CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH SIÊU TIỆC 5.5 - VẠN ĐƠN CHÀO HÈ

Thứ 4, 22/05/2024

ShopeeFood xin công bố kết quả của chuỗi các hoạt động SIÊU TIỆC 5.5 - VẠN ĐƠN CHÀO HÈ.

Bác Tài hãy tìm ngay tên mình trong bảng vàng bên dưới nhé!

1. Chương trình HĂNG HÁI ĐUA ĐƠN - MỪNG TIỆC CHÀO HÈ

Chi tiết chương trình tại đây

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị
21908394 Nguyễn Thành Đạt 7598 141,844 ₫
18783333 Nguyễn Hoàng Thành 5118 141,844 ₫
41740609 Nguyễn Đình Hoài Đức 0457 141,844 ₫
41514932 Trương Hữu Phúc 5069 141,844 ₫
40299737 Phan Nguyễn Thanh Phong 2801 141,844 ₫
41484313 Đỗ Minh Lộc 7776 141,844 ₫
12435793 Nguyễn Quốc Thắng 9109 141,844 ₫
40522260 Lưu Thị Thanh Thúy 9881 141,844 ₫
40900669 Chu Vũ Minh Chiến 2317 141,844 ₫
40071996 Nguyễn Tuấn Duy 8165 141,844 ₫
50005776 Trần Đình Chiến 9463 141,844 ₫
41474516 Đặng Thanh Huy 3651 141,844 ₫
3745617 Trần Thị Bích Hạnh 5164 141,844 ₫
50409353 Trần Thanh Tú 5083 141,844 ₫
41484633 Tăng Vĩnh Khoa 4094 141,844 ₫
42303773 Nguyễn Hải 1721 141,844 ₫
16833952 Phạm Quốc Toàn 134 141,844 ₫
50505667 Nguyễn Quốc Việt 5929 141,844 ₫
10240915 Mai Đăng Khoa 7985 141,844 ₫
22219405 Đào Trung Kiên 4962 141,844 ₫
13030884 Lê Minh Dũng 6082 141,844 ₫
20749345 Nguyễn Đức Minh 5995 141,844 ₫
40756114 Lê Phước Thanh Nhàn 8127 141,844 ₫
41150208 Trần Nguyên Đạt 7617 141,844 ₫
42303567 Trần Hữu Tuấn 2017 141,844 ₫
22181291 Lương Thiên Phúc 141,844 ₫
42281564 Đặng Duy Quang 0085 141,844 ₫
22926706 Hùng Chí Cường 8893 141,844 ₫
50310184 Nguyễn Văn Thái 6324 141,844 ₫
40930790 Trần Ngọc Sơn 1548 141,844 ₫
21850832 Lê Thanh Quý Thiện 3433 141,844 ₫
50447095 Trần Ngọc Sơn 4414 141,844 ₫
50377481 Nguyễn Tuấn Việt 5359 141,844 ₫
42224808 Vũ Lê Phong Phú 1641 141,844 ₫
42177858 Trần Quang Dỹ 6434 141,844 ₫
12964834 Phạm Trọng Vinh 3389 141,844 ₫
50339113 Đinh Văn Vị 4318 141,844 ₫
41025608 Bùi Duy Phương 3200 141,844 ₫
23074880 Lê Quang Huy 7771 141,844 ₫
50638239 Nguyễn Văn Tài 7311 141,844 ₫
23145827 Nguyễn Thái Hùng 3944 141,844 ₫
15283741 Trần Quang Huy 575 141,844 ₫
50173173 Nguyễn Hữu Phong 0005 141,844 ₫
6570205 Lê Đức Tài 2870 141,844 ₫
40697055 Phạm Bình Minh 8566 141,844 ₫
23174334 Vũ Nguyễn Minh 4416 141,844 ₫
42325064 Lý Thị Thúy Nga 7730 141,844 ₫
42262757 Võ Văn Hoàng Trung 2961 141,844 ₫
42213515 Bùi Lê Hưng 0585 141,844 ₫
21201374 Võ Minh Hoàng 857 141,844 ₫
21655271 Lâm Thị Như Quỳnh 8911 141,844 ₫
15785072 Nguyễn Trọng Công 8032 141,844 ₫
23092653 Phan Viết Hưng 2314 141,844 ₫
23085580 Nguyễn Thái Vinh 8113 141,844 ₫
50369656 Đặng Trung Hiền 6547 141,844 ₫
40416045 Lê Phương Ngọc 9066 141,844 ₫
50367919 Bùi Thanh Bình 8313 141,844 ₫
40148279 Thái Trịnh Huy Thành 2008 141,844 ₫
11805515 Trương Công Tú 6895 141,844 ₫
42125798 Phan Thị Thanh Nhàn 1153 141,844 ₫
40230806 Nguyễn Hoa Thành Đạt 0696 141,844 ₫
41443665 Trần Đình Vỹ 5803 141,844 ₫
22049313 Trương Công Nguyên Tín 5140 141,844 ₫
40417784 Nguyễn Phước Phúc 5219 141,844 ₫
12483235 Đào Bá Thọ 9002 141,844 ₫
