CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG - NHẬN NGÀN LÍT XĂNG

Thứ 2, 22/04/2024

ShopeeFood xin công bố kết quả chương trình HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG - NHẬN NGÀN LÍT XĂNG dành cho Tài xế ShopeeFood đang hoạt động tại Quy Nhơn, Phan Thiết, Đắk Lắk, Thanh Hóa, diễn ra từ ngày 08.04 - 14.04.2024. 

Bác Tài hãy tìm ngay tên mình trong bảng vàng bên dưới nhé!

Xem chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY

Mã ID

Họ & tên Tài xế

Giải thưởng

41490552

Nguyễn Khánh Phương 7310

198,480 ₫

50380494

Hoàng Văn Sáng 4419

173,670 ₫

50336810

Đinh Ngọc Hiếu 1587

173,670 ₫

50383929

Võ Thanh Phát 4943

173,670 ₫

50173155

Lê Chí Thiện 0239

173,670 ₫

42125643

Hồ Ngọc Lợi 9142

173,670 ₫

42177731

Nguyễn Tấn Hưng 5204

148,860 ₫

50257014

Hồ Văn Hiếu 9407

148,860 ₫

42354752

Nguyễn Thanh Linh 2215

148,860 ₫

41484219

Trần Ngọc Thơ 5965

148,860 ₫

50501515

Huỳnh Thị Mỹ Nhân 5711

148,860 ₫

41557992

Đặng Thanh Châu 6143

148,860 ₫

42324920

Đinh Thị Mỹ Diện 9314

148,860 ₫

41585518

Nguyễn Bửu Toàn 0017

148,860 ₫

50178138

Lê Văn Giang 2284

148,860 ₫

41650883

Đặng Hữu Trí 5074

148,860 ₫

50322458

Trần Ngọc Hân 4655

148,860 ₫

50487072

Nguyễn Hoài Phong 2277

148,860 ₫

41920231

Nguyễn Tuấn Vũ 6905

148,860 ₫

50235438

Lê Ngọc Biên 1421

124,050 ₫

41073030

Nguyễn Thành Đạt 6053

124,050 ₫

41514988

Nguyễn Phương Nam 7708

124,050 ₫

42168308

Nguyễn Tấn Nhân 0678

124,050 ₫

41445523

Mai Đức Toại 9827

124,050 ₫

41563457

Mạc Hàn Vũ Phong 0337

124,050 ₫

41740609

Nguyễn Đình Hoài Đức 0457

124,050 ₫

41440698

Nguyễn Minh Khoa 5377

124,050 ₫

40946337

Lê Duy Anh 9877

124,050 ₫

41649717

Trương Ngọc Khánh 3735

124,050 ₫

50447095

Trần Ngọc Sơn 4414

124,050 ₫

42365825

Trần Công Hậu 7710

124,050 ₫

40918624

Lương Hoàng Sơn 9381

124,050 ₫

41932139

Trần Đăng Khoa 7910

124,050 ₫

41332293

Đinh Đức Dũng 3335

124,050 ₫

50314287

Trần Duy Thức 0717

99,240 ₫

41916411

Nguyễn Quốc Hưng 8502

99,240 ₫

41795575

Phan Văn Trung 9108

99,240 ₫

41922523

Hoàng Công Quân 9893

99,240 ₫

50226989

Bùi Hữu Trực 2998

99,240 ₫

41931987

Ngô Văn Hùng 0687

99,240 ₫

50336934

Nguyễn Trung Hậu 4468

99,240 ₫

41647227

Nguyễn Ngọc Phát 0691

99,240 ₫

41900555

Đỗ Tấn Phong 5696

99,240 ₫

41967561

Nguyễn Tuấn Kiệt 2849

99,240 ₫

41514932

Trương Hữu Phúc 5069

99,240 ₫

41968432

Trần Văn Nam 3430

99,240 ₫

41756860

Phan Phong Hào 5897

99,240 ₫

41992091

Võ Văn Cuộc 6691

99,240 ₫

41757334

Trần Duy Hòa 4033

