

HUB10

TP. HCM

26

PHÙNG QUANG THÁI

xxxx1822

HUB10

TP. HCM

27

TRẦN THANH TUẤN

xxxx1552

HUB10

TP. HCM

28

NGUYỄN ĐẶNG TUẤN AN

xxxx8438

HUB10

TP. HCM

29

HUỲNH VĂ

xxxx9742

HUB10

TP. HCM

30

TÔ THẤT TUẤN

xxxx4880

HUB10

TP. HCM

31

PHAN VĂN LỘC

xxxx3422

HUB10

TP. HCM

32

NGUYỄN HỮU HOÀNG SANG

xxxx4400

HUB10

TP. HCM

33

TRẦN THỊ KIM NGÂ

xxxx5587

HUB10

TP. HCM

34

TRẦN QUỐC BẢO

xxxx4875

HUB10

TP. HCM

35

TRẦN TUẤN NGHĨA

xxxx1257

HUB10

TP. HCM

36

HỒ HOÀNG XUÂN THIÊN

xxxx2188

HUB10

TP. HCM

37

ĐOÀN DUY P

xxxx3492

HUB10

TP. HCM

38

ĐẶNG NHỰT PHÚ QUÝ

xxxx1232

HUB10

TP. HCM

39

GIANG THỊ THANH TÂM

xxxx7234

HUB10

TP. HCM

40

NGUYỄN ĐỨC HUY

xxxx1849

HUB10

TP. HCM

41

HỨA MẠNH HÙNG

xxxx8683

HUB8

TP. HCM

42

TRẦN MINH THÀNH

xxxx5045

HUB8

TP. HCM

43

HỒ HỮU HIẾU

xxxx7707

HUB8

TP. HCM

44

NGUYỄN HOÀNG TÚ

xxxx3647

HUB8

TP. HCM

45

VÕ KIM NGÂN

xxxx0716

HUB8

TP. HCM

46

TỪ THÀNH TÀ

xxxx6427

HUB8

TP. HCM

47

NGUYỄN QUỐC VINH

xxxx4623

HUB8

TP. HCM

48

QUÁCH CHÍ LÂM

xxxx1084

HUB8

TP. HCM

49

NGUYỄN THANH SANG

xxxx5177

HUB8

TP. HCM

50

MAI ĐÌNH TRUNG

xxxx7806

HUB8

TP. HCM

51

HUỲNH THANH DANH

xxxx3624

HUB8

TP. HCM

52

NGUYỄN HỮU PHÁT

xxxx3726

HUB8

TP. HCM

53

TRẦN THÁI HOÀ

xxxx4555

HUB8

TP. HCM

54

LÊ THÀNH TÂM

xxxx4579

HUB8

TP. HCM

55

TRẦN VŨ ĐẠI DANH

xxxx3860

HUB8

TP. HCM

56

NGUYỄN TẤN HỮU TRƯỚC

xxxx3355

HUB8

TP. HCM

57

CHU KIM HÙNG

xxxx5699

HUB8

TP. HCM

58

HỒNG MINH LUÂN

xxxx4505

HUB8

TP. HCM

59

NGUYỄN TUẤN THỊNH

xxxx4858

HUB8

TP. HCM

60

TRẦN QUỐC VIỆT

xxxx9740

HUB8

TP. HCM

61

TẠ VĂN PHƯỚC

xxxx4778

HUB8

TP. HCM

62

NGUYỄN HỮU NGHĨA

xxxx6833

HUB8

TP. HCM

63

NGUYỄN ĐỨC HOÀ

xxxx5896

HUB8

TP. HCM

64

NGÔ THÀNH CÔNG

xxxx2962

HUB8

TP. HCM

65

TÔN MINH TRÍ

xxxx6446

HUB8

TP. HCM

66

NGUYỄN THÀNH TRUNG

xxxx4858

HUB8

TP. HCM

67

HUỲNH NGỌC THANH TUẤN

xxxx4589

HUB8

TP. HCM

68

NGUYỄN AN KHÔI

xxxx7090

HUB8

TP. HCM

69

VÕ THANH TUYẾN

xxxx2580

HUB8

TP. HCM

70

NGUYỄN MINH ĐẠT

xxxx6609

HUB8

TP. HCM

71

TRẦN THỊ SƠN HÀ

xxxx4753

HUB5

TP. HCM

72

ĐẶNG HOÀI MINH

xxxx4538

HUB5

TP. HCM

73

LÂM MÂN ĐỨC

xxxx3076

HUB5

TP. HCM

74

NGUYỄN BẢO ANH

xxxx3528

HUB5

TP. HCM

75

TĂNG PHƯỚC HOÀ

xxxx1701

HUB5

TP. HCM

76

NGUYỄN VĂN HOÀ

xxxx1120

HUB5

TP. HCM

77

NGUYỄN TẤN THÀNH

xxxx3012

