Xin chào! Bạn cần được hỗ trợ?

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm câu trả lời bằng cách gõ câu hỏi hoặc từ khóa vào bên dưới

Điều khoản - Chính sách - Câu hỏi thường gặp

Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Quý Tài xế thân mến

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, kèm theo đó, công việc giao hàng của Tài xế không bị gián đoạn, Công ty luôn khuyến khích Quý Tài xế nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tác phong phục vụ lịch sự, ân cần và chuyên nghiệp. Bộ Quy tắc ứng xử tập hợp chi tiết các nội quy – quy định từ công ty để Tài xế nắm thông tin quy định hiện hành và có hướng ứng xử phù hợp trong quá trình hợp tác cùng công ty. Tất cả những hành vi vi phạm quy định đều sẽ bị xử lý.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Tất cả Tài xế ShopeeFood thực hiện việc giao - nhận đơn hàng trên toàn quốc.

THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ 27.07.2023 đến khi có thông báo mới

QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Tất cả các hình thức quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Ban Giám đốc của Công ty. Tùy theo tình hình thực tế và mức độ nghiêm trọng của từng hành vi, bao gồm các hành vi được quy định hoặc không được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này, Công ty có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy thu toàn bộ phần phí Tài xế được hưởng liên quan đến hành vi vi phạm (nếu có) và/hoặc ngưng hợp tác từ vi phạm lần 01. Quyết định của Công ty là cuối cùng. Đối tác cam kết chấp nhận và thi hành quyết định này.

  2. Thời gian thử thách: Nếu đối tác không tái phạm trong vòng 03 tháng kể từ ngày có hành vi vi phạm gần nhất, thì lần vi phạm tiếp theo sẽ tính là Lần 1.

  3. Nếu số lần vi phạm vượt quá 03 lần đối với các vi phạm có hình thức xử lý lần 03 là khóa tài khoản thì từ lần vi phạm thứ 04, căn cứ vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Công ty có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm việc Ngưng hợp tác vĩnh viễn.

  4. Trong cùng một sự việc, nếu Tài xế có nhiều hành vi vi phạm khác nhau, thì mức xử phạt được xác định bởi hành vi vi phạm có mức độ cao nhất, các hành vi còn lại là tình tiết tăng nặng.

  5. Ngoài các hình thức xử lý quy định trọng Bộ quy tắc ứng xử này, Công ty có quyền chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, xử lý đối với các hành vi nghiêm trọng theo nhận định của Công ty và/hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, Công ty có quyền tạm khóa tài khoản của Tài xế, ngưng hợp tác cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  6. Các trường hợp vi phạm trước thời điểm áp dụng Bộ quy tắc ứng xử này sẽ được áp dụng hình thức xử lý theo các quy định có hiệu lực tại thời điểm đó. Công ty có toàn quyền quyết định việc sửa đổi hoặc bổ sung các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này vào từng thời điểm khác nhau và sẽ thông báo cho Tài xế được biết.

 

Trân trọng, 

Đội ngũ ShopeeFood.

Điều khoản dịch vụ

 

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. GIỚI THIỆU

1.1 Chào mừng đến với ứng dụng di động ShopeeFood - Đối tác Tài xế dành cho Tài xế (“ShopeeFood - Đối tác Tài xế”). Trước khi sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc tạo tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế (“Tài khoản”), Tài xế vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Cổ phần Foody (“Foody”) và các công ty liên kết của Foody (sau đây được gọi riêng là “Foody”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm: (a) các dịch vụ được cung cấp bởi ShopeeFood - Đối tác Tài xế và/hoặc bởi đơn vị do Foody ủy quyền cung cấp dịch vụ có sẵn trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, và (b) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc các dịch vụ liên quan đến ShopeeFood - Đối tác Tài xế (“Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc Tài xế sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

1.2 Dịch Vụ bao gồm: dịch vụ cho phép người dùng (“Tài xế”) nhận thông tin liên quan đến đơn hàng để cung cấp dịch vụ giao nhận cho Khách hàng của Foody (“Khách hàng”) và các tính năng kèm theo để hỗ trợ Tài xế cung cấp dịch vụ giao nhận.

1.3 Trước khi trở thành Tài xế, người dùng cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4 Foody bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quyền tự quyết của mình và/hoặc quy định pháp luật. Foody không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản chính thức. Foody có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Tài xế đối với một phần hoặc toàn bộ ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc Dịch Vụ của ShopeeFood - Đối tác Tài xế mà không cần thông báo trước hay chịu trách nhiệm.

1.5 ShopeeFood - Đối tác Tài xế bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập của Tài xế tới ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

 

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI SHOPEEFOOD-ĐỐI TÁC TÀI XẾ, TÀI XẾ ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

 

NẾU TÀI XẾ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO SHOPEEFOOD - ĐỐI TÁC TÀI XẾ. DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA SHOPEEFOOD - ĐỐI TÁC TÀI XẾ ĐỀU KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI. CHÚNG TÔI SẼ KHÓA BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO TRÊN SHOPEEFOOD - ĐỐI TÁC TÀI XẾ SỬ DỤNG HOÀN TOÀN BỞI ĐỐI TƯỢNG DƯỚI 18 TUỔI NHƯ VẬY.

 

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Foody coi trọng việc bảo mật thông tin của Tài xế. Để bảo vệ quyền lợi Tài xế, Foody cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại ShopeeFood - Đối tác Tài xế để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Foody thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Tài xế (“Thông Tin Tài xế”).

 

3. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT – TÍNH NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT (FACE ID)

3.1. Để sử dụng Dịch Vụ, người dùng phải thực hiện các thủ tục đăng ký để trở thành Tài xế của Foody. Khi đã trở thành Tài xế của Foody, Foody sẽ cấp cho Tài xế một tài khoản (“Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế”). Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế có liên kết với số điện thoại do Tài xế cung cấp. Tài xế đăng nhập Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế bằng cách nhập mã xác thực OTP được gửi qua số điện thoại đã liên kết. Tài xế có thể sử dụng Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế để truy cập vào các Dịch Vụ được cung cấp trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

3.2. Tài xế đồng ý (a) đảm bảo Tài xế sẽ đăng xuất khỏi Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế sau mỗi phiên đăng nhập trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, và (b) thông báo ngay lập tức với Foody nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế của Tài xế. Tài xế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên đăng nhập và Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do Tài xế thực hiện. Foody không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Tài xế.

3.3. Trong quá trình sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Tài xế có thể được yêu cầu nhận diện khuôn mặt để xác minh người dùng. Hình chụp khuôn mặt tức thời của Tài xế sẽ được so sánh với hình đăng ký để đảm bảo người dùng hợp lệ. Thất bại trong việc nhận diện khuôn mặt có thể dẫn đến việc Tài xế không thể sử dụng Dịch Vụ tạm thời hay vĩnh viễn tùy theo quyết định của Foody sau khi điều tra vụ việc.

