CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐI ĐƠN SIÊU TIỆC 4.4

Thứ 4, 10/04/2024

ShopeeFood xin công bố kết quả các chương trình thuộc chiến dịch SIÊU TIỆC 4.4 - KHAO VẠN MÓN NGON - KHAO THƯỞNG LINH ĐÌNH

Bác Tài hãy tìm ngay tên mình trong bảng vàng bên dưới nhé!
 

1. Chương trình SĂN ĐƠN NGÀY ĐÔI - BỘI THU THƯỞNG
Xem chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY

 

SĂN ĐƠN NGÀY ĐÔI - BỘI THU THƯỞNG

Mã ID

Họ & tên Tài xế

Kết quả

Giải thưởng

40798354

Phạm Thúy Lan 0844

Top 3 HUB HN

500,000 ₫

20796502

Hoàng Tuấn Anh 9898

Top 3 HUB HN

500,000 ₫

41968099

Bùi Hồng Minh 7145

Top 3 HUB HN

500,000 ₫

20729865

Huỳnh Minh Phúc 2809

Top 3 HUB HCM

500,000 ₫

19125034

Lê Hồng Phong 5659

Top 3 HUB HCM

500,000 ₫

14230892

Trần Nguyễn Phú Cường 8017

Top 3 HUB HCM

500,000 ₫

12099342

Lê Mạnh Thắng 5009

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

23007119

Đặng Đức Long 634

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

21811723

Nguyễn Đức Cường 2952

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

40017725

Nguyễn Thế Doanh 8663

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

8126152

Đinh Bá Tới 2044

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

16378556

Dương Hồng Thái 8287

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

16513428

Nguyễn Văn Tâm 198

Top 4-10 HUB HN

200,000 ₫

16825400

Đinh Văn Lộc 4592

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

40857156

Nguyễn Bỉnh Hải 1817

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

40610724

Lê Tấn Tài 2651

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

40616876

Trần Minh Hào 7741

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

42281106

Vũ Phạm Đăng Khoa 9622

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

42061301

Nguyễn Mạnh Tiến 6363

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

12095085

Đặng Hoàng Phương 9437

Top 4-10 HUB HCM

200,000 ₫

20243747

Vũ Tú Anh 8885

Top 3 Part-time HN

500,000 ₫

19689010

Trần Đức Tâm 5487

Top 3 Part-time HN

500,000 ₫

15283741

Trần Quang Huy 575

Top 3 Part-time HN

500,000 ₫

22266267

Trần Quang Vinh 0766

Top 3 Part-time HCM

500,000 ₫

12537674

Hồ Hữu Chương 7025

Top 3 Part-time HCM

500,000 ₫

19399390

Đồng Văn Tiến 5141

Top 3 Part-time HCM

500,000 ₫

41025608

Bùi Duy Phương 3200

Top 3 Part-time DN

500,000 ₫

13146896

Nguyễn Duy Trung 4472

Top 3 Part-time DN

500,000 ₫

42127540

Đoàn Thanh Sang 0552

Top 3 Part-time DN

500,000 ₫

42171246

Phạm Văn An 2569

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

15349488

Nguyễn Đức Hiếu 003

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

14522086

Phạm Hoàng Sơn 0939

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

5011824

Đinh Ngọc Ánh 1102

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

15533373

Nguyễn Đức Thắng 985

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

14704515

Dương Văn Ban 0822

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

3373153

Trương Đình Hiếu 0943

Top 4-10 Part-time HN

200,000 ₫

22871095

Nguyễn Nam Anh Thắng 4784

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

10393854

Nguyễn Minh Hiền 6300

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

40001098

Lưu Khắc Phi 5056

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

23174334

Vũ Nguyễn Minh 4416

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

14130715

Nguyễn Thanh Hoài Bảo 4674

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

50194545

Trần Thị Hà Giang 8705

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

1418220

Nguyễn Trọng Nhân 8546

Top 4-10 Part-time HCM

200,000 ₫

12438438

Trần Thị Bích Liên 1925

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

41374176

Trần Ngọc Quốc Tiến 2862

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

40049063

Đặng Phước Lộc 4534

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

19644086

Lê Vũ Công Minh 8383

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

40049243

Nguyễn Duy Quý 7243

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

12817646

Nguyễn Hồ Dương 6390

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

23140239

Võ Văn Quốc Huy 2585

Top 4-10 Part-time DN

200,000 ₫

22181291

Lương Thiên Phúc

Top 1 Vung Tau

300,000 ₫

40010028

Hồ Thành 7627

Top 1 Hue

300,000 ₫

41305478

Lương Phương Anh 1885

Top 1 Hai Phong

300,000 ₫

41966076

Lê Vũ Đăng Bảo 9809

Top 1 Dong Nai

300,000 ₫

18857703

Trương Thanh Pháp 6472

Top 1 Can Tho

300,000 ₫

23103436

Tô Phương Toàn BD

Top 1 Binh Duong

300,000 ₫

50409463

Nguyễn Tuấn Vũ 8551

Top 1 Tien Giang

200,000 ₫

40710955

Lê Quốc Linh 7035

Top 1 Thanh Hoa

200,000 ₫

14262049

Hoàng Văn Vũ 2054

Top 1 Thai Nguyen