99,240 ₫

50517205

Hồ Văn Hà 0203

99,240 ₫

50374409

Trương Ngọc Tuấn 1194

99,240 ₫

42135092

Hoàng Trung Tín 6506

99,240 ₫

50425301

Trần Vương Thủy Tiên 0425

99,240 ₫

42153176

Nguyễn Phan Thành Trung 2674

99,240 ₫

50482376

Nguyễn Thị Kim Thi 5258

99,240 ₫

50510797

Đặng Minh Tấn 01218

99,240 ₫

41460616

Nguyễn Thanh Tùng 6413

99,240 ₫

41547239

Lê Minh Thức 3721

99,240 ₫

50194188

Nguyễn Quốc Bảo 9605

99,240 ₫

41513132

Trần Việt Phúc 4449

99,240 ₫

41749948

Lê Thành Quân 0765

99,240 ₫

42201554

Tô Phạm Ngọc Anh 1264

99,240 ₫

50304602

Hoàng Đại Phong 6034

99,240 ₫

41689777

Phan Thanh Tùng 5469

99,240 ₫

50318025

Trương Văn Từ 7406

99,240 ₫

42329869

Trần Duy An 9697

99,240 ₫

41762493

Lê Văn Hân 5159

99,240 ₫

41691186

Nguyễn Đức Lâm 4420

99,240 ₫

50344613

Bùi Quang Tú 6039

99,240 ₫

41711538

Bùi Quang Tuấn 9134

99,240 ₫

50379243

Nguyễn Minh Phú 7341

99,240 ₫

50026815

Trần Thanh Tuấn 7641

99,240 ₫

41175090

Phạm Minh Quang 9309

99,240 ₫

50067774

Nguyễn Ngọc Quốc Bảo 2324

99,240 ₫

50437296

Nguyễn Dương Nam 2524

99,240 ₫

50068372

Nguyễn Xuân Hưng 4113

99,240 ₫

50479339

Lê Hữu Quốc Nguyên 5578

99,240 ₫

50140059

Đào Quốc Việt 2079

99,240 ₫

41904629

Lê Quang 1257

99,240 ₫

50168387

Lê Văn Thắng 10598

99,240 ₫

50504019

Trịnh Duy Cường 4345

99,240 ₫

40928374

Nguyễn Bảo Chánh 0196

99,240 ₫

50176279

Võ Tân Khoa 4695

99,240 ₫

42164929

Trần Thị Thu Thủy 8009

99,240 ₫

42223277

Phan Quốc Bảo 2398

99,240 ₫

41740442

Trần Minh Quân 9149

74,430 ₫

50102099

Nguyễn Trọng Nam 8229

74,430 ₫

50505246

Phạm Thị Minh Hiếu 1762

74,430 ₫

41461676

Trần Lê Việt Chung 3995

74,430 ₫

50237853

Phan Thanh Phong 2098

74,430 ₫

41900286

Hồng Trọng Hiếu 4215

74,430 ₫

50405679

Trần Văn Cường 7812

74,430 ₫

41480103

Lưu Thị Diễm Chi 8084

74,430 ₫

50009659

Phạm Minh Phòng 2594

74,430 ₫

41920066

Nguyễn Đình Tú 5954

74,430 ₫

50177999

Mai Trúc Đại 8181

74,430 ₫

40773685

Châu Minh Quang 3588

74,430 ₫

50321582

Nguyễn Thanh Tịnh 9040

74,430 ₫

41952826

Nguyễn Đình Nghĩa 7956

74,430 ₫

50374309

Nguyễn Minh Vũ 6903

74,430 ₫

41965778

Nguyễn Thanh Phương 2769

74,430 ₫

50486036

Trần Văn Móc 0026

74,430 ₫

41507515

Lê Kỳ Anh 8487

74,430 ₫

41628549

Trịnh Công Thành 4427

74,430 ₫

41027972

Nguyễn Ngọc Thắng 0236

74,430 ₫

50061243

Nguyễn Xuân Trí 5409

74,430 ₫

41041126

Nguyễn Thế Cường 5979

74,430 ₫

41243764

Hồ Văn Phụng 3253

74,430 ₫

42033861

Nguyễn Đức Luân 8569

74,430 ₫

41697333