23083738 Trần Thiện Quân 8268 141,844 ₫
50004881 Phan Xuân Nam 8661 141,844 ₫
50192888 Tạ Thị Hải Yến 6856 141,844 ₫
41520413 Đỗ Mạnh Sỹ 7326 141,844 ₫
20652272 Nguyễn Đình Vượng 7395 141,844 ₫
50164325 Thi Văn Tình 6247 141,844 ₫
50000144 Ong Lâm Danh 1221 141,844 ₫
41186580 Nguyễn Phan Lê Anh 4339 141,844 ₫
50372781 Huỳnh Thị Thị 8384 141,844 ₫
41620243 Lê Thanh Quốc Khánh 8620 141,844 ₫
42127540 Đoàn Thanh Sang 0552 141,844 ₫
40365703 Lâm Cẩm Tuyền 1710 141,844 ₫
12812504 Phạm Đức Thiên 4064 141,844 ₫
50197676 Phạm Thanh Nhã 5169 141,844 ₫
50349015 Lê Đức Huy 2330 141,844 ₫
50575595 Châu Binh 5683 141,844 ₫
40016712 Châu Xuân Thiện 6252 141,844 ₫
42086077 Hà Phước Minh Hiếu 2518 141,844 ₫
41874799 Đào Lương Chí Bảo 1650 141,844 ₫
20243747 Vũ Tú Anh 8885 141,844 ₫
41924295 Nguyễn Minh Trí 5279 141,844 ₫
41488842 Nguyễn Duy Bình 4794 141,844 ₫
40464796 Nguyễn Nhật Tuấn 7590 141,844 ₫
42369106 Ngô Thanh Ý 7171 141,844 ₫
40331191 Hoàng Tiến Phước 6559 141,844 ₫
41531685 Thân Khoa Hoàng Vũ 1175 141,844 ₫
40302743 Nguyễn Tấn Lâm 2920 141,844 ₫
41084596 Nguyễn Anh Đức 4864 141,844 ₫
23149544 Nguyễn Hoàng Anh 1012 141,844 ₫
42162277 Trần Như Nghĩa 3244 141,844 ₫
50336301 Phan Thành An 9560 141,844 ₫
50143886 Châu Hoàng Nam 0076 141,844 ₫
42028465 Đỗ Tiến Đạt 6497 141,844 ₫
21538085 Phạm Duy Kính 7716 141,844 ₫
22236250 Nguyễn Quốc Trung 3803 141,844 ₫
40055625 Phạm Ngọc Lâm 9053 141,844 ₫
23140180 Trần Tấn Hiếu 3940 141,844 ₫
41900425 Nguyễn Quang Bình 4414 141,844 ₫
41955106 Đặng Hoàng Ngọc Hải 1190 141,844 ₫
40610759 Võ Văn Sỹ 0627 141,844 ₫
50047365 Nguyễn Thị Kim Phượng 2918 141,844 ₫
41427454 Vũ Anh Đào 4162 141,844 ₫
50379280 Tạ Tiến Quang 2000 141,844 ₫
40018305 Trương Quang Ngô BD 141,844 ₫
40684401 Lê Đức Duy Anh 5830 141,844 ₫
50254137 Nguyễn Lê Minh Tiến 4765 141,844 ₫
14441094 Lưu Đức Sơn 3826 141,844 ₫
42040872 Võ Văn Kiệt 9115 141,844 ₫
50381788 Nguyễn Huy Tân 0523 141,844 ₫
50544127 Lê Anh Tú 5179 141,844 ₫
22547695 Nguyễn Hữu Huy 7919 141,844 ₫
40114827 Phạm Văn Quang 5031 141,844 ₫
42041912 Lương Thành Nhu 7219 141,844 ₫
50034514 Trần Minh Thiện 7543 141,844 ₫
41379630 Lê Văn Dũng 3938 141,844 ₫
50443967 Lê Phạm Như Quỳnh 5349 141,844 ₫
50351673 Huỳnh Thanh Sang 0300 141,844 ₫
50131191 Dương Thế Hoàng 9026 141,844 ₫
50575303 Vương Kiều Loan 5393 141,844 ₫
23175553 Vũ Thế Nhật 0889 141,844 ₫
50455075 Đặng Văn Luận 5502 141,844 ₫
50616211 Lê Tất Kim Hoà 1172 141,844 ₫
41421879 Lê Thế Linh 4607 141,844 ₫
50541042 Phạm Duy Đức 06863 141,844 ₫
42153697 Đặng Quốc Tịch 9062 141,844 ₫
41806855 Nguyễn Trọng Nghĩa 7081 141,844 ₫
41445461 Nguyễn Ngọc Thành 9126 141,844 ₫
23072149 Nguyễn Phương Thành BD 141,844 ₫
50651630 Nguyễn Văn Khải Nghiêm 0658 141,844 ₫
50513658 Vương Quốc Thiện 3652 141,844 ₫
41915183 Lê Văn Ngọc Huy 7812 141,844 ₫
41803523 Hồ Duy Thái 1474 141,844 ₫
50568265 Hoàng Long Vũ 06921 141,844 ₫
50149681 Hoàng Thế Lâm 2368 141,844 ₫
22047130 Lại Minh Tài 6921 141,844 ₫
50405740 Lê Khả Hiếu 2515 141,844 ₫