200,000 ₫

40697055

Phạm Bình Minh 8566

Top 1 Quang Ninh

200,000 ₫

41696140

Trần Minh Quang 2337

Top 1 Quang Nam

200,000 ₫

12210701

Trần Phi Long 6807

Top 1 Nghe An

200,000 ₫

42122212

Đoàn Ngọc Thuận 4050

Top 1 Long An

200,000 ₫

20795952

Nguyễn Lê Tấn Hân 5459

Top 1 Lam Dong

200,000 ₫

40056903

Nguyễn Phạm Bảo Duy 2865

Top 1 Khanh Hoa

200,000 ₫

41484633

Tăng Vĩnh Khoa 4094

Top 1 Binh Thuan

200,000 ₫

41155355

Đỗ Trọng Luật 9539

Top 1 Dak Lak

200,000 ₫

42177731

Nguyễn Tấn Hưng 5204

Top 1 Binh Dinh

200,000 ₫

50470754

Nguyễn Tiến Diên 9111

Top 1 Bắc Ninh

200,000 ₫

50309606

Huỳnh Văn Thanh Thảo 5463

Top 1 An Giang

200,000 ₫


2. Chương trình ĐOÁN SỐ ĐƠN - NHẬN THƯỞNG LỚN 100.000Đ

Xem chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY
 

ĐOÁN SỐ ĐƠN - NHẬN THƯỞNG LỚN

Mã ID

Họ & tên Tài xế

Kết quả

Giải thưởng

41609812

Nguyễn Ngọc Duy Linh 0224

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41967561

Nguyễn Tuấn Kiệt 2849

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41690227

Trần Chấn Cương 5590

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

18783333

Nguyễn Hoàng Thành 5118

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

20821290

Hoàng Văn Dư 9061

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41843685

Nguyễn Lê Đức Anh 86835

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

5953164

Nguyễn Đặng Thành Phú 0973

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50135523

Hà Phước Giàu 9936

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

17301257

Trần Tuấn Nghĩa 8300

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

40047669

Hồ Phan Đình Minh 2693

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41552781

Trương Văn An 5323

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42224808

Vũ Lê Phong Phú 1641

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41620243

Lê Thanh Quốc Khánh 8620

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42265238

Lâm Chí Thành 4375

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42301524

Nguyễn Ngọc Anh Thư 7739

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42281020

Mong Cẩm Phát 0981

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50469068

Trần Quang Danh 0445

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

40322121

Nguyễn Huy Phương 7155

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

17179521

Ngô Hoàng Minh 655

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

40396249

Nguyễn Trọng Phúc 7110

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

40932270

Võ Lam Trường 1878

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41186580

Nguyễn Phan Lê Anh 4339

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

21468974

Nguyễn Văn Hưng 30108

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42357611

Đào Văn Hậu 3284

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42285959

Nguyễn Minh Mẫn 4893

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41955106

Đặng Hoàng Ngọc Hải 1190

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

21448353

Phạm Đức Trường Đô 0493

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

40237714

Lê Lợi Phổ 4109

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42295798

Nguyễn Sỹ An 2909

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42301391

Võ Thị Huỳnh Hoa 2227

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50419733

Đỗ Văn Tấn 3396

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

20250918

Phạm Duy Phương 5241

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50352273

Vũ Đức Hoàng 2933

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50425004

Phạm Trương Công Thế 8681

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

18387612

Nguyễn Hoàng Phúc 1073

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50335871

Bùi Ngọc Nam 1373

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

40016285

Lý Đăng Khoa 7365

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50047233

Thái Lệ Thanh 5470

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42120973

Lê Công Đức 2605

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50077505

Đặng Thị Diễm Hương 0329

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50478788

Bùi Đức Duy 4338

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

41980891

Trần Trung Cường 8482

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

42292680

Phạm Bảo Khánh 1603

Giải đoán số đơn

100,000 ₫

50448283

Nguyễn Lâm Gia Bảo 6896

Giải đoán số đơn

100,000 ₫


Xin chúc mừng các Bác Tài đã nhận được các giải thưởng của ShopeeFood & chân thành cảm ơn các Bác Tài đã đồng hành trong suốt chiến dịch vừa qua.


Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.