Nguyễn Phạm Thái Bảo 7526

74,430 ₫

42086003

Lâm Duy Bảo 7845

74,430 ₫

41711338

Trần Đăng Nhật 7179

74,430 ₫

42133698

Nguyễn Anh Thái 8726

74,430 ₫

41737600

Lê Xuân Duy 2132

74,430 ₫

42133914

Võ Minh Vũ 9738

74,430 ₫

50360890

Trần Việt Cường 6731

74,430 ₫

42134436

Nguyễn Trọng Nghĩa 2342

74,430 ₫

41742369

Nguyễn Mạnh Luân 8010

74,430 ₫

41041142

Nguyễn Văn Thắng 4902

74,430 ₫

50438503

Lê Văn Tùng 2861

74,430 ₫

42153082

Trần Văn Sang 5770

74,430 ₫

50499391

Nguyễn Hữu Thạnh 4166

74,430 ₫

40777707

Cao Văn Huy 7828

74,430 ₫

41456573

Nguyễn Công Đường 6395

74,430 ₫

42156453

Ngô Cao Kiến Hào 9447

74,430 ₫

50000732

Võ Phúc Khải 3178

74,430 ₫

41077033

Nguyễn Thanh Hoàng 2347

74,430 ₫

50035000

Trần Tiến 6281

74,430 ₫

42177179

Nguyễn Đăng Anh Khoa 8016

74,430 ₫

41144619

Phạm Trường Giang 0615

74,430 ₫

41566494

Lê Minh Tĩnh 6194

74,430 ₫

41240516

Lê Mạnh Linh 3222

74,430 ₫

42177858

Trần Quang Dỹ 6434

74,430 ₫

40836059

Lê Quang Trí 0933

74,430 ₫

42199111

Trần Văn Hùng 8890

74,430 ₫

41691815

Trần Thanh Thông 7077

74,430 ₫

41143387

Nguyễn Hữu Hợp 9186

74,430 ₫

50194764

Đinh Văn Hiếu 8175

74,430 ₫

42207180

Trần Minh Thịnh 2858

74,430 ₫

50254588

Bùi Thị Mộng Linh 7760

74,430 ₫

42213596

Đào Trường Phú 6672

74,430 ₫

41734188

Nguyễn Văn Trung 5438

74,430 ₫

42248858

Võ Hà Thắng 1175

74,430 ₫

41735843

Hoàng Minh Chiến 4984

74,430 ₫

42253263

Phạm Thanh Trúc 4420

74,430 ₫

50336974

Trần Thị Ngọc Hà 7968

74,430 ₫

42257026

Phạm Văn Dũng 5482

74,430 ₫

50347618

Đinh Văn Linh 4567

74,430 ₫

42264100

Nguyễn Mạnh Hùng 0098

74,430 ₫

50369637

Lê Thị Thuỳ Sang 26156

74,430 ₫

42282778

Trần Công Minh 4986

74,430 ₫

50376698

Nguyễn Văn Hoàng Phúc 7843

74,430 ₫

42293157

Trần Ngọc Lan Phương 6641

74,430 ₫

50383856

Nguyễn Tuấn Anh 4628

74,430 ₫

42303870

Hoàng Chí Vũ 1326

74,430 ₫

41749832

Huỳnh Thị Minh Hà 5614

74,430 ₫

42304114

Nguyễn Văn Thái 8998

74,430 ₫

41753720

Trần Tuấn Kiệt 9053

74,430 ₫

41611533

Nguyễn Hoàng Long 3461

74,430 ₫

41756732

Nguyễn Đỗ Quí 9522

74,430 ₫

42329813

Trần Đức Hiệp 5079

74,430 ₫

50499522

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8634

74,430 ₫

42332821

Đỗ Đại Phú 5727

74,430 ₫

50505667

Nguyễn Quốc Việt 5929

74,430 ₫

42337911

Vũ Duy Linh 2035

74,430 ₫

50515728

Trần Tô Anh Huy 9679

74,430 ₫

41614795

Nguyễn Thanh Phong 0335

74,430 ₫

41630997

Nguyễn Quốc Toàn 7009

74,430 ₫

42106918

Nguyễn Văn Trí 0723

49,620 ₫

42317339

