[Toàn quốc] Hướng dẫn sử dụng tính năng CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG

Thứ 6, 27/10/2023

Quý Tài xế thân mến,

Tính năng CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG giúp Tài xế thuận tiện và chủ động hơn cho trong quá trình thực hiện đơn hàng. Theo đó, khi đến Quán để lấy hàng và được Quán thông báo có sự thay đổi trên đơn hàng, Tài xế vui lòng thực hiện theo các quy trình sau.

I. ĐƠN HÀNG SAI GIÁ

Trường hợp đơn hàng bị sai giá do quán chưa cập nhật đúng thông tin thực đơn và giá của từng món ăn, Tài xế thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Sửa đơn tại màn hình chi tiết đơn hàng

Bước 2: Chọn Hết món - Chỉnh sửa giá

Bước 3: Chọn Gọi Khách để thông báo về việc thay đổi giá món

Nếu Khách đồng ý với giá món mới: Tài xế vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Món cần thay đổi giá

Bước 2: Nhập Đơn giá mới và chọn Lưu thay đổi

Bước 3: Chọn Xác nhận và chon Lưu


Nếu Khách không đồng ý với giá món mới: Tài xế vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp > chọn Chat với ShopeeFood tại bài viết Khách muốn hủy đơn hàng và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu giá món cần chỉnh sửa là món tham gia khuyến mãi (món gạch giá), Tài xế vui lòng nhấn Chat với Nhân viên hỗ trợ (CC) để được hỗ trợ nhé.

 

II. HẾT MÓN - CHỈNH SỬA GIÁ

1. Trường hợp Quán hết một số món trong đơn hàng

Bước 1: Chọn Sửa đơn tại màn hình chi tiết đơn hàng và chọn Hết món - Chỉnh sửa giá

Bước 2: Chọn Gọi khách để thông báo về tình trạng hết món và chỉnh sửa đơn hàng

 

Nếu Khách đồng ý tiếp tục đơn hàng: Tài xế vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 1: Chọn Xóa các món đã hết hàng

Bước 2: chọn lý do Quán hết món và chọn Xác nhận

Bước 3: Chọn Xác nhận để xóa món

Bước 4: Chọn Tiếp tục

Bước 5: Chọn Lưu

 


Nếu Khách không đồng ý tiếp tục đơn hàng: Tài xế tiến hành xóa món tương tự như trường hợp 1, tiếp theo TX thực hiện

Bước 1: Chọn Hủy đơn hàng

Bước 2: Chọn lý do Hết một số món và chọn Xác nhận từ chối đơn

Bước 3: Chọn Xác nhận để từ chối đơn hàng

2. Trường hợp Quán hết tất cả món trong đơn hàng

Bước 1: Chọn Sửa đơn tại màn hình chi tiết đơn hàng và chọn Hết Món- Chỉnh sửa giá

Bước 2: Chọn Gọi khách để thông báo về tình trạng hết món. 

Bước 3: Chọn Xóa tất cả các món

Bước 4: Chọn lý do Quán hết món và chọn Xác nhận

Bước 5: Chọn Xác nhận để xóa món

Bước 6: Chọn lý do từ chối Hết tất cả món và chọn Xác nhận từ chối đơn

Bước 7: Chọn Xác nhận để từ chối đơn hàng

3. Lưu ý

  • Nếu đã thực hiện theo hướng dẫn nhưng vẫn không thể huỷ đơn hàng với lý do Hết một số món hoặc Hết tất cả món, Tài xế vui lòng liên hệ trực tiếp với Quán để được hỗ trợ huỷ đơn. Nếu Quán không thể huỷ đơn, Tài xế chọn Chat với ShopeeFood tại bài viết Khách muốn huỷ đơn hàng và cung cấp ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc gọi với Khách/tin nhắn Khách đồng ý huỷ đơn để được hỗ trợ.
  • Tài xế chỉ có thể chỉnh sửa đơn hàng sau khi ĐÃ GỌI ĐIỆN cho Khách để xác nhận.
  • Tài xế sẽ chịu rủi ro đơn hàng nếu báo sai thông tin Quán hết món.

Mến chúc Quý Tài xế nhiều sức khỏe và hoạt động hiệu quả cùng ShopeeFood.

Trân trọng,

Đội ngũ Shopee Food