3.4. Tài xế đồng ý rằng Foody có toàn quyền khóa, tạm ngưng, xóa Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế của Tài xế căn cứ theo các quy định, chính sách của Foody. Ngoài ra, việc sử dụng Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế với bất kỳ mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng nào có thể được chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Tài xế. Trường hợp có tranh chấp liên quan đến Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc việc sử dụng của Tài xế đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, Foody có quyền tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế như vậy ngay lập tức mà có thể hoặc không cần thông báo.

3.5. Tài xế có thể yêu cầu xóa Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế bằng cách thỏa thuận với Foody về việc chấm dứt hợp tác cung cấp dịch vụ giao nhận và hoàn tất tất cả các thủ tục để chấm dứt hợp tác. Bất kể việc xóa Tài khoản như vậy, Tài xế vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ việc vận chuyển hàng hóa hay giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc trong khi Tài khoản bị xóa). Foody không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Tài xế miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Foody.

 

4. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

4.1. Quyền được phép sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Tài xế vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các quy định, chính sách khác của Foody. Trong trường hợp đó, Foody có thể chấm dứt việc sử dụng của Tài xế và có thông báo đến Tài xế về vấn đề này.

4.2. Foody trao cho Tài xế quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế đều thuộc sở hữu của Foody và/hoặc bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào ShopeeFood - Đối tác Tài xế được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào ShopeeFood - Đối tác Tài xế được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, Tài xế đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, ShopeeFood - Đối tác Tài xế và Nội Dung. Tài xế đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phóng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, ShopeeFood - Đối tác Tài xế và Nội Dung. Tài xế không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội Dung mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Foody. Ngoài ra, Tài xế đồng ý rằng Tài xế sẽ không sử dụng bất kỳ phần mềm, chương trình do thám hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Foody.

4.3. Tài xế không được phép:

- Truyền tải, công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

- Vi phạm pháp luật, quyền lợi của Foody và/hoặc bên thứ ba;

- Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

- Sử dụng Dịch Vụ, Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

- Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

- Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Foody;

- Sử dụng Dịch Vụ, Nội Dung nhằm phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

- Sử dụng Dịch Vụ, Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

- Mở và vận hành nhiều Tài khoản Tài xế khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

- Truy cập ShopeeFood - Đối tác Tài xế thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự;

- Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống của ShopeeFood - Đối tác Tài xế và/hoặc bất cứ chức năng nào trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế;

- Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Foody áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Foody;

- Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài khoản của Tài xế khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

- Truyền tải, công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Tài xế không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

- Truyền tải, công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền (quyền tác giả) hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

- Truyền tải, công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

- Truyền tải, công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, mã độc hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

- Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Tài xế khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Tài xế khác;

- Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Tài xế khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với ShopeeFood - Đối tác Tài xế;

- Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

- Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

- Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan;

- Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

- Xâm phạm các quyền của Foody, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

- Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Tài xế khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

- Liệt kê các hàng hóa xâm phạm bản quyền (quyền tác giả), nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

4.4. Tài xế hiểu rằng các nội dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra nội dung đó. Điều đó nghĩa là Tài xế, không phải Foody, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung mà Tài xế truyền tải, công khai trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Tài xế hiểu rằng bằng cách sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Tài xế có thể gặp phải nội dung mà Tài xế cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Foody sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải, công khai trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

4.5. Tài xế thừa nhận rằng Foody và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào Tài xế đã truyền tải, công khai. Không giới hạn ở những điều trên, Foody và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ này; (ii) trường hợp Foody nhận được khiếu nại về Nội Dung; (iii) trường hợp Foody nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. Foody có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Tài xế của ShopeeFood - Đối tác Tài xế, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tài xế đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Tài xế thừa nhận rằng mình không phải và trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc gửi cho ShopeeFood - Đối tác Tài xế, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các diễn đàn trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế (nếu có) hoặc trên các phần khác của ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

4.6. Tài xế thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Foody có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Foody hoặc theo quan điểm của Foody thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các quy định pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Tài xế liên quan đến Dịch Vụ, Nội Dung; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Foody, Tài xế và/hoặc cộng đồng.

 

5. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

5.1. Việc vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này có thể dẫn tới một số hành động của Foody, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

- Đình chỉ và/hoặc chấm dứt Tài khoản ShopeeFood - Đối tác Tài xế theo Bộ Quy tắc ứng xử;

- Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

- Cáo buộc hình sự.

5.2. Nếu phát hiện bất cứ Tài xế nào có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này, bất cứ ai cũng có thể liên hệ ShopeeFood - Đối tác Tài xế tại đây.

 

6. SỬ DỤNG VÍ CỦA TÀI XẾ

6.1. ShopeeFood - Đối tác Tài xế cung cấp tính năng Ví của Tài xế (“Ví Tài xế”) bao gồm tài khoản chính và tài khoản ký quỹ:

- Tài khoản chính là một công cụ cho phép ghi nhận, theo dõi thông tin số tiền các giao dịch phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ giao nhận của Tài xế thông qua ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Các tính năng chính của Tài khoản chính bao gồm: xem số dư, xem lịch sử giao dịch, đặt lệnh rút tiền, nạp tiền.

- Tài khoản ký quỹ là công cụ ghi nhận khoản tiền cọc Tài xế đóng về Công ty. Các tính năng chính của Tài khoản ký quỹ bao gồm: xem số dư, xem lịch sử giao dịch, đặt lệnh nạp tiền.

Trong từng trường hợp và với thông báo trước, Foody có thể cấn trừ từ Ví Tài xế các khoản công nợ còn tồn đọng giữa Tài xế và Foody trong quá trình hợp tác.

Ví Tài xế ShopeeFood - Đối tác Tài xế theo đây được xem là căn cứ xác định công nợ phải thu hoặc công nợ phải trả của Tài xế đối với Foody tại mỗi thời điểm bất kỳ:

- Tài xế phát sinh khoản phải thu từ Foody khi phát sinh thu nhập từ dịch vụ giao hàng và/hoặc tiền hàng Tài xế đã ứng trước trả cho Quán.

- Tài xế phát sinh khoản phải trả cho Foody bao gồm nhưng không giới hạn các khoản tiền hàng đã thu từ Khách hàng, khoản phạt vi phạm trong hoạt động giao hàng và nghĩa vụ thuế (nếu có).

Để làm rõ khái niệm công nợ, công nợ còn phải thu hoặc thanh toán của Tài xế là số dư thể hiện trên Ví Tài xế sau khi đã cấn trừ các khoản phải thu và các khoản phải trả vào thời điểm phát sinh giao dịch trên ứng dụng. Trường hợp số dư trên Ví Tài xế âm được hiểu là Tài xế có nghĩa vụ phải trả đối với Foody và Tài xế sẽ phải tuân thủ theo quy định tại điều 7.5 để bảo đảm hoạt động liên tục.