Trần Anh Tuấn 4377

49,620 ₫

50438457

Phạm Văn Thuận 5730

49,620 ₫

41958626

Nguyễn Tân Thịnh 4715

49,620 ₫

41953009

Lê Văn Minh 3335

49,620 ₫

42356029

Tăng Siu Long 7930

49,620 ₫

50382709

Nông Văn Nam 6367

49,620 ₫

42356128

Nguyễn Duy Đinh

49,620 ₫

50447075

Nguyễn Thị Ngọc Ngân 7412

49,620 ₫

42356505

Bùi Ngọc Hoàng Gia 0645

49,620 ₫

41477321

Võ Đức Ân 1320

49,620 ₫

42360991

Huỳnh Văn Dũng 2902

49,620 ₫

50340650

Lê Minh Tân 0566

49,620 ₫

41909521

Huỳnh Ngọc Thái 9904

49,620 ₫

40898707

Lê Quang Trường 1901

49,620 ₫

42365890

Trần Huỳnh Tâm 4365

49,620 ₫

50414750

Nguyễn Chí Bảo 4619

49,620 ₫

41911846

Đinh Văn Sướng 3177

49,620 ₫

50441941

Nguyễn Thị My My 77627

49,620 ₫

50003356

Nguyễn Quốc Huy 5120

49,620 ₫

50477219

Trương Hoàng Nhất Hậu 3001

49,620 ₫

50005798

Trần Anh Duy 6902

49,620 ₫

42327946

Nguyễn Nhật Thương 8807

49,620 ₫

50005819

Trương Cao Phú 0868

49,620 ₫

50509289

Nguyễn Ngọc Ý 1805

49,620 ₫

42165089

Hà Lan Anh 6530

49,620 ₫

50339134

Nguyễn Văn Chiến 5184

49,620 ₫

50516965

Nguyễn Xuân Bách 0071

49,620 ₫

42259600

Trần Đình Hưng 9639

49,620 ₫

41757538

Tôn Thất Hòa 7196

49,620 ₫

50369834

Trần Quang Toàn 0643

49,620 ₫

40693131

Đặng Hoài Nam 9779

49,620 ₫

42303606

Nguyễn Gia Bình 3768

49,620 ₫

50034966

Trần Văn Việt 7461

49,620 ₫

41749538

Nguyễn Trung Hiếu 7318

49,620 ₫

41085301

Triệu Băng Đình 8089

49,620 ₫

41749645

Mai Trọng Hiếu 0165

49,620 ₫

50037180

Lê Đan Huy 1871

49,620 ₫

50439501

Nguyễn Lê Anh Quốc 6799

49,620 ₫

50037238

Tô Quang Đạt 5413

49,620 ₫

50443262

Võ Ngọc Nhi 0037

49,620 ₫

41801763

Huỳnh Văn Lên 2956

49,620 ₫

50455313

Nguyễn Hoàng Minh Nguyên 1226

49,620 ₫

50061459

Nguyễn Nhật Tân 7615

49,620 ₫

50478629

Doãn Văn Vinh 7683

49,620 ₫

41975931

Nguyễn Văn Thạch 6020

49,620 ₫

42318154

Nguyễn Hoàng Minh 8427

49,620 ₫

40835338

Nguyễn Trần Lâm Vũ 5453

49,620 ₫

41756817

Nguyễn Quang Vinh 8517

49,620 ₫

41975978

Đinh Công Ngàn 5108

49,620 ₫

42329846

Nguyễn Thành Đạt 9574

49,620 ₫

50107760

Trần Quang Hùng 7939

49,620 ₫

50513507

Nguyễn Thị Thu Huyền 6811

49,620 ₫

50110759

Mai Văn Hiếu 9262

49,620 ₫

42257634

Phạm Công Tình 6543

49,620 ₫

50112264

Phạm Anh Tuấn 5275

49,620 ₫

50339234

Lê Hoài Huy 3395

49,620 ₫

50115684

Lê Thanh Vĩnh 2910

49,620 ₫

50340986

Huỳnh Trí Tài 2721

49,620 ₫

50116737

Lê Thị Cẩm Nhung 7502

49,620 ₫

42259889

Lưu Thế Vinh 6577

49,620 ₫

41984229

Hồ Trần Hà 2466

49,620 ₫

41514976

Nguyễn Minh Thư 5771