2. Chương trình ĐĂNG KÝ CA NGAY - RINH LIỀN TAY 200.000Đ

Chi tiết chương trình tại đây

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị
41450576 Nguyễn Đức Hải 3829 200,000 ₫
42317956 Nguyễn Quốc Tài 3309 200,000 ₫
40157960 Trương Bửu Nhi 5178 200,000 ₫
40828521 SA MY 5820 200,000 ₫
40050836 Trần Đức Nguyên 3305 200,000 ₫
40318290 Nguyễn Kỳ Nam 4413 200,000 ₫
50231097 Âu Thanh Tùng 8103 200,000 ₫
20160075 Đào Bảo Luân 0471 200,000 ₫
23091120 Nguyễn Ngọc Anh 152413 200,000 ₫
7214050 Phạm Thành Trung 2704 200,000 ₫
40026903 Phạm Thị Hoàng Yến 3593 200,000 ₫
40777526 Lương Mỹ Phụng 77922 200,000 ₫
20860425 Trần Vũ Thiện 0332 200,000 ₫
50101211 Nguyễn Rôn 2237 200,000 ₫
41688845 Nguyễn Hữu Thuận 1855 200,000 ₫
41330861 Phạm Lê Nhân Tâm 8125 200,000 ₫
41341534 Nguyễn Duy Đạt 4761 200,000 ₫
50193267 Nguyễn Bá Duy Khánh 6038 200,000 ₫
19885035 Trần Thanh Thuý 8626 200,000 ₫
41742988 Dương Hoàng Bảo Ngân 3680 200,000 ₫
23122408 Hồ Tùng Lâm 6914 200,000 ₫
41305478 Lương Phương Anh 1885 200,000 ₫
15539229 Đào Như Hải 6807 200,000 ₫
42301391 Võ Thị Huỳnh Hoa 2227 200,000 ₫
20356712 Quách Tiến Khánh 7273 200,000 ₫
42265305 Huỳnh Xuân Nguyên 1428 200,000 ₫
42322988 Ngô Phước Hải 3473 200,000 ₫
42265238 Lâm Chí Thành 4375 200,000 ₫
16405555 Xinh Minh Đức 401 200,000 ₫
40856997 Lưu Văn Chiến 2822 200,000 ₫
16378556 Dương Hồng Thái 8287 200,000 ₫
8323776 Trương Hoàng Minh 6273 200,000 ₫
41785447 Hoàng Nguyễn Phan Thịnh 9516 200,000 ₫
18997107 Trần Hoà Hiệp 7938 200,000 ₫
50116584 Đào Cư Tuấn 0177 200,000 ₫
42175463 Phạm Thị Thanh Sương 1311 200,000 ₫
50135523 Hà Phước Giàu 9936 200,000 ₫
6683330 Trần Ngọc Đoan Trang 5528 200,000 ₫
42301524 Nguyễn Ngọc Anh Thư 7739 200,000 ₫
8487059 Lê Trần Nhựt Minh 9000 200,000 ₫
40782425 Phạm Hồng Khanh 2142 200,000 ₫
40482091 Võ Bá Uy Long 2711 200,000 ₫
41416920 Đỗ Thanh Tuấn 4531 200,000 ₫
41850071 Trần Thành Đạt 3103 200,000 ₫
4414171 Lê Thành Trung 1065 200,000 ₫
42287905 Dương Phước Đạt 3731 200,000 ₫
40032536 Phạm Ngọc Quí 0525 200,000 ₫
22009909 Nguyễn Minh Bắc 0709 200,000 ₫
40710127 Trần Thị Thảo Nguyên 5877 200,000 ₫
