Xin chào! Bạn cần được hỗ trợ?

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm câu trả lời bằng cách gõ câu hỏi hoặc từ khóa vào bên dưới

Điều khoản - Chính sách - Câu hỏi thường gặp

Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 1. GIỚI THIỆU

 1. Điều khoản dịch vụ đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa gói, kiện (“Điều khoản dịch vụ”) này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Foody (“Foody”). Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa bên dưới) được cung cấp bởi Foody.

 2. Trước khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ, bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Điều khoản dịch vụ này để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Foody, các công ty liên kết của Foody, và các đối tác giao nhận (sau đây gọi chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”). Foody bảo lưu quyền điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và bổ sung các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và chấp thuận tuân thủ đối với những thay đổi đó.

 3. Hợp đồng Dịch Vụ giữa bạn và Foody được khởi tạo thông qua việc bạn tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng (“Yêu Cầu”) và được xem là đã ký kết ngay khi bạn nhận được phản hồi chấp nhận từ Foody và/hoặc đối tác của Foody.

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để sử dụng Dịch Vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để người dùng hiểu rõ hoặc thay mặt người dùng chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận Dịch Vụ này. Nếu người dùng chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng Dịch Vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu người dùng là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, người dùng cần được hỗ trợ từ người giám hộ hoặc người đại diện pháp luật để chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các Dịch Vụ của Foody mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

 1. Các định nghĩa:

 1. Ứng Dụng là các ứng dụng di động có thể tải xuống, bao gồm cả của bên thứ ba hoặc các công ty liên kết với Foody cho phép Foody cung cấp Dịch Vụ thông qua các ứng dụng này.

 2. Dịch Vụ là dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa gói, kiện được cung cấp bởi Foody và được Người dùng yêu cầu thông qua Ứng dụng.

 3. Người Dùng là cá nhân đã đăng ký tài khoản qua ứng dụng và nhận sử dụng Dịch Vụ từ Foody.

 4. Tài xế là đối tác giao nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa gói, kiện bằng xe mô tô, xe gắn máy và được Foody chấp thuận để có thể kết nối, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá qua ứng dụng.

 5. Bưu gửi là bao gồm hàng hoá gói, kiện được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính.

 6. Người gửi là người có tên tại phần ghi thông tin người gửi trên Đơn hàng và giao Hàng hoá cho Tài xế để vận chuyển.

 7. Người nhận là người có tên tại phần ghi thông tin người nhận trên Đơn hàng và nhận Hàng hoá do Tài xế vận chuyển, phát giao.

 8. Đơn hàng là yêu cầu thực hiện dịch vụ bưu chính được thể hiện dưới dạng chứng từ điện tử hoặc các hình thức khác tương đương, trong đó thể hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ giao hàng của Khách hàng với các nội dung sau: họ tên người nhận, số điện thoại người nhận, địa chỉ giao hàng, phí giao hàng, số tiền thu hộ (nếu có), thời gian giao hàng (nếu có), ghi chú (nếu có).

 9. Tiền COD (Cash on Delivery) là hình thức thanh toán tiền hàng hoá khi giao hàng, theo đó Tài xế sẽ tạm ứng cho Người gửi số tiền mà Người gửi muốn thu của Người nhận, sau đó Tài xế sẽ thu của Người nhận số tiền bằng với số tiền tạm ứng cho Người gửi.

 1. CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT

Bạn có trách nhiệm kê khai và cập nhật thông tin chính xác đối với thông tin chi tiết giao hàng (bao gồm nhưng không giới hạn: tên người nhận, thông tin liên hệ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ). Foody sẽ không giải quyết các khiếu nại của bạn trong trường hợp bạn kê khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng yêu cầu khi đăng ký, sử dụng Dịch vụ.

Bạn cam kết rằng hàng hóa gói, kiện có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật (nếu có), và chịu mọi trách nhiệm, bồi thường cho Foody liên quan đến cam kết này.

Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu hoặc là đại diện ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu đối với hàng hóa, Bưu gửi và bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ này hoặc được ủy quyền để chấp nhận Điều khoản dịch vụ này với tư cách là đại diện và thay mặt cho chủ sở hữu.

Nếu bạn là Người gửi hàng, bạn cam đoan và bảo đảm bạn được người nhận hàng ủy quyền hợp lệ để cung cấp các thông tin chi tiết của người nhận (ví dụ: tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng) cho Foody và đối tác giao nhận (bằng cách nhập thông tin trên Ứng Dụng hoặc cách khác). Cam đoan và bảo đảm này cũng sẽ áp dụng tương tự trong trường hợp bạn là Người nhận hàng.

 1. BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tài Khoản khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn hoặc Người dùng được cấp quyền sẽ đăng xuất khỏi Tài Khoản sau mỗi lần sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng, và (c) thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn hoặc Người dùng được cấp quyền của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tài Khoản, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn hoặc Người dùng được cấp quyền thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các thiệt hại, các tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào với bạn, Người dùng được cấp quyền của bạn, hoặc bên thứ ba, cho bất kỳ hoạt động nào diễn ra với các Tài Khoản của bạn nếu như được truy cập với thông tin chính xác.

Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra với Tài Khoản của bạn khi sử dụng Dịch Vụ (ví dụ như: bạn bị mất điện thoại) thì bạn phải thông báo cho Bộ phận CSKH của chúng tôi để chúng tôi tiến hành các biện pháp ngăn chặn thích hợp các giao dịch có liên quan đang hoạt động của bạn để giúp bạn quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. Foody sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc giải quyết các khiếu nại của bạn trong trường hợp bạn không thông báo cho Foody dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của bạn để thực hiện Yêu Cầu.

 1. QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN

  1. Điều kiện vận chuyển của Bưu gửi và thời gian cung cấp Dịch Vụ:

Giới hạn kích thước, khối lượng Bưu gửi cho mỗi chuyến đi (áp dụng cho mỗi đơn hàng) được quy định cụ thể như sau:

Trọng lượng mỗi chuyến đi không quá 30kg và kích thước ba chiều không quá 60x60x60 (cm).