49,620 ₫

50168359

Trần Quốc Khánh 0300

49,620 ₫

42288111

Lương Minh Quân 3984

49,620 ₫

42201468

Trần Văn Thuật 6172

49,620 ₫

42127014

Đặng Anh Quốc 7817

49,620 ₫

41690560

Hồ Trần Quang Huy 7210

49,620 ₫

41742628

Lê Văn Thuận 6682

49,620 ₫

41784430

Nguyễn Đức Hòa 8463

49,620 ₫

42303761

Phạm Thị Xuân 2104

49,620 ₫

42029205

Nguyễn Tiến Hưng 6455

49,620 ₫

42303835

Nguyễn Hữu Thọ 1760

49,620 ₫

40710955

Lê Quốc Linh 7035

49,620 ₫

50414840

Nguyễn Thanh Ý 9894

49,620 ₫

42213660

Dương Sĩ Văn 4654

49,620 ₫

42132012

Lê Thị Mỹ Dung 2352

49,620 ₫

42220289

Lê Mình Hiếu 9123

49,620 ₫

41923989

Phạm Nhật Duy 6387

49,620 ₫

50206704

Phạm Văn Tài 6535

49,620 ₫

50439640

Nguyễn Thị Thanh Thủy 6966

49,620 ₫

41701456

Lê Hoàng Phát 2212

49,620 ₫

50442910

Đoàn Văn Hà 9435

49,620 ₫

50233968

Võ Thanh Duy 8105

49,620 ₫

50443889

Nguyễn Hữu Long 0720

49,620 ₫

50234028

Nguyễn Văn Xuân 1410

49,620 ₫

41445549

Nguyễn Văn Giang 6684

49,620 ₫

41706685

Nguyễn Xuân Hoà 6691

49,620 ₫

50469887

Huỳnh Thanh Nghi 6395

49,620 ₫

41958597

Nguyễn Tường Duy 4964

49,620 ₫

50477335

Lê Thị Huê 5601

49,620 ₫

50253633

Mai Hồng Ngọc 3862

49,620 ₫

50479324

Nguyễn Văn Luận 2633

49,620 ₫

42246207

Nguyễn Tiến Hải 5835

49,620 ₫

41754494

Trần Anh Hùng 0287

49,620 ₫

41711315

Đinh Văn Toàn 8436

49,620 ₫

41484633

Tăng Vĩnh Khoa 4094

49,620 ₫

42246495

Nguyễn Văn Nguyên 9240

49,620 ₫

42329763

Tô Hữu Hạo 2940

49,620 ₫

50310184

Nguyễn Văn Thái 6324

49,620 ₫

41445746

Trần Nhật Huy 8727

49,620 ₫

40836840

Nguyễn Ngọc Quốc Khánh 9222

49,620 ₫

50505546

Nguyễn Tấn Đạt 2440

49,620 ₫

42036295

Phan Thành Phước 4633

49,620 ₫

50506170

Võ Văn Vũ 69260

49,620 ₫

42082256

Nguyễn Duy Hải 7783

49,620 ₫

41612560

Nguyễn Hoài Nam 1147

49,620 ₫

41734193

Tạ Trần Gia Quân 6075

49,620 ₫

41478746

Lương Viết Khánh 2101

49,620 ₫

42253912

Đỗ Bảo Toàn 6392

49,620 ₫

41484313

Đỗ Minh Lộc 7776

49,620 ₫

50535588

Nguyễn Lưu Bình 7415

49,620 ₫

50030876

Đặng Văn Thảo 9785

49,620 ₫

50032082

Lê Phương Thùy 6203

49,620 ₫

42248874

Đỗ Minh Quang 7934

49,620 ₫

42198797

Hồ Thành Nhân 3753

24,810 ₫

41757182

Nguyễn Nhật Quang 2367

24,810 ₫

50419537

Đặng Trung Nguyên 1275

24,810 ₫

41622214

Nguyễn Quốc Trung 2667

24,810 ₫

41620214

Bùi Lê Di Linh 3575

24,810 ₫

41904816

Võ Ngọc Di 8339

24,810 ₫

50389638

Nguyễn Minh Thể 5679

24,810 ₫

41905076

Nguyễn Hậu 5343

24,810 ₫

50443122

Nguyễn Bình Tâm 7317

24,810 ₫

42335627