6.2. Vào từng thời điểm, Ví Tài xế được liên kết với kênh thanh toán của một hoặc nhiều bên thứ ba để thực hiện giao dịch như sau:

- Liên kết tài khoản ngân hàng đối tác của Công ty: Hình thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng chỉ dành cho Tài xế có tài khoản mở tại các ngân hàng có liên kết với tài khoản ngân hàng của Foody.

- Ví điện tử ShopeePay: Ví điện tử ShopeePay được tích hợp sẵn trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế được sử dụng để hỗ trợ Tài xế có Ví điện tử ShopeePay có thể dễ dàng chuyển tiền, rút tiền, thực hiện thanh toán đối với các giao dịch phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ giao nhận của Tài xế thông qua ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

- Chuyển khoản ngân hàng: Mỗi Tài xế sẽ được đối tác của Công ty cung cấp tài khoản ngân hàng định danh có sẵn thông tin trong Ví, mã này chỉ có thể hỗ trợ nạp tiền thông qua hình thức chuyển khoản.

- Thẻ ngân hàng nội địa NAPAS: Hình thức thanh toán qua thẻ nội địa NAPAS dành cho Tài xế sở hữu loại thẻ ATM có in dòng chữ NAPAS phía trên và có đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến (internet banking).

- Các hình thức thanh toán khác: Theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

Foody không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Tài xế phải chịu từ lỗi của Tài xế khi sử dụng phương thức thanh toán được liệt kê ở khoản 6.2 ở trên.

 

7. DỊCH VỤ GIAO NHẬN

7.1. Dịch vụ giao nhận là dịch vụ được thực hiện bởi Tài xế dưới sự quản lý của Foody để vận chuyển hàng hóa đến Khách hàng. Thỏa thuận cụ thể về việc cung cấp dịch vụ giao nhận giữa Tài xế và Foody được thể hiện trong hợp đồng riêng được ký kết và xác nhận bởi hai bên.

7.2. Thông qua ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Tài xế có thể nhận các thông tin liên quan đến đơn hàng để cung cấp dịch vụ giao nhận cho Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin hàng hóa cần giao, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao hàng, thông tin liên hệ của Khách hàng, thời gian giao hàng, khoảng cách di chuyển từ nơi lấy hàng đến nơi giao hàng, tiền ship đơn hàng, số tiền hàng cần trả quán, số tiền hàng phải thu khách, ghi chú đơn hàng, trạng thái đơn hàng…

7.3. Quy trình giao nhận thông qua ShopeeFood - Đối tác Tài xế:

7.3.1. Quy trình thực hiện đơn Food/Fresh: Tài xế thực hiện theo quy trình được quy định tại đây.

7.3.2. Quy trình thực hiện đơn SPX Instant: Tài xế thực hiện theo quy trình được quy định tại đây.

7.4. Quy định về Đặt Cọc:

7.4.1. Để đảm bảo được thực hiện đơn hàng, Tài xế phải đặt cọc trước một khoản tiền theo quy định, chính sách của Công ty Cổ phần Foody tại từng thời điểm. Khoản tiền đặt cọc này được xem như một khoản bảo đảm cho Tài xế được Foody giao cho thực hiện các đơn hàng (Sau đây gọi là “Khoản Đặt Cọc”). Khoản Đặt Cọc này sẽ được thông báo đến Tài xế thông qua Ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế tại từng thời điểm. Khoản Đặt Cọc này được ghi nhận & hiển thị ở Tài khoản ký quỹ trên ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

7.4.2. Tài xế theo đây đồng ý và ủy quyền không hủy ngang cho Foody được toàn quyền cấn trừ Khoản Đặt Cọc này vào các khoản tiền nợ của Tài xế hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Tài xế giữ thay cho Foody tại từng thời điểm vào bất kỳ lúc nào mà không cần sự chấp thuận của Tài xế. Tài xế đồng ý rằng các quyền của Foody theo khoản này là độc lập với nghĩa vụ thanh toán của Tài xế theo thỏa thuận giữa Tài xế và Foody.

7.4.3. Khoản Đặt Cọc sẽ được hoàn lại cho Tài xế, không tính lãi, tại thời điểm chấm dứt hợp tác một cách hợp lệ theo hợp đồng đã được ký kết và xác nhận bởi Tài xế và Foody, sau khi cấn trừ tất cả các khoản tiền chưa được thanh toán bởi Tài xế (nếu có). Foody sẽ hoàn trả Khoản Đặt Cọc này trong vòng 15 ngày sau khi Tài xế hoàn tất thanh toán các khoản phải thanh toán cho Foody.

Những nội dung nào không được đề cập trong Quy định này sẽ được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ, các văn bản được ký bởi các bên (nếu có), và các Chính sách của Foody dành cho Tài xế.

7.4.4. Cấn trừ tiền cọc:

Trong trường hợp Tài xế không hoạt động quá 1 (một) năm kể từ ngày gần nhất phát sinh đơn hàng cuối cùng, Foody được quyền cấn trừ Khoản Đặt Cọc với tất cả các khoản tiền chưa được thanh toán bởi Tài xế (nếu có).

7.4.5. Xử lý số dư công nợ sau cấn trừ tiền cọc:

Trong trường hợp Tài xế không hoạt động quá 3 (ba) năm kể từ ngày gần nhất phát sinh đơn hàng cuối cùng, Foody được quyền xử lý số dư công nợ sau khi đã cấn trừ tiền cọc. Cụ thể:

7.4.5.1. Trường hợp Khoản Đặt Cọc đủ để sau khi cấn trừ các khoản tiền chưa được Tài xế thanh toán có số dư dương: Foody sẽ tiến hành liên hệ và hoàn trả khoản tiền còn thừa cho Tài xế.

7.4.5.2. Trường hợp Khoản Đặt Cọc không đủ để cấn trừ các khoản tiền chưa được Tài xế thanh toán: Foody sẽ tiến hành liên hệ và buộc Tài xế có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Foody.

7.5. Quy định thời gian hoạt động và việc duy trì số dư dương trên Ví Tài xế:

7.5.1. Để đảm bảo việc nhận đơn hàng không bị gián đoạn, Tài xế ShopeeFood cần đảm bảo tính hoạt động liên tục. Tài khoản Tài xế sẽ bị tạm ngừng khả năng nhận đơn nếu không hoàn thành bất kỳ đơn hàng nào trong 120 ngày gần nhất.

7.5.2. Tài xế cần đảm bảo tổng số dư trên Ví Tài xế luôn là số dương, nghĩa là Tài xế không có công nợ phải trả đối với Foody. Trong trường hợp số dư Ví Tài xế bị âm, Foody sẽ thông báo trên ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế của Tài xế để Tài xế nhận biết và thực hiện các thao tác cần thiết để dịch vụ không gián đoạn.