Thời gian cung cấp Dịch Vụ: từ thứ hai đến Chủ nhật hàng tuần, trừ các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước (Thời gian này có thể thay đổi linh hoạt).

 1. Quy trình gửi, giữ hàng:

Người gửi có trách nhiệm thông báo với người nhận thời gian có thể nhận hàng. Tài xế sẽ gọi điện cho người nhận 03 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 05 phút để thông báo giao hàng.

Đối với đơn hàng COD, Tài xế được phép yêu cầu Người gửi cho phép kiểm tra Bưu gửi, cung cấp hóa đơn xác thực giá trị hàng hoá; hoặc yêu cầu chụp hình người gửi kèm Bưu gửi nhằm mục đích xác thực.

Đối với Bưu gửi mà người nhận hủy, không thể liên hệ với Người nhận hoặc người Nhận không đồng ý nhận thì Foody sẽ thông báo cho bạn được biết và đơn hàng được xử lý như sau: Liên hệ và mang trả hàng cho người gửi: Trong trường hợp này, Người gửi sẽ phải thanh toán thêm 50% cước phí ban đầu để nhận lại Bưu gửi.

Đối với Bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và Tài xế không thể liên lạc được với Người gửi để chuyển hoàn, các bên đồng ý rằng hàng gửi này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý hàng gửi không có người nhận.

Bạn phải bảo đảm rằng mô tả và chi tiết của Bưu gửi phải được thể hiện trong mục “Thông tin thêm” (“Mô tả Hàng hóa”). Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Mô tả Hàng hóa này là đầy đủ và chính xác. Vì bất cứ lý do gì dẫn đến sự nghi ngờ về tính chuẩn xác của Mô tả Hàng hóa, Foody và/hoặc đối tác giao nhận có quyền mở gói Bưu gửi để kiểm tra Mô tả Hàng hóa (ngoại trừ tài liệu). Trước khi việc giao hàng được bắt đầu, bạn phải thông báo cho Foody/đối tác giao nhận bất kỳ lưu ý, biện pháp phòng ngừa nào cụ thể cần được áp dụng khi giao hàng dựa trên bản chất của hàng hóa đó. Foody được miễn trừ trách nhiệm với các thiệt hại, tổn thất đối với các trường hợp xảy ra do bạn không tuân theo các hướng dẫn của Foody và Điều khoản dịch vụ này.

 1. Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển:

Bạn không được gửi bất kỳ Bưu gửi nào có chứa vật phẩm, hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế lưu thông hoặc không đầy đủ các giấy tờ để được lưu thông hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Foody không nhận cung cấp Dịch vụ đối với hàng hóa như sau:

 • Thư có khối lượng đơn chiếc dưới 02 kilôgam (kg).
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm.
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các loại pháo.
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại.
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ.
 • Rượu các loại.
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Sinh vật sống.
 • Giống cây trồng – vật nuôi.
 • Khoáng sản.
 • Phế liệu.
 • Phụ gia thực phẩm.
 • Xăng, dầu các loại.
 • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp).
 • Các thuốc dùng cho người.
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao.
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép).
 • Nguyên liệu thuốc lá.
 • Bánh kem hoặc các thực phẩm dễ hư hỏng khi ở nhiệt độ bình thường.
 • Các thiết bị, linh kiện điện tử
 • Các loại hàng hóa khác bị cấm hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật.

Foody và/hoặc đối tác giao nhận có quyền kiểm tra Bưu gửi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn, tùy theo quyết định của mình dựa trên bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào về Bưu gửi có thể không tuân thủ các điều kiện trong Điều khoản và Chính sách này và Foody và/hoặc đối tác giao nhận có quyền từ chối nhận và giao các Bưu gửi đó.

Bạn đồng ý miễn trừ cho Foody/đối tác giao nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh đối với việc bạn không tuân thủ với quy định này.

 1. CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

Giá cước Dịch Vụ được hiển thị trên Ứng dụng vào mỗi lần bạn sử dụng Dịch Vụ và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tùy theo điều kiện thời tiết, thời gian cung cấp dịch vụ, Foody có thể điều chỉnh Giá cước phù hợp và sẽ thông báo với Bên sử dụng dịch vụ thông qua Ứng dụng.

 1. QUY ĐỊNH VỀ THU HỘ

Giá dịch vụ được hiển thị trên Ứng dụng khi bạn sử dụng dịch vụ thu hộ COD và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tùy theo giá trị thu hộ, thỏa thuận với Bên sử dụng dịch vụ, Foody có thể điều chỉnh Giá dịch vụ phù hợp và thông báo Bên sử dụng dịch vụ thông qua Ứng dụng.

 1. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

7.1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

 • Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.
 • Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Không bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đã công bố;
 • Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố và áp dụng, nhưng không được thấp hơn mức bồi thường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 • Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:
  • Đơn hàng là đơn hàng ảo không được ghi nhận trên hệ thống;
  • Người sử dụng dịch vụ không có chứng cứ chứng minh việc sử dụng dịch vụ;
  • Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi của pháp luật;
  • Hàng hóa bị hư hại, mất mát do lỗi của bên gửi hàng, bên nhận hàng;
  • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu gửi;
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

 

7.2. Mức bồi thường thiệt hại

7.2.1. Xác định giá trị để làm căn cứ bồi thường:

Giá trị bưu gửi được bồi thường căn cứ vào:

 • Giá trị thu hộ; hoặc
 • Giá trị bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn

7.2.2. Mức bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi:

 • Trường hợp hàng gửi là tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi: mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do Foody, Foody sẽ thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng
 • Trường hợp hàng hóa gửi là đồ ăn, thức uống: trong trường hợp vận chuyển làm hư hỏng, Foody sẽ thực hiện bồi thường 100% giá trị hóa đơn
 • Trường hợp hàng gửi là vật phẩm, hàng hóa gói, kiện thì mức bồi thường thiệt hại như sau:

Giá trị đền bù = giá trị Hàng hóa x mức đền bù theo bảng bên dưới

STT

Nội dung

Mức đền bù

Mức tối thiểu

1

Rách, vỡ, ướt, mất niêm phong bao bì, gói bọc. Sản phẩm còn nguyên chưa kích hoạt hay sử dụng, không trầy xước hay sửa chữa gì

20%

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng

2

Các trường hợp hư hỏng còn lại

100%

3

Đơn mất hàng/được coi là mất hàng

100%

7.2.3. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại:

 1. Người gửi hàng hóa phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong điều kiện vận chuyển này và có trách nhiệm phải hỗ trợ cung cấp các thông tin, hồ sơ, chứng từ trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất để Foody thực hiện các thủ tục đền bù. Tiền đền bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ các thông tin, hồ sơ, chứng từ.

 2. Quá thời hạn bồi thường thiệt hại quy định tại điểm a của Mục này do lỗi của Foody, thì Foody sẽ trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

7.2.4. Thu hồi tiền bồi thường thiệt hại:

 • Trường hợp tìm lại được một phần hoặc toàn bộ bưu gửi bị coi là đã mất và đã được bồi thường thiệt hại theo quy định, Foody sẽ thông báo cho người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại.
 • Người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại có quyền nhận lại hoặc từ chối nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được.
 • Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thì phải hoàn trả số tiền bồi thường tương ứng cho Foody.
 • Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại từ chối nhận lại thì một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thuộc quyền sở hữu của Foody.

7.2.5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ bưu chính:

Người sử dụng dịch vụ bưu chính phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Foody và các bên có liên quan (nếu có) trong trường hợp:

 1. Thiệt hại xảy ra có nguồn gốc, hoặc do lỗi từ Bên Sử dụng Dịch vụ;
 2. Hàng hóa thuộc danh mục Hàng hóa cấm, hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của Foody và quy định pháp luật;
 3. Hàng hóa không đóng gói đúng quy cách dẫn đến bị vỡ và ảnh hưởng đến hàng hóa của các khách hàng khác.
 1. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

8.1. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại

Việc giải quyết khiếu nại phải được thực hiện trên nguyên tắc đúng thời hạn, thời hiệu đã được quy định, đúng pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Người sử dụng dịch vụ;

Foody mong muốn giải quyết khiếu nại của Khách hàng thông qua hình thức thỏa thuận, thương lượng dựa trên tinh thần thiện chí của các bên.

8.2. Hình thức khiếu nại

Công ty Cổ phần Foody tiếp nhận khiếu nại của khách hàng tại trụ sở, qua điện thoại, bằng email hoặc bằng văn bản theo các thông tin liên lạc bên dưới:

 • Công ty Cổ phần Foody
 • Địa chỉ: 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM.
 • E-mail: support@shopeefood.vn hoặc truy cập vào mục Đơn hàng của Khách hàng trên Ứng dụng, chọn phần chat để liên hệ với nhân viên xử lý đơn hàng.

8.3. Điều kiện để khiếu nại được giải quyết

 • Người khiếu nại phải là Khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính của Foody hoặc người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp; và
 • Việc khiếu nại phải được thực hiện trong thời hiệu khiếu nại theo quy định.

8.4. Thời hiệu khiếu nại

 • 06 tháng, kiệu khiếu nại thực thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi

8.5. Tiếp nhận khiếu nại

 • Foody sẽ cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại. Phiếu tiếp nhận khiếu nại có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử và phải thể hiện rõ nội dung khiếu nại của Khách hàng, yêu cầu giải quyết khiếu nại.
 • Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Foody sẽ có văn bản thông báo cho Khách hàng biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.

8.6. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Không quá ba mươi (30) ngày lịch, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài theo thông báo mà Foody thông báo cho các bên có liên quan theo từng vụ việc.

8.7. Quy trình giải quyết khiếu nại

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của Foody sẽ được thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1: Gửi khiếu nại

Khách hàng tiến hành gửi khiếu nại đến Foody, kèm các hình ảnh (nếu có) đã chụp để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết khiếu nại

 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, bộ phận xử lý khiếu nại của Foody có trách nhiệm yêu cầu Bộ phận gửi hàng cung cấp thông tin trong việc xử lý khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa được gửi đi (bao gồm nhưng không giới hạn hàng hóa/thư bị đánh tráo, hàng hóa/thư bị suy suyển, hư hỏng). Bộ phận gửi hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của bộ phận xử lý khiếu nại của Foody. Trong trường hợp Bộ phận gửi hàng không thể cung cấp thông tin trong thời hạn quy định thì Bộ phận gửi hàng phải có thông báo bằng văn bản xin gia hạn thời hạn phản hồi và ấn định thời hạn cuối mà Bộ phận gửi hàng có thể cung cấp thông tin. Tuy nhiên, thời hạn này không được kéo dài quá 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bộ phận xử lý khiếu nại của Foody.
 • Căn cứ vào thông tin do Bộ phận gửi hàng/thư cung cấp hoặc trên cơ sở tự mình đánh giá các tình tiết của vụ việc, bộ phận xử lý khiếu nại của FoodyShopeeFood sẽ xác minh để xác định chính xác trách nhiệm thuộc về bên nào. Việc xác minh này không được kéo dài quá 20 ngày lịch kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
 • Trong vòng không quá 03 ngày tiếp theo kể từ ngày hết hạn xác minh xác minh vụ việc, bộ phận xử lý khiếu nại của Foody phải ra quyết định giải quyết vụ việc.
 • Trong trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài theo thông báo mà Foody thông báo cho các bên có liên quan theo từng vụ việc.