Thái Vĩnh Tâm 7000

24,810 ₫

42281564

Đặng Duy Quang 0085

24,810 ₫

42335724

Nguyễn Quốc Huy 0814

24,810 ₫

41656496

Nguyễn Minh Huy 2562

24,810 ₫

41908070

Phạm Văn Đoàn 9364

24,810 ₫

41749493

Đoàn Đình Trọng 6262

24,810 ₫

41909623

Võ Ngọc Hiệp 2994

24,810 ₫

50404951

Nguyễn Văn Thuận 5930

24,810 ₫

42360962

Đặng Công Sự 6379

24,810 ₫

50439349

Trần Đình Khôi 2594

24,810 ₫

41913846

Nguyễn Hoài Chung 2802

24,810 ₫

50446447

Phan Minh Phước 1259

24,810 ₫

41913875

Nguyễn Thế Duy 9743

24,810 ₫

41612390

Trần Quang Sang 1501

24,810 ₫

41441051

Trần Quang Thục 4353

24,810 ₫

41620155

Nguyễn Xuân Kha

24,810 ₫

41645210

Lê Huỳnh Thông 6073

24,810 ₫

42319959

Trần Nguyên Vũ 2922

24,810 ₫

41647130

Hứa Minh Duy 4503

24,810 ₫

40886464

Đặng Tuấn Anh 1195

24,810 ₫

41922587

Phạm Quang Hùng 2873

24,810 ₫

50378638

Bùi Nguyễn Quốc Cường 4924

24,810 ₫

41922624

Huỳnh Bùi Gia Bảo 8784

24,810 ₫

50383932

Phạm Thị Ngọc Cẩn 3548

24,810 ₫

41650704

Huỳnh Minh Tuyến 2792

24,810 ₫

50390865

Phạm Thế Hải 1093

24,810 ₫

50032162

Nguyễn Đình Sang 6387

24,810 ₫

50414166

Nguyễn Văn Thương 1458

24,810 ₫

40782763

Đỗ Như Quỳnh 3849

24,810 ₫

41218537

Trần Hiếu 3370

24,810 ₫

50036403

Nguyễn Thu Kiều 1326

24,810 ₫

50439732

Quảng Ngọc Phương 98515

24,810 ₫

41688496

Trịnh Công Sơn 9272

24,810 ₫

42252854

Nguyễn Cao Trường Vũ 8405

24,810 ₫

41958527

Châu Thành Tính 2284

24,810 ₫

50451064

Nguyễn Anh Duy 3304

24,810 ₫

50066264

Nguyễn Đức Hoàng 8414

24,810 ₫

41757282

Lê Hữu Hạnh

24,810 ₫

41690538

Nguyễn Xuân Huynh 2842

24,810 ₫

50482301

Trần Quý 9456

24,810 ₫

41967656

Lê Chí Hải 7819

24,810 ₫

42303567

Trần Hữu Tuấn 2017

24,810 ₫

41691159

Thái Thùy An 8390

24,810 ₫

50509851

Huỳnh Thị Thúy Loan 8493

24,810 ₫

41691250

Nguyễn Quốc Huy 0669

24,810 ₫

42319940

Trần Thị Mỹ Liên 7241

24,810 ₫

50136207

Nguyễn Thanh Dương 3039

24,810 ₫

50540871

Trần Thanh Tòng 3249

24,810 ₫

50144676

Cao Tuấn Dũng 4577

24,810 ₫

50372151

Trần Ngọc Hải 0148

24,810 ₫

50171958

Hồ Ngọc Khương 4378

24,810 ₫

50374517

Nguyễn Trọng Tín 6511

24,810 ₫

41697150

Nguyễn Nhật Trường 4533

24,810 ₫

50378238

Huỳnh Long Thiên 8005

24,810 ₫

50177560

Nguyễn Thế Pháp 4104

24,810 ₫

42198976

Trần Trọng Khôi 7888

24,810 ₫

41471722

Đào Cao Đính 8231

24,810 ₫

50382348

Nguyễn Đức Định 7386

24,810 ₫

50180548

Nguyễn Nhựt Vũ 7477

24,810 ₫

50388718

Đặng Hoàng Sơn 7102

24,810 ₫

41699724

Nguyễn Thành Hưng 8155

24,810 ₫

50390826

Phạm Văn Khánh 2394

