[SPX INSTANT - SHOPEE] HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO KHOẢNG CÁCH CHÊNH LỆCH VỚI ĐƠN NHÓM/ĐƠN GHÉP

Thứ 3, 04/06/2024

Quý Tài xế thân mến,

Nếu nhận được đơn nhóm/đơn ghép SPX Instant - Shopee sai khoảng cách/định vị, Tài xế vui lòng thực hiện đo lại khoảng cách theo hướng dẫn sau

Trường hợp Tài xế sử dụng điện thoại Android:

Trường hợp Tài xế sử dụng điện thoại iOS (iPhone):

Tài xế thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 5 phía tương tự như Android, sau đó thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Nếu đơn có chênh lệch giữa khoảng cách thực tế với khoảng cách hiển thị trên Ứng dụng ShopeeFood Driver:

  • NHỎ HƠN hoặc BẰNG 2 KM (đo bằng ứng dụng Google Map theo đường xe máy): Tài xế vui lòng tiếp tục thực hiện đơn hàng.
  • LỚN HƠN 2 KM (đo bằng ứng dụng Google Map theo đường xe máy): Tại màn hình Đang làm, chọn Từ chối → chọn lý do Tính sai km để từ chối đơn hàng.

Trường hợp không thể từ chối đơn với lý do Tính sai km do hết lượt sử dụng, Tài xế vui lòng thực hiện đo lại khoảng cách theo hướng dẫn trên và chụp lại màn hình số kilomet chênh lệch, sau đó chọn Chat với Nhân viên hỗ trợ tại bài viết Tôi cần hỗ trợ chuyển trạng thái đơn hàng.

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.