 

8. PHÍ

8.1. Nếu Điều Khoản Dịch Vụ này, thỏa thuận và/hoặc hợp đồng riêng biệt giữa các bên (nếu có) không có quy định nào khác hoặc các bên không có thỏa thuận nào khác, Tài xế không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

8.2. Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Tài xế thừa nhận và đồng ý rằng Foody có thể khấu trừ các khoản thuế, phí phải trả của Tài xế.

 

9. PHẢN HỒI

Foody luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Tài xế nhằm giúp Foody cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Foody dưới đây:

- Phản hồi có thể được Tài xế gửi trực tiếp trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc gửi qua email của Foody.

- Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

- Tài xế liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

- Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

 

10.LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

10.1. Foody KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ, ShopeeFood - Đối tác Tài xế HOẶC CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐÓ LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG LÚC, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, RẰNG CÁC LỖI PHÁT SINH, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG ShopeeFood - Đối tác Tài xế VÀ/HOẶC MÁY CHỦ SẼ SẴN CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG AN TOÀN VỚI VI RÚT, PHẦN MỀM GIÁN ĐIỆP, MÃ ĐỘC HOẶC BẤT CỨ MÃ, LỆNH, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÀNH TỐ CÓ HẠI NÀO KHÁC.

10.2. TÀI XẾ CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH TỪ HOẶC NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA ShopeeFood - Đối tác Tài xế VÀ/HOẶC DỊCH VỤ ShopeeFood - Đối tác Tài xế SẼ THUỘC VỀ TÀI XẾ TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

 

11. CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

11.1. TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP NÀO RÀNG BUỘC FOODY CHỊU TRÁCH NHIỆM DÙ PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỖI (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HOẶC BỊ QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC), HOẶC NGUYÊN NH N KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐỐI VỚI:

(i) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (ii) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (iii) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (iv) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (v) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (vi) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC

BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC NGOÀI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ShopeeFood - Đối tác Tài xế HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI FOODY ĐÃ ĐƯỢC CHO HAY VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

11.2. TÀI XẾ THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA TÀI XẾ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỰ CỐ HOẶC SỰ KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA TÀI XẾ VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

11.3. BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN, TRƯỜNG HỢP FOODY, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA FOODY ĐỐI VỚI TÀI XẾ HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN CỦA (A) THU NHẬP CỦA TÀI XẾ THEO ĐƠN HÀNG LIÊN QUAN VÀ GIÁ TRỊ MÀ TÀI XẾ ĐÃ ỨNG TRƯỚC THEO ĐƠN HÀNG LIÊN QUAN (NẾU CÓ) HOẶC (B) KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

11.4. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NH N DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA FOODY HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA FOODY MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

 

12. LIÊN KẾT HOẶC TÍCH HỢP VỚI NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

12.1. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế sẽ có thể khiến Tài xế thoát khỏi ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Các đường dẫn này được cung cấp mang tính chất xã giao, và các trang điện tử truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Foody dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Tài xế phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. Foody dù bất kỳ hình thức nào, không chịu trách nhiệm đối với những nội dung của bất kỳ trang điện tử nào được dẫn truyền hoặc bất kỳ đường dẫn nào trên những trang điện tử đó. Foody cung cấp các đường dẫn này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Foody đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

12.2. ShopeeFood - Đối tác Tài xế và/hoặc Dịch Vụ của Foody có thể được tích hợp trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba. Khi sử dụng Dịch Vụ trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, Tài xế đồng thời đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba đó. Tài xế cũng đồng ý rằng Foody không chịu trách nhiệm về dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc tính chính xác của hàng hóa/dịch vụ, bao gồm các chức năng, độ tin cậy, an ninh, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các nền tảng hoặc trang web bên thứ ba đó.

12.3. Khi Tài xế sử dụng Dịch Vụ trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân, mà Tài xế đã cung cấp cho Foody, cho bên thứ ba trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để xử lý yêu cầu của chính Tài xế và trong trường hợp đó, các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba cũng sẽ phải tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi.

12.4. Trong trường hợp Tài xế tự cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Foody, thông qua các cổng thông tin được phát triển bởi bên thứ ba, nghĩa là Tài xế đồng ý rằng mọi tiết lộ, việc sử dụng, thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Tài xế sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

 

13. ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

13.1. Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Như vậy, Foody không chịu trách nhiệm, và cũng không phải, thường xuyên giám sát hoặc kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Tài xế đồng ý giữ vô hại cho Foody trước tất cả các hành động, khiếu nại của bên thứ ba, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Tài xế, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề Người Bán đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.

13.2. Ngoài ra, ShopeeFood - Đối tác Tài xế có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Foody. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Foody không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Foody khuyến khích Tài xế tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Tài xế thừa nhận rằng Foody không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc Tài xế sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hay ứng dụng nào. Ngoài ra Tài xế thừa nhận và đồng ý rằng Foody có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của Tài xế, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

 

14. KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA TÀI XẾ

Tài xế khẳng định và đảm bảo rằng:

- Tài xế sở hữu năng lực, quyền và khả năng hợp pháp để đọc, hiểu, chấp thuận và tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ này; và

- Tài xế chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

 

15. BỒI THƯỜNG

 

Tài xế đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây thiệt hại cho Foody, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Foody (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến (a) bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hoạt động đó, (b) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (c) việc Tài xế sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (d) vi phạm của Tài xế đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (e) bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải, công khai bởi Tài xế.

 

16. TÍNH RIÊNG RẼ

 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

 

17. LUẬT ÁP DỤNG

 

Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến Foody hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

 

18. QUY ĐỊNH CHUNG

Tài xế đồng ý và Foody bảo lưu tất cả các quyền sau đây:

- Foody có quyền chỉnh sửa Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Việc Tài xế tiếp tục sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành trong và được xem là việc Tài xế đã chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

- Tài xế không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Tài xế theo đây.

- Không một quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ tạo thành liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Tài xế và Foody.

- Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Foody không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Foody vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thực thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

- Điều Khoản Dịch Vụ này, tất cả các quyền và nghĩa vụ của Foody theo Điều Khoản Dịch Vụ này có thể được chuyển nhượng, chuyển giao, hoán đổi, hoặc thương lượng ngược lại bởi Foody cho bên được chỉ định bởi Foody mà không cần có sự cho phép hoặc chấp thuận của Tài xế. Tài xế cam kết thực hiện tất cả các công việc và ký kết các tài liệu cần thiết để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng, chuyển giao, hoán đổi hoặc thương lượng này.

- Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Foody và Tài xế mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Foody (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Foody hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Foody).