24,810 ₫

50194607

Phạm Minh Duy 7156

24,810 ₫

50401216

Đỗ Ngọc Thiện 7780

24,810 ₫

50205144

Nguyễn Viết Thanh Sang 1013

24,810 ₫

42207210

Nguyễn Thị Hồng Tuyền 4879

24,810 ₫

50206643

Phan Văn Thái 0489

24,810 ₫

42212461

Lê Tuấn Quyền 3634

24,810 ₫

50226119

Lê Thanh An 9728

24,810 ₫

50437337

Nguyễn Văn Dũng 7978

24,810 ₫

41054483

Vũ Đức Hiếu 5837

24,810 ₫

50438472

Nguyễn Lê Anh Trí 6113

24,810 ₫

42126996

Nguyễn Hoàng Quân 8847

24,810 ₫

41569542

Huỳnh Đức Huy 6250

24,810 ₫

41084531

Dương Thị Hồng Nga 7027

24,810 ₫

50442583

Lê Minh Nhật 1015

24,810 ₫

40722367

Ksơr Thoanh 7081

24,810 ₫

40690066

Ksơr Y Luân 0487

24,810 ₫

42134823

Thái Văn Ngọc 7868

24,810 ₫

50443954

Nguyễn Văn Thìn 9274

24,810 ₫

42134906

Đặng Việt Tiến 7539

24,810 ₫

42253534

Phạm Đình Thắng 2345

24,810 ₫

41107715

Phạm Hoàng Duy 7237

24,810 ₫

41609558

Phan Thanh Sơn 3557

24,810 ₫

42135118

Võ Thái Nhựt 3406

24,810 ₫

50473016

Vũ Đức Quốc Khởi 2867

24,810 ₫

50334843

Dương Sĩ Hiệp 8582

24,810 ₫

42259445

Bùi Quốc Bảo 9849

24,810 ₫

41112792

Nguyễn Chí Thành 0635

24,810 ₫

50481624

Lê Tiến Đạt 9718

24,810 ₫

50336989

Lê Văn Phú 4629

24,810 ₫

50482644

Huỳnh Tấn Trực 5223

24,810 ₫

42157476

Đoàn Văn Vũ 2442

24,810 ₫

50503979

Lê Đức Anh 1858

24,810 ₫

42158321

Nguyễn Văn Phú 2092

24,810 ₫

41792474

Bùi Văn Kỳ 8077

24,810 ₫

41740501

Trần Văn Được 8981

24,810 ₫

41861790

Trần Thị Giang 9406

24,810 ₫

42165040

Nguyễn Văn Hoàng 5852

24,810 ₫

41874633

Ngô Quang Hưng 2373

24,810 ₫

50343358

Nguyễn Hoàng Gia Phi 4176

24,810 ₫

50515922

Lâm Đình Vị 0045

24,810 ₫

41740673

Phan Thanh Tú 5479

24,810 ₫

50519083

Nguyễn Thị Ngọc Phượng 7474

24,810 ₫

42171033

Hồ Đắc Hòa 8599

24,810 ₫

50540057

Nguyễn Thị Thanh Thúy 2563

24,810 ₫

40836869

Nguyễn Sỹ Trường 4352

24,810 ₫

50541167

Phí Trung Kiên 6556

24,810 ₫

42177678

Trịnh Duy Hoàng 3102

24,810 ₫

42324819

Nguyễn Thị Mỹ Hậu 9079

24,810 ₫

41900390

Lê Thế Khang 9575

24,810 ₫

50369940

Nguyễn Thị Xuân Hiền 3734

24,810 ₫

  • Mọi thắc mắc Tài xế vui lòng đọc kỹ chi tiết thể lệ của chương trình & xem quy định chung về nhận thưởng chương trình minigame/đua đơn của ShopeeFood TẠI ĐÂY 
  • Hoặc gửi tin nhắn trực tiếp (inbox) về trang Cộng đồng Tài xế ShopeeFood để được hỗ trợ.

Xin chúc mừng các Bác Tài đã nhận được các giải thưởng của ShopeeFood & chân thành cảm ơn các Bác Tài đã đồng hành trong suốt chiến dịch vừa qua.

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.