Bước 3: Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại

 • Foody có trách nhiệm gửi thông báo giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho Người khiếu nại và các bên có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại.
 • Trong trường hợp Người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, việc khiếu nại được coi là chấm dứt. Trong trường hợp ngược lại, Người khiếu nại và/hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
 1. BẤT KHẢ KHÁNG

Người Dùng và/hoặc Foody không bị coi là vi phạm Điều khoản dịch vụ và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ theo Điều khoản dịch vụ này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi quy định pháp luật và các trường hợp khách quan khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

 1. BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của bạn, chúng tôi không cung cấp hoặc sử dụng thông tin của bạn có được từ việc bạn cung cấp thông tin trên Nền tảng, Ứng Dụng của các bên liên kết với chúng tôi cho bất kì bên thứ ba nào ngoài mục đích thực hiện Dịch Vụ hoặc theo sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Việc bảo mật thông tin về Tài Khoản của bạn được thực hiện theo Chính sách bảo mật của nhà cung cấp Ứng Dụng.

 1. TÍNH RIÊNG RẼ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các Điều khoản dịch vụ này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

 1. LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam.

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Foody bảo lưu tất cả các quyền sau đây:

 1. Foody có quyền chỉnh sửa Điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa lên Ứng Dụng. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành trong và được xem là việc Người Dùng đã chấp nhận Điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa.
 2. Người Dùng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Dùng theo đây.
 3. Không một quy định nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ tạo thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người Dùng và Foody.
 4. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Foody không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Foody vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thực thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.
 5. Điều khoản dịch vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Foody và Người Dùng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Foody (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Foody hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Foody).
 6. Các điều khoản được quy định trong Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều khoản dịch vụ này cấu thành sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo Điều khoản dịch vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong Điều khoản dịch vụ này. Điều khoản dịch vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.
 7. Người Dùng đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.
 8. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản dịch vụ này hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Foody tại đây.

Hợp đồng mẫu cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

 

Hợp đồng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ vào Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011;
 • Căn cứ vào Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022;
 • Căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên,

Hôm nay, ngày …... tháng ….. năm 20… (“Ngày ký”), chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Gọi tắt là Bên A):

Địa chỉ:

Người đại diện:

Chức vụ:

Điện thoại:

Số tài khoản:

Tại:

Mã số thuế:

Bên cung cấp dịch vụ (Gọi tắt là Bên B):

CÔNG TY CỔ PHẦN FOODY

Địa chỉ: Lầu G, Tòa nhà Jabes 1, số 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện: Ông Đặng Hoàng Minh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: 028 71096879

Hai Bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính kèm theo dịch vụ giao hàng thu tiền với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC DÙNG TRONG HỢP ĐỒNG

 1. Bưu gửi: bao gồm thư, gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính.
 2. Đơn hàng” là yêu cầu thực hiện dịch vụ bưu chính được thể hiện dưới dạng chứng từ điện tử hoặc các hình thức khác tương đương, trong đó thể hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ giao hàng của Bên A với các nội dung sau: họ tên người nhận, số điện thoại người nhận, địa chỉ giao hàng, phí giao hàng, số tiền thu hộ (nếu có), thời gian giao hàng (nếu có), ghi chú (nếu có).
 3. “Shipper”: là người giao hàng do Bên B quản lý.
 4. “Dịch vụ giao hàng tạm ứng, thu COD” là dịch vụ giao hàng do Bên B cung cấp cho phép Bên A có thể nhận thanh toán trước cho hàng hóa được giao. Bên B sẽ nhận lại khoản tạm ứng này bằng tiền mặt từ người nhận (“Khách hàng”) sau khi hoàn tất việc giao hàng.
 5. Tiền tạm ứng” là số tiền hàng mà Bên B thanh toán trước cho Bên A ngay khi nhận bưu gửi từ Bên A để giao cho Khách hàng.

ĐIỀU 2: DỊCH VỤ BƯU CHÍNH ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

1. Dịch vụ bưu chính được cung cấp

a. Bên B cung ứng các dịch vụ sau cho Bên A và Khách hàng:

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh;
 • Dịch vụ giao hàng tạm ứng, thu COD;
 • Dịch vụ khai giá;
 • Dịch vụ đồng kiểm (nếu có);
 • Các dịch vụ cộng thêm khác.

b. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Nội thành (không bao gồm huyện) các khu vực sau:

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Quảng Nam, Đak Lak, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, An Giang, Long An, Tiền Giang.

Khi có sự thay đổi về phạm vi cung ứng, dịch vụ được cung ứng, Bên thay đổi có trách nhiệm thông báo cho các bên còn lại về sự thay đổi theo quy định của Hợp Đồng này. Thời gian thông báo ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày dự kiến thay đổi.

Số lượng, khối lượng bưu gửi được thực hiện theo thực tế phát sinh tại mỗi đơn hàng, và được thể hiện cụ thể trên ứng dụng.

2. Chất lượng dịch vụ bưu chính

 1.  

1) Chỉ tiêu thời gian toàn trình:

Được thể hiện trong bảng giá cước mới nhất tại thời điểm chấp nhận bưu gửi.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN

Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:

Trách nhiệm:

 1. Bên A có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về bưu gửi như: Tên hàng hóa có trong bưu gửi, mô tả hàng hóa, hình thức chuyển, tên và địa chỉ người nhận.
 2. Bên A có trách nhiệm cung cấp các hóa đơn, chứng từ cần thiết liên quan đến bưu gửi, số ký bàn giao cho Bên B, bao gói bưu gửi đúng quy cách.
 3. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B như quy định tại Điều 4.
 4. Bên A có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trong bưu gửi kịp thời khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Quyền hạn:

 1. Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với chuyển phát bưu gửi trong suốt quá trình vận chuyển.
 2. Bên A có quyền đòi bồi thường tổn thất xảy ra trong quá trình chuyển phát bưu gửi theo khoản 3 mục B Điều 3 của hợp đồng này quy định.

Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:

Trách nhiệm:

 1. Bên B nhận chuyển phát bưu gửi cho Bên A từ địa điểm nhận đến địa điểm phát do Bên A yêu cầu.
 2. Hình thức nhận: Bên B đến nhận bưu gửi tại địa điểm do Bên A yêu cầu.
 3. Đối với bưu gửi gặp phải rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng sau khi chứng minh lỗi thuộc về Bên B, thì Bên B sẽ bồi thường theo chính sách bồi thường thiệt hại được quy định tại Phụ lục đính kèm theo Hợp đồng này.
 4. Bên B chịu trách nhiệm ký sổ giao nhận hàng hóa khi nhận bưu gửi (nếu có) và đảm bảo tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn của bưu gửi trong suốt quá trình vận chuyển.
 5. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về dịch vụ của Bên A

Quyền hạn:

 1. Bên B chỉ nhận chuyển phát những bưu gửi có chứa vật phẩm được pháp luật cho phép, có quyền từ chối chuyển phát hàng cấm, chất dễ cháy, dễ nổ, hàng khó bảo quản, hàng cồng kềnh và những vật phẩm không thuộc phạm vi của hoạt động này.
 2. Kiểm tra bưu gửi là gói kiện hàng hóa trước khi chấp nhận. Bên B có quyền từ chối chuyển phát những bưu gửi chứa vật phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vật phẩm không đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận chuyển và nhân viên của Bên B.
 3. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên A vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp này, Bên B phải thông báo cho Bên A nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng ít nhất trước 30 (ba mươi) ngày.

ĐIỀU 4: CƯỚC PHÍ VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

 1. Cước phí

Cước phí dịch vụ bưu chính được tính theo bảng cước do Bên B cung cấp mới nhất tại thời điểm chấp nhận bưu gửi.

 1. Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán:

 • Trường hợp Bên A thanh toán Phí giao hàng:

Phí giao hàng sẽ được thanh toán bằng phương thức cấn trừ vào khoản Tiền tạm ứng tại thời điểm Bên A bàn giao bưu gửi cho Shipper.

 • Trường hợp Khách hàng hàng thanh toán Phí giao hàng:

Shipper sẽ thanh toán Tiền tạm ứng cho Bên A tại thời điểm Bên A giao bưu gửi cho Shipper. Khách hàng sẽ thanh toán Phí giao hàng tại thời điểm Shipper giao hàng.

    1.  

Bên B sẽ phát hành hóa đơn cho phần Phí giao hàng mà Bên A và/hoặc Khách hàng thanh toán dựa trên hệ thống quản lý Đơn hàng của Bên B và theo chính sách của Bên B.

(i) Hóa đơn và bảng kê được lập và gửi đến Bên A theo các thông tin được cung cấp tại Hợp đồng này. Theo quyết định của mình, Bên B có quyền ủy quyền và/hoặc chỉ định cho chi nhánh trực thuộc phát hành hóa đơn cho Bên A tùy thuộc địa điểm, vị trí tọa lạc và trụ sở kinh doanh của Bên A, miễn là việc ủy quyền/chỉ định và phát hành hóa đơn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

 • Nếu Bên A có yêu cầu, Bên B đồng ý phát hành hóa đơn cho một bên khác theo chỉ định của Bên A, với điều kiện bên này phải là đơn vị trực thuộc của Bên A và yêu cầu phát hành hóa đơn này phải được lập bằng văn bản và gửi đến Bên B chậm nhất là trước 30 (ba mươi) ngày trước thời điểm phát hành hóa đơn cho bên được Bên A chỉ định.
 1. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền được thanh toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

ĐIỀU 5: BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Bên B cam kết tuyệt đối không để lộ thông tin về doanh số, danh mục sản phẩm vận chuyển, các thông tin liên quan đến hợp đồng cho bất kỳ nhân viên không liên quan, hoặc bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bên A hoặc yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 2. Nếu Bên A có các chứng cứ xác đáng về việc vi phạm của Bên B với khoản 1 điều 5, và việc tiết lộ thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Bên A thì Bên B sẽ phải đền bù tổn thất theo thỏa thuận hai bên.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG​​​​​​​

 1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Trong thời hạn hiệu lực Hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá cả thì Bên B phải thông báo cho Bên A bằng văn bản trước 15 (mười lăm) ngày để hai Bên cùng bàn bạc và ký lại điều khoản về giá cả.
 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì xảy ra, hai bên sẽ cùng thương lượng để giải quyết, nếu không giải quyết được thì đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này, địa điểm trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Hết thời hạn ghi trên Hợp đồng nếu không có gì thay đổi từ phía hai Bên, Hợp đồng này tiếp tục có hiệu lực cho các năm tiếp theo.
 4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ Ngày ký.
 5. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 bản. Các bản này có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

************************************************

PHỤ LỤC

Kèm theo Hợp đồng số …… ký ngày …/…/……

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH THIỆT HẠI

I. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

a. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

b. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

c. Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

d. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đã công bố;

e. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố và áp dụng, nhưng không được thấp hơn mức bồi thường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

f. Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:

 • Đơn hàng là đơn hàng ảo không được ghi nhận trên hệ thống;
 • Người sử dụng dịch vụ không có chứng cứ chứng minh việc sử dụng dịch vụ;
 • Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi của pháp luật;
 • Hàng hóa bị hư hại, mất mát do lỗi của bên gửi hàng, bên nhận hàng;
 • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu gửi;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

II. MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

2.1. Xác định giá trị để làm căn cứ bồi thường

Giá trị bưu gửi được bồi thường căn cứ vào:

a. Giá trị thu hộ; hoặc

b. Giá trị bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn;