18.7. Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

Tài xế đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

Nếu Tài xế có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, vui lòng liên hệ Foody tại đây.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến Foody: tại đây.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.

Cập nhật lần cuối ngày: 15 tháng 01 năm 2024

Điều khoản dịch vụ Tài xế khu vực

1. Giới thiệu

Điều khoản Dịch vụ Tài xế Khu vực (“Điều khoản Dịch vụ Tài xế Khu vực”) này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Tài xế và Công ty Cổ phần Foody (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Foody”). Điều Khoản Dịch vụ Tài xế Khu vực áp dụng khi Tài xế tham gia Chương trình thí điểm mô hình Tài xế khu vực (như được định nghĩa ở bên dưới). Điều Khoản Dịch vụ Tài xế Khu vực này sẽ bổ sung cho các Điều Khoản Dịch Vụ Foody khác, mà trong đó Điều Khoản Dịch vụ Tài xế Khu vực này sẽ là một phần không tách rời - vui lòng đọc Điều Khoản Dịch Vụ Foody có sẵn trên Trang Web https://driver.shopeefood.vn với những thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Tài xế.

Chương trình thí điểm mô hình Tài xế khu vực là chương trình được tổ chức theo mô hình các đơn hàng được tập trung theo từng khu vực nhằm mục đích giảm thời gian giao hàng của Tài xế để tăng trải nghiệm khách hàng.

BẰNG CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO ỨNG DỤNG ShopeeFood - Đối tác Tài xế VÀ NHẤN NÚT “CHECK IN”, TÀI XẾ ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG VÀ ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ TÀI XẾ KHU VỰC NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY (NẾU CÓ) VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN. NẾU TÀI XẾ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ TÀI XẾ KHU VỰC NÀY, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG NHẬP VÀO ỨNG DỤNG ShopeeFood - Đối tác Tài xế VÀ NHẤN NÚT “CHECK IN”.

2. Mức Doanh thu dành cho Tài xế

- Doanh thu của Tài xế là các khoản thu nhập mà Tài xế có được từ việc cung cấp Dịch vụ Hợp tác và các khoản thu nhập khác có điều kiện (nếu có) bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện dịch vụ trong điều kiện thời tiết xấu và/hoặc trong các điều kiện đặc biệt; và/hoặc theo các mô hình hợp tác cụ thể.

- Số tiền này được thể hiện công khai và Tài xế xác nhận đồng ý trên Ứng dụng trước khi thực hiện Dịch vụ Hợp tác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên.

- Để làm rõ, khoản Doanh thu của Tài xế đã bao gồm các khoản phí, thuế phải trả theo quy định mà Tài xế phải chịu.

- Chi tiết về Mức Doanh thu dành cho Tài xế vui lòng tham khảo tại Chính sách HUB.

- Công ty bảo lưu quyền thay đổi các quy định này tùy theo tình hình hoạt động.

3. Cam kết của Nhà Thầu

- Tài xế cam kết thời gian hoạt động tối thiểu, cam kết khu vực đăng ký hoạt động, cam kết tỷ lệ nhận đơn và điều khoản khác theo quy định của Công ty trong một tuần để được tiếp tục tham gia Chương trình thí điểm mô hình Tài xế khu vực cho tuần tiếp theo.

- Trường hợp Tài xế không thực hiện đúng và đủ một trong các cam kết như trên, tùy theo quyết định của mình, Công ty có quyền hạn chế phạm vi hoạt động trong Chương trình của Tài xế, hoặc chấm dứt hợp tác Chương trình với Tài xế ngay lập tức bằng thông báo mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với điều kiện là Công ty có nghĩa vụ chi trả đối với các đơn hàng đã hoàn thành.

- Chi tiết về các cam kết được nêu tại Chính sách HUB.

- Ngoài ra, tùy từng thời kỳ và theo định hướng phát triển, Công Ty có thể ban hành các chính sách thu nhập có điều kiện liên quan đến Chương trình. Tài xế tại đây hiểu rằng Công Ty có toàn quyền liên quan đến việc ban hành, thay đổi và hủy bỏ chính sách thu nhập có điều kiện này. Chi tiết được thông tin tại Chính sách HUB.

4. Quy định chung

Tài xế đồng ý và Foody bảo lưu tất cả các quyền sau đây:

4.1. Foody có quyền chỉnh sửa Điều khoản Dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Điều khoản Dịch vụ được chỉnh sửa lên ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Việc Tài xế tiếp tục check in sau thời điểm có sự chỉnh sửa được hiểu là Tài xế đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

4.2. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Foody không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Foody vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thực thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

4.3. Các điều khoản được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều khoản Dịch vụ này cấu thành sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng nhà thầu độc lập và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo Điều khoản Dịch vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong Điều khoản Dịch vụ này.

4.4. Trường hợp Tài xế mong muốn chấm dứt tham gia Chương trình này, Tài xế phải thông báo bằng cách gửi báo cáo tại bài viết Tôi muốn ngừng tham gia HUB qua Trung tâm Trợ giúp phiên bản website hoặc trên ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Nếu việc gửi báo cáo là hợp lệ, việc chấm dứt hợp tác sẽ có hiệu lực muộn nhất là sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Tài xế gửi báo cáo. Công Ty sẽ giải quyết quyền lợi của Tài xế liên quan đến Chương trình này trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực. Kể từ khi Tài xế thông báo chấm dứt tham gia Chương trình này và đến khi việc chấm dứt hợp tác có hiệu lực, Tài xế vẫn sẽ vẫn chịu sự ràng buộc theo thỏa thuận tại Phụ lục này.

Khi nhận được thông báo chuyển đổi về loại hình hoạt động tự do thành công, Tài xế cần check-in và sẵn sàng nhận đơn ngay để tránh bị trừ điểm lỗi không hoạt động.

Từ ngày 01.06.2022, Công ty chỉ giải quyết yêu cầu ngưng hoạt động Chương trình Tài xế khu vực của Tài xế sau 30 ngày kể từ ngày Tài xế được chuyển đổi sang loại hình hoạt động Tài xế khu vực.

4.5. Thời hạn tham gia Chương trình: Không giới hạn thời gian được tính từ ngày Tài xế được Foody thông báo tham gia thành công cho đến khi Tài xế nhận thông báo rời HUB.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.

 

 

 

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. GIỚI THIỆU

1.1. Ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế được điều hành bởi Công ty Cổ phần Foody, các chi nhánh trực thuộc, các tổ chức liên quan và/hoặc bên được uỷ quyền hợp pháp của Foody (sau đây được đề cập riêng là “Foody”, và đề cập chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi” trong Chính sách này). Foody cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người dùng trên Ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế (sau đây được đề cập chung là “ShopeeFood - Đối tác Tài xế”). Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (sau đây đề cập là "Chính sách Bảo mật" hay "Chính sách") được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Người dùng cho Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này một cách cẩn thận. Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng xem phần "Thắc mắc? Liên hệ với Chúng tôi" ở Mục 16 của Chính Sách Bảo Mật này.