14565850 Lê Hải Vy 8858 200,000 ₫
40842837 Nguyễn Mạnh Cường 63010 200,000 ₫
50322463 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 25409 200,000 ₫
41272899 Hồ Văn Hùng 1881 200,000 ₫
50408540 Lai Thương Thành 0869 200,000 ₫
50381969 Trần Chí Vỹ 3917 200,000 ₫
21063194 Đặng Hùng 1840 200,000 ₫
40045215 Phạm Mạnh Hùng 6658 200,000 ₫
40065221 Nguyễn Thị Thu Dung 1391 200,000 ₫
50317393 Nguyễn Thị Nhung 75114 200,000 ₫
8448315 Nguyễn Thị Thanh 7275 200,000 ₫
41920556 Mai Nguyễn Trọng Quý 8132 200,000 ₫
50177805 Đàm Đình Long 4425 200,000 ₫
22264391 Trịnh Văn Thảo 7589 200,000 ₫
40807388 Hứa Huy Hoàng 2371 200,000 ₫
23169933 Nguyễn Minh Hoàng 3627 200,000 ₫
40089952 Nguyễn Huỳnh Đạt Thành 5186 200,000 ₫
23159871 Phạm Quyết Thắng 1002 200,000 ₫
42177817 Nguyễn Hoàng Trí 6563 200,000 ₫
40623029 Thái Hồng Ngọc Hương 6340 200,000 ₫
40261334 Nguyễn Anh Việt 97486 200,000 ₫
20309526 Đàm Ngọc Huy 733 200,000 ₫
42134565 Nguyễn Phúc Trí An 3018 200,000 ₫
14290202 Chu Mạnh Linh 013 (Đ Đ) 200,000 ₫
41956984 Phạm Vĩnh Hoàng 2865 200,000 ₫
50071766 Trương Quốc Vương 3184 200,000 ₫
17884897 Nguyễn Mạnh Tú 3969 200,000 ₫
40857156 Nguyễn Bỉnh Hải 1817 200,000 ₫
42369066 Đinh Công Chí 7905 200,000 ₫
41756670 Lưu Trọng Nghĩa 2143 200,000 ₫
40786409 Bùi Hữu Thọ 3790 200,000 ₫
41189842 Lê Hoàng Long 5627 200,000 ₫
41792505 Nguyễn Xuân Lâm 2326 200,000 ₫
14294968 Phạm Trọng Hòa 4484 200,000 ₫
21144999 Trịnh Đức Thịnh 1656 200,000 ₫
40923721 Hoàng Anh Tú 8355 200,000 ₫
40197486 Nguyễn Xuân Đàm 5645 200,000 ₫
40928028 Nguyễn Văn Khánh 3994 200,000 ₫
50063407 Nguyễn Thanh Dũng 9771 200,000 ₫
23173822 Quách Thái Minh Hà 0352 200,000 ₫
41584999 Huỳnh Văn Tâm 2045 200,000 ₫
41458710 Nguyễn Quốc Huy 6053 200,000 ₫
42168811 Lý Ngọc Tú 7049 200,000 ₫
50082089 Trương Tuấn Thanh Bình 5180 200,000 ₫
40259638 Đào Xuân Lộc 4005 200,000 ₫
40149035 Vũ Đức Hiệp 3981 200,000 ₫
50082085 Mai Hoàng Trường 3465 200,000 ₫
6785647 Lê Mạnh Toàn 5426 200,000 ₫
50036859 Nguyễn Trung Anh 5860 200,000 ₫
17301257 Trần Tuấn Nghĩa 8300 200,000 ₫
40077022 Nguyễn Duy Hoàng 2095 200,000 ₫