HUB5

TP. HCM

78

ĐÀO ĐẠI PHONG

xxxx3238

HUB5

TP. HCM

79

HOÀNG NGUYÊN TUẤN

xxxx8964

HUB5

TP. HCM

80

HOẮC KIẾN UY

xxxx6327

HUB5

TP. HCM

81

PHẠM THỊ LÝ

xxxx8317

HUB5

TP. HCM

82

PHAN VĂN SUN

xxxx1854

HUB5

TP. HCM

83

LÊ MINH HOÀNG

xxxx1958

HUB5

TP. HCM

84

ĐÀO BÁ TRÚC LUÂN

xxxx4855

HUB5

TP. HCM

85

TRẦN NGỌC THIỆN

xxxx2315

HUB5

TP. HCM

86

PHẠM LƯƠNG HOÀ

xxxx9998

HUB5

TP. HCM

87

TRẦN VĂN SINH

xxxx2036

HUB5

TP. HCM

88

NGUYỄN MINH KHOA

xxxx7459

HUB5

TP. HCM

89

NGUYỄN CHÍNH CHÁN

xxxx8886

HUB5

TP. HCM

90

NGUYỄN MINH BẮC

xxxx9909

HUB5

TP. HCM

91

NGUYỄN TẤN ĐẠT

xxxx7482

HUB5

TP. HCM

92

LÊ QUANG NGUYÊN

xxxx4280

HUB3

TP. HCM

93

NGUYỄN HOÀI KIM TÍN

xxxx6228

HUB3

TP. HCM

94

PHẠM THANH TOÀN

xxxx8065

HUB3

TP. HCM

95

ĐỖ CHÍ HẢI

xxxx0298

HUB3

TP. HCM

96

HÀNG BẢO THÔNG

xxxx5555

HUB3

TP. HCM

97

VÕ MINH GIÁP

xxxx9395

HUB3

TP. HCM

98

LƯ GIA NGUYÊN

xxxx0969

HUB3

TP. HCM

99

TẤT GIA HÀO

xxxx6106

HUB3

TP. HCM

100

PHẠM QUANG THẮNG

xxxx6173

HUB10

Hà Nội

101

PHẠM QUANG HUY

xxxx7538

HUB10

Hà Nội

102

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

xxxx1723

HUB10

Hà Nội

103

NGUYỄN TRỌNG VĂN

xxxx5256

HUB10

Hà Nội

104

PHẠM VĂN TIẾN

xxxx9497

HUB10

Hà Nội

105

NGÔ NGỌC LÂN

xxxx3001

HUB10

Hà Nội

106

NGUYỄN VĂN THẠO

xxxx1806

HUB10

Hà Nội

107

ĐỖ HỮU TÙNG THOẢNG

xxxx2911

HUB10

Hà Nội

108

NGUYỄN VĂN TIẾN

xxxx5540

HUB10

Hà Nội

109

NGÔ QUANG THIỆU

xxxx8350

HUB10

Hà Nội

110

NGUYỄN VIỆT THẮNG

xxxx4274

HUB10

Hà Nội

111

ĐỖ TUẤN ANH

xxxx6873

HUB10

Hà Nội

112

NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG ANH

xxxx4824

HUB10

Hà Nội

113

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx0848

HUB10

Hà Nội

114

LÊ TRỌNG BẮC

xxxx7283

HUB10

Hà Nội

115

HOÀNG VĂN DƯ

xxxx1290

HUB10

Hà Nội

116

NGUYỄN HỒNG HIỆP

xxxx6945

HUB10

Hà Nội

117

ĐỖ HOÀNG TRUNG

xxxx3831

HUB10

Hà Nội

118

ĐẶNG HỒNG DƯƠNG 616

xxxx8899

HUB10

Hà Nội

119

NGUYỄN VĂN HIẾU

xxxx6773

HUB10

Hà Nội

120

TRẦN TUẤN ĐIỆP

xxxx3678

HUB10

Hà Nội

121

TRẦN VĂN HUẤN

xxxx0146

HUB10

Hà Nội

122

NGUYỄN ANH TÚ

xxxx0646

HUB10

Hà Nội

123

LÊ TRẦN ĐỨC

xxxx5889

HUB10

Hà Nội

124

PHÙNG QUỐC ĐỊNH

xxxx1909

HUB10

Hà Nội

125

TRẦN VĂN TRƯỜNG

xxxx8040

HUB10

Hà Nội

126

TRƯƠNG ANH BÌNH

xxxx2293

HUB10

Hà Nội

127