1.2. Bằng cách đăng ký tài khoản hoặc truy cập vào ShopeeFood - Đối tác Tài xế, sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ, tính năng mà Chúng tôi cung cấp trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế (sau đây đề cập chung là “Dịch vụ”), Người dùng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu tại hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Người dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Người dùng được hiểu là Người dùng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.

2. FOODY THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

2.1. “Dữ liệu cá nhân” là các thông tin, dù đúng hay sai, về một cá nhân - người có thể được xác định danh tính từ thông tin đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, thông tin thiết bị di động, thông tin đăng ký xe, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ, thông tin liên lạc, hình ảnh đại diện v.v….

2.2. Chúng tôi sẽ/có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của Người dùng khi:

a. Người dùng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa Người dùng với Chúng tôi, hoặc khi Người dùng sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi;

b. Người dùng tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;

c. Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, Người dùng có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, Người dùng có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của Người dùng. Nếu Người dùng cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ, Người dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người dùng đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ liệu cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính sách này;

d. Người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc tương tác, sử dụng các Dịch vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế;

e. Người dùng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi;

f. Người dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi, góp ý, khảo sát hoặc khiếu nại về Dịch vụ;

g. Người dùng tham gia vào một cuộc thi do Chúng tôi tổ chức;

h. Người dùng gửi Dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;

i. Và bất cứ trường hợp, tình huống nào khác mà Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được cung cấp, tiết lộ cho Chúng tôi với hành vi tương tác có hoặc không có chấp thuận rõ ràng của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

Với việc sử dụng và tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Người dùng thừa nhận đã biết về các khả năng thu thập Dữ liệu cá nhân và đồng ý các Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được thu thập theo bất cứ cách nào hợp pháp được đề cập trong Chính sách này.

2.3. Khi Người dùng truy cập, sử dụng hoặc tương tác với ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về thiết bị của Người dùng và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị với sự cho phép của Người dùng. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, hoặc mã định danh thiết bị di động (IMEI) cho thiết bị của Người dùng, địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), lịch sử truy cập vào ShopeeFood - Đối tác Tài xế, danh sách các ứng dụng khác trên cùng thiết bị, thông tin về tính nguyên bản không bị chỉnh sửa của thiết bị... Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục Đích (được quy định tại Điều 7.1 dưới đây).

2.4. ShopeeFood - Đối tác Tài xế có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của Người dùng bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v.. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều Mục Đích bao gồm cả các Dịch vụ dựa trên địa điểm do Người dùng yêu cầu hoặc cung cấp cho Người dùng những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép Người dùng chia sẻ vị trí của Người dùng cho Người dùng khác. Đối với hầu hết các thiết bị di động, Người dùng có thể rút lại sự cho phép lấy thông tin vị trí của Người dùng thông qua mục cài đặt điện thoại. Nếu Người dùng có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ xác định vị trí trên thiết bị di động của Người dùng, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, trường hợp này có thể có nghĩa rằng Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Người dùng, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Người dùng và/hoặc hợp đồng Người dùng có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng.
Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Họ tên;

- Số điện thoại di động;

- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân,...);

- Ngày tháng năm sinh;

- Thông tin đăng ký xe (loại xe, biển số,…);

- Địa chỉ email (nếu chọn đăng nhập bằng email);

- Địa chỉ liên lạc;

- Số tài khoản ngân hàng;

- Vị trí của bạn (để xác định các vị trí nhận đơn hàng và sự thay đổi chuyến đi bất thường);

- Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển);

- Thông tin về cách bạn tương tác với ShopeeFood - Đối tác Tài xế Ứng dụng của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);

- Thông tin thiết bị (như vị trí GPS, thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP và tên các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình);

- Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong Ứng dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế của chúng tôi;

- Hình ảnh đại diện, hình chụp check in;

- Bất kỳ thông tin nào khác về Người dùng khi Người dùng đăng nhập và/hoặc sử dụng Dịch vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, thời điểm Người dùng sử dụng các Dịch vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế.

3. TÀI KHOẢN

Để sử dụng Dịch vụ, Người dùng sẽ được Foody cung cấp một tài khoản Người dùng và Người dùng sẽ phải cung cấp một số Dữ liệu cá nhân. Tài khoản Người dùng bao gồm tên Người dùng, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu đăng nhập vào tài khoản. Tên Người dùng và mật khẩu của Người dùng sẽ được sử dụng để Người dùng có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của Người dùng. Ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thêm một số thông tin không bắt buộc như giới tính, ảnh đại diện.

4. TRUY CẬP ShopeeFood - Đối tác Tài xế

Như với hầu hết các ứng dụng khác, thiết bị của Người dùng có thể sẽ gửi đến ShopeeFood - Đối tác Tài xế một số thông tin cá nhân mà Người dùng dùng để đăng nhập. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP của thiết bị truy cập, hệ điều hành, tên trình duyệt/tên phiên bản, các trang web/ứng dụng tham khảo, trang yêu cầu, ngày/giờ, để giúp ShopeeFood - Đối tác Tài xế ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Người dùng. Nếu Người dùng đã đăng nhập, thông tin này sẽ được ghi nhận và lưu tại tài khoản cá nhân của Người dùng. Các thông tin này cũng được đưa vào thống kê nặc danh để cho phép Chúng tôi nắm được thói quen truy cập của Người dùng.

5. CỘNG ĐỒNG & HỖ TRỢ

5.1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người dùng qua email, tin nhắn SMS, Chat trực tiếp trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ Người dùng, Chúng tôi sẽ yêu cầu Người dùng cung cấp tên Người dùng, ID Người dùng, số điện thoại di động, hình chụp đại diện và địa chỉ email; ngoài ra, Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được khi Người dùng yêu cầu hỗ trợ cho mục đích duy nhất để hỗ trợ Người dùng theo yêu cầu, và Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp thật sự cần thiết để đảm bảo an ninh của Người dùng và của Hệ thống Foody hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật.

5.2. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng Tán gẫu (“Chat”) của Chúng tôi để nắm bắt được tình trạng đơn hàng hoặc trao đổi các thông tin khác với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng/Bộ phận Điều phối của Chúng tôi; và khi làm như vậy, Chúng tôi lưu trữ thông tin như ID Người dùng, danh sách liên lạc và trạng thái tin nhắn của Người dùng. Ngoài ra, các dịch vụ tương tự trong tương lai có thể yêu cầu Chúng tôi lưu trữ ID Người dùng và mật khẩu của Người dùng.

6. KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG

Trong từng thời điểm, Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ phía Người dùng thông qua các cuộc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó Người dùng có thể lựa chọn cung cấp hoặc không các thông tin cho Chúng tôi. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin Người dùng (ID Người dùng, Họ và tên, Số điện thoại liên hệ, Loại hình hợp tác, khu vực hoạt động…) thông tin liên lạc (như địa chỉ email), và các thông tin nhân khẩu (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin thu được từ khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích khảo sát, cải thiện chất lượng và sự hài lòng về Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào, ngoài các đơn vị tư vấn giúp chúng tôi thực hiện, quản lý và đánh giá kết quả khảo sát, nếu có.

7. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?

7.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây:

a. Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của Người dùng với Chúng tôi hoặc giao dịch, tương tác của Người dùng với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc trên một nền tảng của bên thứ ba;

b. Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào ShopeeFood - Đối tác Tài xế, tài khoản của Người dùng, mối quan hệ của Người dùng với Chúng tôi, và việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng;

c. Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Người dùng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch vụ của Chúng tôi;

d. Cải thiện trải nghiệm của Người dùng khi sử dụng Dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn của Người dùng, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để Người dùng có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, và cho phép Chúng tôi liên lạc với Người dùng nếu cần thiết;

e. Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng, phản hồi, hoàn thành và/hoặc giải quyết một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của Người dùng về Dịch vụ nhất định và thông báo cho Người dùng về những vấn đề về Dịch vụ và/hoặc các hoạt động bất thường của tài khoản;

f. Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào Người dùng cuối được áp dụng;

g. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hợp pháp của Người dùng khác;

h. Để định danh và/hoặc xác minh tài khoản Người dùng;

i. Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ được vận hành suôn sẻ;

j. Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Người dùng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) Người dùng;

k. Để thông báo, liên hệ với Người dùng qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của Người dùng với Chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với Người dùng qua thư điện tử, tài liệu hoặc thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của Người dùng như họ tên, địa chỉ nhận thư sẽ được tiết lộ trên bao bì thư;

l. Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển Dịch vụ), để phân tích hành vi Người dùng nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;

m. Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Người dùng, và hiểu sở thích của Người dùng với các Dịch vụ của Chúng tôi;

n. Dành cho mục đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho Người dùng theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Foody cộng tác hay làm việc với) mà Foody (hoặc tổ chức liên quan) đang cung ứng, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho Người dùng qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía Người dùng;

o. Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Foody hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với Foody chịu ràng buộc;

p. Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

q. Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người dùng) theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định của Foody;

r. Để kiểm toán Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Foody;

s. Để dùng làm căn cứ xử lý vi phạm và ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc Người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Người dùng với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

t. Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của Người dùng, cho dù trong hay ngoài thẩm quyền tài phán đối với Người dùng;

u. Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch kinh doanh liên quan đến tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch kinh doanh hoặc tài sản tiềm năng mà Foody là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến Foody và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/tổ chức liên quan của Foody với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm các bên thứ ba tham gia vào giao dịch như vậy. “Giao dịch kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;

v. Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Người dùng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Người dùng (gọi chung là “Mục đích”).

7.2. Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của Người dùng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Người dùng là phù hợp theo quy định pháp luật.

8. CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ của Chúng tôi cho phép Người dùng hoặc sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Người dùng với bên thứ ba để tiến hành giao dịch. Bên thứ ba bao gồm:

a. Khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng của Foody;

Ví dụ: Người Dùng có thể chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của Người dùng đối với Khách hàng như tên, hình ảnh và số điện thoại,... của Người dùng thông qua công cụ Chat trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế mà sẽ không cần sự can thiệp của Foody.

b. Bên cung cấp dịch vụ cho Foody để đảm bảo an ninh, tiện ích cho Người dùng, Khách hàng và cho Hệ thống vận hành của Foody.

Ví dụ: Thông qua việc Foody hợp tác dịch vụ với bên thứ ba, Người dùng có thể trực tiếp chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Người dùng với các đối tác đó mà không cần sự can thiệp của Foody.

9. FOODY BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người dùng trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Dữ liệu cá nhân của Người dùng khi cần được truyền tải từ máy chủ tới thiết bị cuối sẽ được mã hóa trước khi truyền với mức độ mã hóa phù hợp. Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của Người dùng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà Dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục đích pháp lý, kinh doanh. Nếu Người dùng ngừng sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc Dịch vụ, hoặc quyền sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế và/hoặc các Dịch Vụ của Người dùng bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng phù hợp với Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định pháp luật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Người dùng.

10. FOODY CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

10.1. Mặc dù có quy định khác trong Chính sách này, trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba là Khách hàng, các bên liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù các trang web hoặc các bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các Mục đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm, nhưng không giới hạn:

a. Các công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan của Chúng tôi;

b. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;

c. Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Foody, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân của Người dùng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch kinh doanh mà Foody hoặc các công ty có liên quan tham gia; và

d. Bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên.

10.2. Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về Người dùng.

10.3. Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng mà không cần sự đồng ý của Người dùng, thì quyền đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

10.4. Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được lưu trữ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế; hệ thống có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động xâm nhập trái phép, mang tính phá hoại và tinh vi bởi bất kỳ đối tượng nào mà không do lỗi của Chúng tôi.

11. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Dịch vụ và bất kỳ phần nào của ShopeeFood - Đối tác Tài xế đều không dành cho người dưới 18 tuổi. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế sử dụng hoàn toàn bởi đối tượng dưới 18 tuổi như vậy. Ngoài ra, Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi và sẽ loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi tin là đã được gửi đi bởi trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung ứng Dịch vụ nếu có cơ sở hợp lý tin rằng Người dùng đang yêu cầu và/hoặc sử dụng Dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo pháp luật áp dụng.

12. THÔNG TIN THU THẬP CỦA BÊN THỨ BA

12.1. ShopeeFood - Đối tác Tài xế sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba (“Các Dịch vụ Phân tích 3P”), bao gồm Google Analytics, một dịch vụ phân tích web/app được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Các thông tin về việc sử dụng của Người dùng trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Các Dịch vụ Phân tích 3P trên các máy chủ ở các quốc gia khác nhau. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc Người dùng sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế, soạn thảo các báo cáo về hoạt động của ShopeeFood - Đối tác Tài xế để Foody điều hành ShopeeFood - Đối tác Tài xế và các Dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế và sử dụng Internet. Các Dịch vụ Phân tích 3P cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo quy định pháp luật, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Các Dịch vụ Phân tích 3P. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Người dùng với bất kỳ dữ liệu khác được Các Dịch vụ Phân tích 3P nắm giữ.