3. Chương trình Minigame NHANH MẮT NHANH TAY - NHẬN NGAY 100.000đ

Chi tiết chương trình tại đây

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị
41650883 Đặng Hữu Trí 5074 100,000 ₫
19867356 Đỗ Hoàng Phi 4930 100,000 ₫
41609812 Nguyễn Ngọc Duy Linh 0224 100,000 ₫
50034907 Mai Thành Đạt 0415 100,000 ₫
41525620 Trần Thành Tâm 6930 100,000 ₫
50504436 Nguyễn Đình Chí 5542 100,000 ₫
16814977 Huỳnh Quốc Bảo 891 100,000 ₫
50574672 Nguyễn Thành Long 0492 100,000 ₫
42114637 Huỳnh Văn Biểu 3214 100,000 ₫
50443993 Nguyễn Thành Tâm 3357 100,000 ₫
19399390 Đồng Văn Tiến 5141 100,000 ₫
50387697 Nguyễn Thanh Minh 3134 100,000 ₫
40237953 Văn Doãn Tứ 7593 100,000 ₫
23066613 Phùng Ngọc Ly 4429 100,000 ₫
4789951 Nguyễn Quốc Trung 1899 100,000 ₫
42213660 Dương Sĩ Văn 4654 100,000 ₫
50448283 Nguyễn Lâm Gia Bảo 6896 100,000 ₫
50008916 Nguyễn Đức Trung 5301 100,000 ₫
16020682 Nguyễn Đình Phú 062 100,000 ₫
40694810 Trần Nam Anh 1695 100,000 ₫
8342661 Nguyễn Gia Bảo 4020 100,000 ₫
10839363 Lý Minh Cường 2526 100,000 ₫
15119178 Nguyễn Chí Thắng 923 100,000 ₫
20763948 Tô Nguyễn Anh Duy 7683 100,000 ₫
23119063 Lê Đình Dũng 6979 100,000 ₫
40060245 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 0211 100,000 ₫
40710955 Lê Quốc Linh 7035 100,000 ₫
40726764 Trần Ngọc Điệp 7578 100,000 ₫
40886794 Nguyễn Ngọc Quốc Vũ 3901 100,000 ₫
41628549 Trịnh Công Thành 4427 100,000 ₫


(*) LƯU Ý:

- Số tiền nhận được sẽ được chuyển thẳng vào ví của Tài xế trúng giải trong thời gian khoảng 30 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật & ngày lễ) sau khi công bố kết quả.

- Mọi thắc mắc Tài xế vui lòng đọc kỹ chi tiết thể lệ của chương trình & xem quy định chung về cách thức nhận giải của các chương trình minigame/đua đơn của ShopeeFood TẠI ĐÂY

- Hoặc gửi tin nhắn trực tiếp (inbox) về trang Cộng đồng Tài xế ShopeeFood để được hỗ trợ.

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách & chân thành cảm ơn các Bác Tài đã đồng hành trong suốt chiến dịch vừa qua.

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.