NGUYỄN THỊ THU HUYỀ

xxxx1717

HUB10

Hà Nội

128

TRƯƠNG VĂN HẢI

xxxx0590

HUB10

Hà Nội

129

HOÀNG VĂN NAM

xxxx2544

HUB10

Hà Nội

130

PHẠM TIẾN NAM

xxxx7417

HUB10

Hà Nội

131

BÙI THỊ NGA

xxxx2306

HUB10

Hà Nội

132

NGÔ VĂN QUÂN

xxxx7535

HUB10

Hà Nội

133

NGUYỄN THÀNH NAM

xxxx1649

HUB10

Hà Nội

134

TRẦN THU HƯỜNG

xxxx6292

HUB10

Hà Nội

135

TRẦN VIỆT DŨNG

xxxx0619

HUB10

Hà Nội

136

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

xxxx5646

HUB10

Hà Nội

137

PHẠM VĂN HOÀNG

xxxx8760

HUB10

Hà Nội

138

VŨ THỊ MINH DẦN

xxxx8130

HUB10

Hà Nội

139

PHẠM QUỐC TÚ

xxxx0725

HUB10

Hà Nội

140

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx7967

HUB8

Hà Nội

141

ĐINH NGỌC TÙNG

xxxx6776

HUB8

Hà Nội

142

VÕ THANH ĐỨC

xxxx8718

HUB8

Hà Nội

143

NGUYỄN BẰNG GIANG

xxxx4170

HUB8

Hà Nội

144

MAI XUÂN THUẤN

xxxx9047

HUB8

Hà Nội

145

PHẠM CÔNG THƯỞNG

xxxx4187

HUB8

Hà Nội

146

LÊ VĂN QUÝ

xxxx9069

HUB8

Hà Nội

147

LÊ ĐỨC THÀNH

xxxx7800

HUB8

Hà Nội

148

NGUYỄN TIẾN ANH

xxxx4705

HUB8

Hà Nội

149

TRẦN QUANG LONG

xxxx6200

HUB8

Hà Nội

150

VŨ VĂN LẬP

xxxx6808

HUB8

Hà Nội

151

NGUYỄN QUỐC TRUNG

xxxx9951

HUB8

Hà Nội

152

NGUYỄN VĂN HẢI

xxxx8939

HUB8

Hà Nội

153

LƯU XUÂN HUY

xxxx6128

HUB8

Hà Nội

154

NGUYỄN CÔNG TRÌNH

xxxx4479

HUB8

Hà Nội

155

VŨ NGỌC THIÊN

xxxx4838

HUB8

Hà Nội

156

NGUYỄN THỊ LINH

xxxx0325

HUB8

Hà Nội

157

NGUYỄN THỊ NGA

xxxx4942

HUB8

Hà Nội

158

NGUYỄN VĂN THẮNG

xxxx7007

HUB8

Hà Nội

159

ĐÀO THÁI HOÀN

xxxx9472

HUB8

Hà Nội

160

LÊ NGỌC SƠN

xxxx3209

HUB8

Hà Nội

161

DƯƠNG THANH BÁCH

xxxx6929

HUB8

Hà Nội

162

VŨ ĐỨC VIỆT

xxxx1538

HUB8

Hà Nội

163

DƯƠNG TUẤN MẠNH

xxxx4930

HUB8

Hà Nội

164

VŨ THỊ HU

xxxx1636

HUB8

Hà Nội

165

NGUYỄN HUY MẠNH

xxxx5642

HUB8

Hà Nội

166

NGUYỄN THÀNH LỘC

xxxx0533

HUB8

Hà Nội

167

NGUYỄN KHÁNH VINH

xxxx5525

HUB8

Hà Nội

168

NGUYỄN ANH HỒNG

xxxx6446

HUB8

Hà Nội

169

CAO ĐỨC CƯỜNG

xxxx5070

HUB8

Hà Nội

170

ĐẶNG THU HUYỀN

xxxx0569

HUB5

Hà Nội

171

NGUYỄN ANH HUÂN

xxxx0545

HUB5

Hà Nội

172

LÊ TUẤN NGHĨA

xxxx1324

HUB5

Hà Nội

173

HUỲNH MẠNH TÚ

xxxx9046

HUB5

Hà Nội

174

PHẠM THẾ VŨ

xxxx9940

HUB5

Hà Nội

175

PHẠM ANH TUẤN

xxxx5247

HUB5

Hà Nội

176

TRẦN MINH TÀ

xxxx6853

HUB5

Hà Nội

177

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

xxxx6335