2.2. Mức bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi:

a. Trường hợp hàng gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi: mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do Foody, Foody sẽ thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng

b. Trường hợp hàng hóa gửi là đồ ăn, thức uống: trong trường hợp vận chuyển làm hư hỏng, Foody sẽ thực hiện bồi thường 100% giá trị hóa đơn

c. Trường hợp hàng gửi là vật phẩm, hàng hóa thì mức bồi thường thiệt hại như sau:

Giá trị đền bù = giá trị Hàng hóa x mức đền bù theo bảng bên dưới

STT

Nội dung

Mức đền bù

Mức tối thiểu

1

Rách, vỡ, ướt, mất niêm phong bao bì, gói bọc. Sản phẩm còn nguyên chưa kích hoạt hay sử dụng, không trầy xước hay sửa chữa gì

20%

04 (bốn) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng

2

Các trường hợp hư hỏng còn lại

100%

3

Đơn mất hàng/được coi là mất hàng

100%

2.3. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

a. Người gửi hàng hóa phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong điều kiện vận chuyển này và có trách nhiệm phải hỗ trợ cung cấp các thông tin, hồ sơ, chứng từ trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất để Foody thực hiện các thủ tục đền bù. Tiền đền bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ các thông tin, hồ sơ, chứng từ.

b. Quá thời hạn bồi thường thiệt hại quy định tại điểm a của Mục này thì Foody sẽ trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

2.4. Thu hồi tiền bồi thường thiệt hại

a. Trường hợp tìm lại được một phần hoặc toàn bộ bưu gửi bị coi là đã mất và đã được bồi thường thiệt hại theo quy định, Foody sẽ thông báo cho người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại.

b. Người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại có quyền nhận lại hoặc từ chối nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được.

c. Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thì phải hoàn trả số tiền bồi thường tương ứng cho Foody.

d. Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại từ chối nhận lại thì một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thuộc quyền sở hữu của Foody.

III. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

3.1. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại

 • Việc giải quyết khiếu nại phải được thực hiện trên nguyên tắc đúng thời hạn, thời hiệu đã được quy định, đúng pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Người sử dụng dịch vụ;
 • Foody mong muốn giải quyết khiếu nại của Khách hàng thông qua hình thức thỏa thuận, thương lượng dựa trên tinh thần thiện chí của các bên.

3.2. Hình thức khiếu nại

Công ty Cổ phần Foody tiếp nhận khiếu nại của khách hàng tại trụ sở, qua điện thoại, bằng email hoặc bằng văn bản theo các thông tin liên lạc bên dưới:

Công ty Cổ phần Foody

Địa chỉ: 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM.

E-mail: support@shopeefood.vn hoặc truy cập vào mục Đơn hàng của Khách hàng trên Ứng dụng, chọn phần chat để liên hệ với nhân viên xử lý đơn hàng.

3.3. Điều kiện để khiếu nại được giải quyết

 • Người khiếu nại phải là Khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính của Foody hoặc người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp; và
 • Việc khiếu nại phải được thực hiện trong thời hiệu khiếu nại theo quy định.

3.4. Thời hiệu khiếu nại

 • 06 tháng, kiệu khiếu nại thực thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

3.5. Tiếp nhận khiếu nại

 • Foody sẽ cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại. Phiếu tiếp nhận khiếu nại có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử và phải thể hiện rõ nội dung khiếu nại của Khách hàng, yêu cầu giải quyết khiếu nại.
 • Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Foody sẽ có văn bản thông báo cho Khách hàng biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.

3.6. Thời hạn giải quyết khiếu nại

 • Không quá ba mươi (30) ngày lịch, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài theo thông báo mà Foody thông báo cho các bên có liên quan theo từng vụ việc.

3.7. Quy trình giải quyết khiếu nại

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của Foody sẽ được thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1: Gửi khiếu nại

Khách hàng tiến hành gửi khiếu nại đến Foody, kèm các hình ảnh (nếu có) đã chụp để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết khiếu nại

 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, bộ phận xử lý khiếu nại của Foody có trách nhiệm yêu cầu Bộ phận gửi hàng cung cấp thông tin trong việc xử lý khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa được gửi đi (bao gồm nhưng không giới hạn hàng hóa/thư bị đánh tráo, hàng hóa/thư bị suy suyển, hư hỏng). Bộ phận gửi hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của bộ phận xử lý khiếu nại của Foody. Trong trường hợp Bộ phận gửi hàng không thể cung cấp thông tin trong thời hạn quy định thì Bộ phận gửi hàng phải có thông báo bằng văn bản xin gia hạn thời hạn phản hồi và ấn định thời hạn cuối mà Bộ phận gửi hàng có thể cung cấp thông tin. Tuy nhiên, thời hạn này không được kéo dài quá 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bộ phận xử lý khiếu nại của Foody.
 • Căn cứ vào thông tin do Bộ phận gửi hàng/thư cung cấp hoặc trên cơ sở tự mình đánh giá các tình tiết của vụ việc, bộ phận xử lý khiếu nại của Foody sẽ xác minh để xác định chính xác trách nhiệm thuộc về bên nào. Việc xác minh này không được kéo dài quá 20 ngày lịch kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
 • Trong vòng không quá 03 ngày tiếp theo kể từ ngày hết hạn xác minh xác minh vụ việc, bộ phận xử lý khiếu nại của Foody phải ra quyết định giải quyết vụ việc.
 • Trong trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài theo thông báo mà Foody thông báo cho các bên có liên quan theo từng vụ việc.