12.2. Chúng tôi, cùng với bên thứ ba, trong từng thời điểm, có thể cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ hoặc ShopeeFood - Đối tác Tài xế. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin danh tính của Người dùng, bao gồm tên, ID Người dùng, địa chỉ IP của Người dùng hoặc thông tin thiết bị của Người dùng. Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của Foody. Chúng tôi khuyến khích Người dùng đọc kỹ điều khoản và các chính sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

13. KHUYẾN CÁO VỀ AN NINH VÀ TRANG WEB/ ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA

13.1. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP CHO TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người dùng mà Chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được lưu trữ trong mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho Dữ liệu cá nhân này. Khi Người dùng truy cập vào tài khoản của Người dùng, Chúng tôi khuyến cáo Người dùng sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà Người dùng cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.

13.2. Trong nỗ lực cung cấp cho Người dùng Dịch vụ với giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web/ứng dụng bên thứ ba khác nhau để liên kết đến, và/hoặc cài đặt nền tảng bên trong các trang web/ứng dụng hoặc tích hợp ShopeeFood - Đối tác Tài xế trên trang web/ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để hợp tác cung cấp dịch vụ và/hoặc các tính năng khác mà Chúng tôi tạo nên. Những trang web/ứng dụng liên kết có chính sách bảo mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web/, ứng dụng được liên kết hoặc tích hợp đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các Người dùng đồng thương hiệu của Chúng tôi hoặc những trang web/ứng dụng của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua ShopeeFood - Đối tác Tài xế) có thể không được tiếp nhận bởi Chúng tôi. Do đó Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web/ứng dụng liên kết. Các trang web, ứng dụng liên kết, tích hợp chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của Người dùng và do đó khi truy cập chúng, Người dùng phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của ShopeeFood - Đối tác Tài xế và các liên kết đặt trên đó hoặc khi ShopeeFood - Đối tác Tài xế được tích hợp trên trang web/ứng dụng của một bên thứ ba; nên Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web/ứng dụng liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

14. TRUY CẬP ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI TỪ NƯỚC NGOÀI?

Nếu Người dùng đang truy cập ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc sử dụng Dịch vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế từ địa phận bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với Chúng tôi từ nước ngoài, hãy lưu ý rằng việc cung ứng Dịch vụ có thể bị gián đoạn vì Dịch vụ ShopeeFood - Đối tác Tài xế được thiết lập dành riêng cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Dữ liệu cá nhân của Người dùng và/hoặc thông tin vẫn được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, nơi đặt các máy chủ của Chúng tôi, vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm của Chúng tôi được điều hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bằng cách sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế hoặc sử dụng Dịch vụ trên ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Người dùng thừa nhận rằng Dữ liệu cá nhân của Người dùng và/hoặc thông tin có thể được chuyển giao cho các cơ sở của Chúng tôi và các bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ nó như mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

15. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG THAM GIA, BỎ, YÊU CẦU TRUY CẬP, HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI?

15.1. Từ chối nhận và Hủy Đồng ý

a. Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của Người dùng, xin vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Điều phối của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 16. Hãy lưu ý rằng Người dùng vẫn sẽ nhận được thư điện tử đã được gửi đi trước khi Người dùng thực hiện thông báo sau thời điểm gửi thư theo lịch trình tự động.

b. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của Người dùng đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Điều phối của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 16.

c. Một khi Chúng tôi đã nhận được một yêu cầu rõ ràng về việc hủy đồng ý của Người dùng và xác minh danh tính của Người dùng, Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của Người dùng cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo cách thức nêu trong yêu cầu của Người dùng. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của Người dùng hoặc hiểu được các chỉ dẫn của Người dùng, Chúng tôi sẽ liên hệ với Người dùng để làm rõ yêu cầu của Người dùng.

d. Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của Người dùng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy chấp thuận này. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của Người dùng về sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng, điều này có thể có nghĩa rằng Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Người dùng, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Người dùng và/hoặc hợp đồng Người dùng có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng.

15.2. Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

a. Người dùng có thể sửa một vài Dữ liệu cá nhân như địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, cập nhật hình đại diện, số tài khoản ngân hàng và các thông tin khác thuộc Dữ liệu cá nhân của Người dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi thông qua việc gửi email yêu cầu cập nhật hoặc liên hệ với Bộ phận Điều Phối/ Nhân sự để được hướng dẫn. Người dùng có thể trực tiếp truy cập vào tài khoản của Người dùng để chỉnh sửa thông tin địa chỉ email. Chúng tôi cần có đủ thông tin từ Người dùng để xác định danh tính của Người dùng cũng như bản chất yêu cầu của Người dùng để có thể xử lí yêu cầu của Người dùng. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới Bộ phận Điều phối/Nhân sự của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Mục 16.

b. Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người dùng để xử lý yêu cầu đó, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người dùng các Dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể đáp ứng cho Người dùng trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Chúng tôi có thể cung cấp cho Người dùng các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể miễn trừ một số loại nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của Người dùng.

c. Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người dùng để xử lý, Chúng tôi sẽ:

i. Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về thời gian sớm nhất mà Chúng tôi có thể thực hiện. Tuy nhiên, Chúng tôi bảo lưu quyền, căn cứ theo pháp luật áp dụng, loại trừ một số loại thông tin nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi cũng như quy định các tình huống mà việc sửa đổi là không cần thiết mặc dù Người dùng có yêu cầu;

ii. Chúng tôi sẽ gửi các Dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Chúng tôi đã tiết lộ các Dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh nào.

d. Không bị ảnh hưởng bởi điểm c (i) trên, nếu Người dùng yêu cầu, Chúng tôi có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.

e. Chúng tôi sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Người dùng. Nếu Chúng tôi quyết định thu phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người dùng một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của Người dùng, trừ khi Người dùng đã đồng ý trả tiền phí.

f. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người dùng dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

g. Theo yêu cầu của chủ thể thông tin cá nhân, hoặc khi đã hoàn thành mục đích sử dụng, Foody có thể huỷ bỏ thông tin cá nhân đã được lưu trữ.

16. CÂU HỎI, THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

a. Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Chúng tôi hoặc các giao dịch của Người dùng với các Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Nhân sự qua email: da.admin@foody.vn.

b. Nếu Người dùng có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc về cách thức Chúng tôi đang thực thi luật, Chúng tôi hoan nghênh Người dùng liên hệ với Chúng tôi. Hãy liên hệ với Bộ phận Nhân sự qua email: da.admin@foody.vn - hr@foody.vn và gửi kèm đơn khiếu nại của Người dùng.

Trong trường hợp có bất cứ yêu cầu hoặc thông báo nào về pháp lý, vui lòng gửi đến địa chỉ: legal@foody.vn.

c. Nếu Người dùng gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Chúng tôi xử lý yêu cầu của Người dùng nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm của Chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, Người dùng có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại về sự riêng tư”.

Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lý các phàn nàn hoặc khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất có thể.

17. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

18. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ về việc sử dụng, từ bỏ và giới hạn trách nhiệm khi sử dụng ShopeeFood - Đối tác Tài xế, Dịch Vụ và các chính sách liên quan khác./.

Cập nhật ngày 15 tháng 01 năm 2024.