HUB5

Hà Nội

178

TRỊNH HỮU TUẤN

xxxx8316

HUB5

Hà Nội

179

PHẠM VĂN LỢI

xxxx0911

HUB5

Hà Nội

180

TẠ HỒNG MAI

xxxx9806

HUB5

Hà Nội

181

NGUYỄN NGỌC TÚ

xxxx4245

HUB5

Hà Nội

182

NGÔ MẠNH HÙNG

xxxx7412

HUB5

Hà Nội

183

BÙI THU TRANG

xxxx1063

HUB5

Hà Nội

184

NGUYỄN NHƯ LONG

xxxx5268

HUB5

Hà Nội

185

PHẠM TRUNG SÂM

xxxx5210

HUB5

Hà Nội

186

ĐỖ ĐĂNG PHƯỚC

xxxx3762

HUB5

Hà Nội

187

NGUYỄN LAM PHƯƠNG

xxxx1612

HUB5

Hà Nội

188

NGUYỄN QUANG HƯN

xxxx1010

HUB5

Hà Nội

189

NGUYỄN NHẬT ANH

xxxx7189

HUB5

Hà Nội

190

TRƯƠNG QUỲNH GIAO

xxxx6494

HUB5

Hà Nội

191

NGUYỄN NHƯ TÂM

xxxx3077

HUB3

Hà Nội

192

LÊ MINH HOÀNG

xxxx1063

HUB3

Hà Nội

193

NGUYỄN ĐỨC NHẬT

xxxx8330

HUB3

Hà Nội

194

NGUYỄN PHÚC DƯƠN

xxxx8776

HUB3

Hà Nội

195

PHẠM VĂN QUYẾN

xxxx3797

HUB3

Hà Nội

196

LÊ THỊ THU HÀ

xxxx4877

HUB3

Hà Nội

197

DƯƠNG XUÂN NHÂN

xxxx7525

HUB3

Hà Nội

198

PHAN VĂN HOÀNG

xxxx0867

HUB3

Hà Nội

199

PHẠM QUANG TUẤN

xxxx4194

HUB5S

Hải Phòng

200

BÙI THÙY DUNG

xxxx1584

HUB5C

Hải Phòng


 

Hướng dẫn sử dụng mã ưu đãi

 

  • Cách 1: Truy cập mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood > chọn Ví Voucher > chọn mục Có hiệu lực để kiểm tra mã và chọn Sử dụng.
  • Cách 2: Đặt món bất kỳ trên Ứng dụng ShopeeFood. Tại phần thanh toán, chọn Khuyến mãi > Chọn mã ưu đãi “CAOTHUXEHUBT12” trị giá 100,000đ.

 

(*) Lưu ý:

  • Mã ưu đãi có hiệu lực từ ngày 10.01.2023 - 09.02.2023 và được gửi đến tài khoản ShopeeFood có số điện thoại trùng với số đã đăng ký tài khoản ShopeeFood Driver của Tài xế.
  • Mã ưu đãi có thể được dùng khi đặt món trên Ứng dụng ShopeeFood hoặc mục ShopeeFood trên Ứng dụng Shopee.
  • Trường hợp Tài xế đặt đơn hàng trên ShopeeFood và có sử dụng mã ưu đãi, tuy nhiên đơn hàng bị hủy vì lý do khách quan như không tìm được Tài xế, Quán hủy đơn,...Tài xế hãy yên tâm vì sẽ được ShopeeFood hoàn lại mã ưu đãi trong vòng 24 giờ kể từ khi ShopeeFood có thông báo xử lý đơn hàng. Để xem thông tin cụ thể về các trường hợp được hoàn lại mã ưu đãi, Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp trên Ứng dụng ShopeeFood > tìm kiếm bài viết Mã ưu đãi của tôi được hoàn lại trong trường hợp nào?


Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách, hãy kiểm tra mục Tôi trên Ứng dụng ShopeeFood Driver, chọn Ví Voucher và nhận ngay “món quà” cảm ơn đến từ ShopeeFood nhé!