Bước 3: Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại

 • Foody có trách nhiệm gửi thông báo giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho Người khiếu nại và các bên có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại.
 • Trong trường hợp Người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, việc khiếu nại được coi là chấm dứt. Trong trường hợp ngược lại, Người khiếu nại và/hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Bảng giá cước dịch vụ bưu chính

CÔNG TY CỔ PHẦN FOODY

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/2023/FDY/QĐ - VBC

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2023

     

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN FOODY

 • Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Foody;
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám Đốc;
 • Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công Ty Cổ Phần Foody,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Bảng Giá Cước Dịch Vụ Bưu Chính với nội dung chi tiết như đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3: Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Vận hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

ĐẶNG HOÀNG MINH

********************************************************

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

(Áp dụng từ ngày 01/4/2023)

I - BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

1. Bảng giá cước

Tuyến

Khoảng cách
(km)

Giá cước
(VNĐ/đơn hàng)

Nội thành TP. HCM/ Nội thành Hà Nội và nội Tỉnh/Thành Phố còn lại

Đơn hàng <= 05km

0 km đến 3 km

17.000

01 km tiếp theo

5.500

Đơn hàng > 05-10 km

01 km tiếp theo

6.000

Đơn hàng > 10 km

01 km tiếp theo

5.500

Lưu ý: Giá cước nêu trên là mức giá cơ bản đối với dịch vụ chuyển phát nhanh. Tùy theo điều kiện thời tiết, giao thông và khả năng đáp ứng nhân sự, Foody có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm Giá cước phù hợp, tuy nhiên không vượt quá mức tăng tối đa so với mức giá tiêu chuẩn như sau:

 • Khung giờ cao điểm ngày thường: tối đa 50%
 • Điều kiện thời tiết không thuận lợi: tối đa 100%
 • Ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động: tối đa 100%
 • Các trường hợp khẩn cấp, không thuận lợi có khả năng ảnh hưởng lớn đến khả năng cung cấp của shipper và/hoặc Công ty (vd, bão lũ): tối đa 300%

Mức giá cuối cùng sẽ được thông báo và hiển thị cho Người dùng lựa chọn, quyết định trước khi đặt dịch vụ, và cần nhận được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ trước khi áp dụng.

2. Khu vực hỗ trợ

a. Quy định khu vực lấy hàng

 • Được thể hiện trong danh sách đính kèm.

b. Quy định khu vực giao hàng

 • Được thể hiện trong danh sách đính kèm.

3. Quy định về thời gian toàn trình:

Thời gian hoạt động lấy hàng, giao hàng, trả hàng: 24/24 tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ).

Thời gian toàn trình theo khoảng cách:

Khoảng cách (Km)

Thời gian giao hàng cam kết (Phút)

Nội thành TP.HCM

Nội thành Hà Nội và nội Tỉnh/Thành phố còn lại

01-05 km

40

50

> 05-10 km

60

70

> 10-15 km

90

100

> 15-20 km

120

130

> 20-25 km

150

150

> 25km

Tùy theo thỏa thuận giữa Foody và Người Gửi theo từng trường hợp cụ thể

Lưu ý:

a. Trong các khung giờ cao điểm, ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động thời gian lấy hàng, giao hàng, thời gian trả hàng thực tế có thể trễ hơn so với nội dung hiển thị trên hệ thống.

b. Thời gian giao hàng cam kết được coi là đáp ứng khi (i) Người giao hàng đã đến địa điểm giao hàng và (ii) Thực hiện cuộc gọi đầu tiên cho Người nhận hàng.

4. Quy định về thời gian hoàn trả hàng:

Việc hoàn trả hàng sẽ được tài xế thực hiện ngay sau khi giao hàng không thành công.

Thời gian hoàn trả hàng bằng 2 lần thời gian toàn trình quy định tại khoản 3 nêu trên.

Quy trình hoàn trả hàng như sau:

Bước 1: Tài xế gọi điện thông báo cho Người gửi về việc giao hàng thất bại (kèm lí do)

Bước 2: Tài xế hoàn trả hàng về cho Người gửi, nhận lại tiền COD đã ứng trước (nếu có) và thu tiền cước giao hàng và phí trả hàng (Phí trả hàng = 50% phí giao hàng)

II - DỊCH VỤ GIA TĂNG

1. Dịch vụ phát hàng thu tiền COD

Loại dịch vụ

Phí dịch vụ

(VNĐ/đơn hàng)

Số tiền COD thu dưới 1.000.000 VNĐ

2.000

Số tiền COD thu từ 1.000.000 VNĐ trở lên

8.000

Lưu ý: Giá dịch vụ nêu trên là mức giá cơ bản đối với dịch vụ phát hàng thu tiền COD. Tùy theo giá trị thu hộ, thỏa thuận với Bên sử dụng dịch vụ, Foody có thể điều chỉnh Giá dịch vụ phù hợp và sẽ thông báo với Bên sử dụng dịch vụ.

- Miễn phí chuyển khoản tiền COD thu hộ cho Bên sử dụng dịch vụ.

- Thời gian đối soát: thứ Hai hàng tuần.

- Thời gian chuyển khoản tiền COD thu hộ cho Bên sử dụng dịch vụ: thứ Hai hàng tuần. 

2. Hoàn trả hàng

Phí trả hàng = 50% phí giao hàng của Bưu gửi có liên quan.

