CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "TẾT THIẾU NHI - XẾ NHÍ NHẬN QUÀ" 2024

Thứ 6, 31/05/2024

ShopeeFood xin công bố kết quả chương trình TẾT THIẾU NHI - XẾ NHÍ NHẬN QUÀ. Bác Tài hãy tìm ngay tên mình trong bảng vàng bên dưới nhé!

Xem chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY

 

Mã ID Họ và tên Giá trị
41802497 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4282 200,000 ₫
23125527 Lê Thành Đại 7593 200,000 ₫
3914704 Nguyễn Thị Thu (HK) 200,000 ₫
16436123 Dương Văn Vĩnh 895 200,000 ₫
23053903 Trần Kim Huy 8993 200,000 ₫
40055625 Phạm Ngọc Lâm 9053 200,000 ₫
16551962 Lê Thanh Danh 047 200,000 ₫
40295119 Huỳnh Thị Kim Thi 200,000 ₫
20687414 Nguyễn Thị Thu Hiền 5738 200,000 ₫
40900698 Nguyễn Xuân Thanh 6904 200,000 ₫
41695900 Nguyễn Văn Giang 7592 200,000 ₫
40047681 Đặng Thị Mai Trang 4598 200,000 ₫
15561484 Nguyễn Thành Công 294 200,000 ₫
20243747 Vũ Tú Anh 8885 200,000 ₫
41484219 Trần Ngọc Thơ 5965 200,000 ₫
12714283 Trần Hoàng Nguyên 2715 200,000 ₫
50205216 Huỳnh Lê Hoài Vũ 7898 200,000 ₫
40330340 Hoàng Hữu Hiệp 9059 200,000 ₫
17301257 Trần Tuấn Nghĩa 8300 200,000 ₫
20459131 Nguyễn Hiền Nhơn 8991 200,000 ₫
41585008 Lê Thị Kim Yến 2400 200,000 ₫
50381175 Nguyễn Hoàng Phúc 6988 200,000 ₫
20286293 Nguyễn Thanh Bình 200,000 ₫
9964070 Vủ Thị Hiền 5237 200,000 ₫
22181291 Lương Thiên Phúc 200,000 ₫
11730176 Tô Hòa Nam 9758 200,000 ₫
50321923 Trần Ngô Thế Nguyên 8776 200,000 ₫
15539229 Đào Như Hải 6807 200,000 ₫
40016712 Châu Xuân Thiện 6252 200,000 ₫
20464295 Trần Anh Tuấn 200,000 ₫
22276507 Trịnh Văn Thái 7584 200,000 ₫
17124973 Bùi Hoàng Sơn 765 200,000 ₫
40623029 Thái Hồng Ngọc Hương 6340 200,000 ₫
23119063 Lê Đình Dũng 6979 200,000 ₫
22047216 Phạm Hữu Nghĩa 6991 200,000 ₫
18950477 Hoàng Trọng Khánh 2720 200,000 ₫
6785647 Lê Mạnh Toàn 5426 200,000 ₫
40710127 Trần Thị Thảo Nguyên 5877 200,000 ₫
42265238 Lâm Chí Thành 4375 200,000 ₫
40417722 Trần Vũ Hoàng 0525 200,000 ₫
19454152 Nguyễn Văn Ba 7057 200,000 ₫
50047233 Thái Lệ Thanh 5470 200,000 ₫
20249761 Hà Chiêu Tâm 9030 200,000 ₫
40928044 Nguyễn Minh Hiếu 7592 200,000 ₫
18881655 Trần Minh Hiền 4805 200,000 ₫
41742988 Dương Hoàng Bảo Ngân 3680 200,000 ₫
19475253 Đỗ Thanh Quốc 9630 200,000 ₫
41711315 Đinh Văn Toàn 8436 200,000 ₫
50101211 Nguyễn Rôn 2237 200,000 ₫
50457061 Quyền Minh Đức 3265 200,000 ₫
7305410 Hồ Thanh Bảo 5851 200,000 ₫
23170512 Trương Quốc Tiến 4220 200,000 ₫
18919518 Nguyễn Văn Dũng 8821 200,000 ₫
21949844 Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Tú 3980 200,000 ₫
23137552 Lê Khánh Quyết 4568 200,000 ₫
20592718 Tô Văn Hoài Tâm 0644 200,000 ₫
50477718 Phạm Văn Quý 2552 200,000 ₫
40681579 Trương Thị Thu Cúc 7594 200,000 ₫
21480816 Lê Minh Quý 5616 200,000 ₫
11820423 Nguyễn Hoàng Phi 9340 200,000 ₫
40750642 Nguyễn Thị Hồng Oanh 2907 200,000 ₫
42213596 Đào Trường Phú 6672 200,000 ₫
16821430 Mai Văn Hùng 845 200,000 ₫
40047669 Hồ Phan Đình Minh 2693 200,000 ₫
18745556 Nguyễn Văn Mạnh 9118 200,000 ₫
22888142 Nguyễn Văn Dương 2573 200,000 ₫
20249607 Nguyễn Hữu Thành 9184 200,000 ₫
15349488 Nguyễn Đức Hiếu 003 200,000 ₫
15455479 Võ Thị Thu Lan 3007 200,000 ₫
20605453 Lâm Phàn Nông 1529 200,000 ₫
19125034 Lê Hồng Phong 5659 200,000 ₫
18538310 Trương Thị Lệ 2036 200,000 ₫
23148511 Võ Quốc Chương 1127 200,000 ₫
41382163 Ngô Thị Liên 0249 200,000 ₫
2899086 Nguyễn Ngọc Mởn Q5 200,000 ₫
40009922 Hồ Ngọc Hiền 1400 200,000 ₫
23082016 Phan Đức Nhân 4477 200,000 ₫
41330861 Phạm Lê Nhân Tâm 8125 200,000 ₫
10664399 Đỗ Đình Khoa 1283 200,000 ₫
23078758 Nguyễn Thanh Phong BD 200,000 ₫
50372766 Nguyễn Thái Bảo 737049 200,000 ₫
20405027 Nguyễn Văn Long 8578 200,000 ₫
18606895 Phạm Thị Thanh Tâm 1764 200,000 ₫
50554953 Trần Huy Tùng 1400 200,000 ₫
40397827 Phan Tấn Thảo 6064 200,000 ₫
50478312 Trần Hữu Nghĩa 6904 200,000 ₫
19172966 Nguyễn Hoài Nam 7728 200,000 ₫
41057242 Đặng Thanh Bình 5004 200,000 ₫
11800518 Trịnh Xuân Thụy 0950 200,000 ₫
40831069 Hồ Tấn Bảo 6408 200,000 ₫
50047365 Nguyễn Thị Kim Phượng 2918 200,000 ₫
16405555 Xinh Minh Đức 401 200,000 ₫
42034096 Lê Thị Tuyết Oanh 0132 200,000 ₫
19092618 Hoàng Việt Khánh 4806 200,000 ₫
22219789 Tôn Thị Ngọc Hoa 7990 200,000 ₫
22236250 Nguyễn Quốc Trung 3803 200,000 ₫
50372781 Huỳnh Thị Thị 8384 200,000 ₫
20250918 Phạm Duy Phương 5241 200,000 ₫
17117785 Nguyễn Huy Vũ 787 200,000 ₫
18473338 Nguyễn Đình Tuấn 6695 200,000 ₫