[TOÀN QUỐC] CẬP NHẬT BỘ QTUX DÀNH CHO TÀI XẾ SHOPEEFOOD ÁP DỤNG TỪ 27.07.2023

Thứ 4, 19/07/2023

Quý Tài xế thân mến,

 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường làm việc công bằng và đảm bảo hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của Quý Tài xế, từ ngày 27.07.2023, ShopeeFood sẽ áp dụng bộ Quy Tắc Ứng Xử (QTUX) mới thay thế cho Bộ QTUX hiện hành.

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 

  1. Tất cả các hình thức quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Ban Giám đốc của Công ty. Tùy theo tình hình thực tế và mức độ nghiêm trọng của từng hành vi, bao gồm các hành vi được quy định hoặc không được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này, Công ty có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy thu toàn bộ phần phí Tài xế được hưởng liên quan đến hành vi vi phạm (nếu có) và/hoặc ngưng hợp tác từ vi phạm lần 01. Quyết định của Công ty là cuối cùng. Đối tác cam kết chấp nhận và thi hành quyết định này.

  2. Thời gian thử thách: Nếu đối tác không tái phạm trong vòng 03 tháng kể từ ngày có hành vi vi phạm gần nhất, thì lần vi phạm tiếp theo sẽ tính là Lần 1.

  3. Nếu số lần vi phạm vượt quá 03 lần đối với các vi phạm có hình thức xử lý lần 03 là khóa tài khoản thì từ lần vi phạm thứ 04, căn cứ vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Công ty có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm việc Ngưng hợp tác vĩnh viễn.

  4. Trong cùng một sự việc, nếu Tài xế có nhiều hành vi vi phạm khác nhau, thì mức xử phạt được xác định bởi hành vi vi phạm có mức độ cao nhất, các hành vi còn lại là tình tiết tăng nặng.

  5. Ngoài các hình thức xử lý quy định trọng Bộ quy tắc ứng xử này, Công ty có quyền chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, xử lý đối với các hành vi nghiêm trọng theo nhận định của Công ty và/hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, Công ty có quyền tạm khóa tài khoản của Tài xế, ngưng hợp tác cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  6. Các trường hợp vi phạm trước thời điểm áp dụng Bộ quy tắc ứng xử này sẽ được áp dụng hình thức xử lý theo các quy định có hiệu lực tại thời điểm đó. Công ty có toàn quyền quyết định việc sửa đổi hoặc bổ sung các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này vào từng thời điểm khác nhau và sẽ thông báo cho Tài xế được biết.

 

ShopeeFood rất mong Quý Tài xế sẽ hợp tác và tuân thủ các nội dung được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này. Mến chúc Quý Tài xế nhiều sức khỏe, vững tay lái - hái doanh thu cao.

 

Trân trọng,

 

Đội ngũ ShopeeFood.