*************************************************

KHU VỰC LẤY HÀNG

Tỉnh

Quận/Huyện

Khu vực

Vùng miền

An Giang

Thành Phố Long Xuyên

Nội thành

Miền Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành Phố Vũng Tàu

Nội thành

Miền Nam

Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh

Nội thành

Miền Bắc

Bình Định

Thành Phố Quy Nhơn

Nội thành

Miền Trung

Bình Dương

Thành Phố Thủ Dầu Một

Nội thành

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Bến Cát

Huyện xã

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Dĩ An

Ngoại thành

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Tân Uyên

Ngoại thành

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Thuận An

Ngoại thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Bình Thủy

Nội thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Cái Răng

Nội thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

Nội thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Ô Môn

Ngoại thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Thốt Nốt

Huyện xã

Miền Nam

Đà Nẵng

Huyện Hòa Vang

Huyện xã

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Hải Châu

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Sơn Trà

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Thanh Khê

Nội thành

Đà Nẵng

Đắk Lắk

Thành Phố Buôn Ma Thuột

Nội thành

Miền Trung

Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ

Nội thành

Miền Bắc

Đồng Nai

Thành Phố Biên Hòa

Nội thành

Miền Nam

Hà Nội

Quận Ba Đình

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Bắc Từ Liêm

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Cầu Giấy

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Đống Đa

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hà Đông

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hoàng Mai

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Long Biên

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Nam Từ Liêm

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Tây Hồ

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Thanh Xuân

Nội thành

Hà Nội

Hải Dương

Thành Phố Hải Dương

Nội thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Dương Kinh

Ngoại thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Đồ Sơn

Huyện xã

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Hải An

Ngoại thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Hồng Bàng

Nội thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Kiến An

Ngoại thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Lê Chân

Nội thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Ngô Quyền

Nội thành

Miền Bắc

Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang

Nội thành

Miền Trung

Long An

Thành Phố Tân An

Nội thành

Miền Nam

Nam Định

Thành Phố Nam Định

Nội thành

Miền Bắc

Nghệ An

Thành Phố Vinh

Nội thành

Miền Trung

Quảng Ninh

Thành Phố Hạ Long

Nội thành

Miền Bắc

Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên

Nội thành

Miền Bắc

Thanh Hóa

Thành Phố Thanh Hóa

Nội thành

Miền Bắc

Thừa Thiên Huế

Thành Phố Huế

Nội thành

Miền Trung

Tiền Giang

Thành Phố Mỹ Tho

Nội thành

Miền Nam

TP. Hồ Chí Minh

Quận 1

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 10

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 11

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 12

Ngoại thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 2

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 3

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 4

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 5

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 6

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 7

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 8

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 9

Ngoại thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Bình Tân

Ngoại thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Bình Thạnh

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Gò Vấp

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Tân Phú

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức

Ngoại thành

TP. Hồ Chí Minh

 

KHU VỰC GIAO HÀNG

 

Tỉnh

Quận/Huyện

Khu vực

Vùng miền

An Giang

Thành Phố Long Xuyên

Nội thành

Miền Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành Phố Vũng Tàu

Nội thành

Miền Nam

Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh

Nội thành

Miền Bắc

Bình Định

Thành Phố Quy Nhơn

Nội thành

Miền Trung

Bình Dương

Thành Phố Thủ Dầu Một

Nội thành

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Bến Cát

Huyện xã

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Dĩ An

Ngoại thành

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Tân Uyên

Ngoại thành

Miền Nam

Bình Dương

Thị Xã Thuận An

Ngoại thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Bình Thủy

Nội thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Cái Răng

Nội thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

Nội thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Ô Môn

Ngoại thành

Miền Nam

Cần Thơ

Quận Thốt Nốt

Huyện xã

Miền Nam

Đà Nẵng

Huyện Hòa Vang

Huyện xã

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Hải Châu

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Sơn Trà

Nội thành

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quận Thanh Khê

Nội thành

Đà Nẵng

Đắk Lắk

Thành Phố Buôn Ma Thuột

Nội thành

Miền Trung

Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ

Nội thành

Miền Bắc

Đồng Nai

Thành Phố Biên Hòa

Nội thành

Miền Nam

Hà Nội

Quận Ba Đình

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Bắc Từ Liêm

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Cầu Giấy

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Đống Đa

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hà Đông

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Hoàng Mai

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Long Biên

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Nam Từ Liêm

Ngoại thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Tây Hồ

Nội thành

Hà Nội

Hà Nội

Quận Thanh Xuân

Nội thành

Hà Nội

Hải Dương

Thành Phố Hải Dương

Nội thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Dương Kinh

Ngoại thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Đồ Sơn

Huyện xã

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Hải An

Ngoại thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Hồng Bàng

Nội thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Kiến An

Ngoại thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Lê Chân

Nội thành

Miền Bắc

Hải Phòng

Quận Ngô Quyền

Nội thành

Miền Bắc

Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang

Nội thành

Miền Trung

Long An

Thành Phố Tân An

Nội thành

Miền Nam

Nam Định

Thành Phố Nam Định

Nội thành

Miền Bắc

Nghệ An

Thành Phố Vinh

Nội thành

Miền Trung

Quảng Ninh

Thành Phố Hạ Long

Nội thành

Miền Bắc

Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên

Nội thành

Miền Bắc

Thanh Hóa

Thành Phố Thanh Hóa

Nội thành

Miền Bắc

Thừa Thiên Huế

Thành Phố Huế

Nội thành

Miền Trung

Tiền Giang

Thành Phố Mỹ Tho

Nội thành

Miền Nam

TP. Hồ Chí Minh

Quận 1

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 10

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 11

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 12

Ngoại thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 2

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 3

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 4

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 5

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 6

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 7

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quận 8

Nội thành

TP. Hồ Chí Minh

 

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM GỬI, VẬN CHUYỂN

 1. Thư có khối lượng đơn chiếc dưới 02 kilôgam (kg).
 2. Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 3. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.
 4. Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 5. Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm.
 6. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 7. Các loại pháo.
 8. Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
 9. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 10. Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.
 11. Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
 12. Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 13. Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.
 14. Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.
 15. Khoáng sản đặc biệt, độc hại.
 16. Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.
 17. Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 18. Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 19. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 20. Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole.
 21. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 22. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 23. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
 24. Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 25. Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ.
 26. Rượu các loại.
 27. Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.
 28. Sinh vật sống.
 29. Giống cây trồng – vật nuôi.
 30. Khoáng sản.
 31. Phế liệu.
 32. Phụ gia thực phẩm.
 33. Xăng, dầu các loại.
 34. Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp).
 35. Các thuốc dùng cho người.
 36. Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao.
 37. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
 38. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 39. Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép).
 40. Nguyên liệu thuốc lá.
 41. Bánh kem hoặc các thực phẩm dễ hư hỏng khi ở nhiệt độ bình thường.
 42. Các thiết bị, linh kiện điện tử
 43. Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẶNG HOÀNG MINH