NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU (Áp dụng từ 15.01.2024)

Thứ 2, 08/01/2024

Quý Tài xế thân mến,

Từ 15.01.2024, ShopeeFood tiến hành điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong hợp đồng Nhà thầu độc lập. Điều chỉnh này nhằm bổ sung mô tả hoặc làm rõ hơn một hoặc một số điều khoản của hợp đồng đã có hiệu lực cũng như KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến chính sách & quy trình hỗ trợ hiện hành của ShopeeFood.

Với bất kỳ câu hỏi và thắc mắc nào, Quý Tài xế có thể xem ngay nội dung những Câu hỏi thường gặp bên dưới để được giải đáp:

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.